Логотип журнала "Провизор"
ПІДСУМКИ ВСТУПУ ДО ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПІДСУМКИ ВСТУПУ ДО ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

На початку вересня у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця під головуванням заступника міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця відбулася нарада ректорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти. Нарада була присвячена підсумкам вступної кампанії до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, які здійснюють підготовку спеціалістів за напрямами «Медицина» та «Фармація».

Заступник міністра В. Лазоришинець у своєму виступі зосередив увагу на деяких особливостях вступної кампанії 2009 року у вищих навчальних закладах МОЗ та проблемних питаннях вищої медичної школи. Він нагадав, що нині підготовка фахівців для галузі охорони здоров’я в Україні здійснюється у ВМНЗ I – IV рівнів акредитації МОЗ України. Серед них: 15 медичних університетів та академій, з яких 7 мають статус Національного, 3 медичні Академії післядипломної освіти, з них одна — Національна; 2 Інститути медсестринства, 69 медичних коледжів, 44 медичних училища та їх філій.

Нині у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ навчається: 24412 студентів за державним замовленням; 28125 студентів вчиться в медичних університетах за контрактною формою навчання; 13575 студентів вчиться за заочною формою навчання (фармація).

Свідченням престижності навчання у ВМНЗ є той факт, що у вищих медичних навчальних закладах МОЗ навчається 17410 іноземних громадян зі 104 країн світу — це третина усіх іноземців, які навчаються в Україні.

Конкурсний відбір, зарахування та прийом документів здійснювалися відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України. В усіх медичних університетах та академіях зарахування проводилось виключно за результатами сертифікатів. План державного замовлення на підготовку спеціалістів до вищих навчальних закладів МОЗ України 2009 року залишився на рівні минулого року. Завдяки системній роботі та наполегливим зверненням МОЗ України до Міністерства економіки України його скорочено не було. Більше того, у 2009 році вдалося зберегти прийом до магістратури на місця державного замовлення в обсязі 250 осіб.

У порівнянні з 2008 роком у зв’язку із нагальними кадровими потребами галузі МОЗ України було збільшено обсяги підготовки лікарів зі спеціальності «лікувальна справа» на 76 осіб, «педіатрія» — на 266 осіб, «медико-профілактична справа» — на 77 осіб (за рахунок зменшення підготовки спеціалістів зі спеціальності «медична психологія» на 20 осіб), «стоматологія» — на 240 осіб, «фармація» — на 108 осіб.

Відповідно до ліцензійних обсягів ВМНЗ на місця понад плану державного замовлення на умовах контрактів було заплановано прийняти 7494 осіб, із них на лікарські спеціальності (включаючи стоматологію) — тільки 4375, тобто менше, ніж державне замовлення. Так, поточного року, порівняно з даними 2008 року, кількість заяв від абітурієнтів на місця державного замовлення зросла майже вдвічі. Подано 34257 заяв 2009 року, минулого року — 20341.

За кількістю заяв, поданих абітурієнтами, перші три місця в рейтинговій таблиці посіли Національний медичний університет, Дніпропетровська медична академія та Івано-Франківський національний медичний університет.

У 2009 році більш ніж у двічі зросла кількість заяв від абітурієнтів, які мають право на позаконкурсне зарахування. Заступник міністра підкреслив, що це відбулось не тільки за рахунок подання заяв від інвалідів, але й через значну кількість заяв від дітейсиріт, дітей шахтарів, чорнобильців тощо. Заяви від абітурієнтів, які мають право на позаконкурсне зарахування, були розподілені на 11 категорій.

Дещо погіршився, порівняно з 2008 роком, якісний склад абітурієнтів, які вступили на місця, що фінансуються з держбюджету. Так, практично на 400 осіб менше зараховано осіб із золотою чи срібною медаллю. Менше зараховано випускників ВНЗ І — ІІ рівнів акредитації з червоними дипломами — 176 осіб (4,15 %) проти 259 у минулому році.

Поточного року до вищих навчальних закладів МОЗ України на місця державного замовлення було зараховано 1852 абітурієнти — жителів сіл, що склало 43,7 % від загальної кількості зарахованих. Це дає надію щодо поліпшення стану із забезпеченням медичними кадрами у сільській місцевості. Минулого року цей показник становив 1728 осіб (39,1 %). Кількість зарахованих абітурієнтів-чоловіків становить 1090 осіб (25,7 %), жінок — 3145 (74,3 %).

Зростання кількості абітурієнтів пільгових категорій, значна кількість абітурієнтів з високою кількістю балів сертифікатів Українського центру незалежного оцінювання якості освіти, брак місць державного замовлення на окремі спеціальності (особливо — «стоматологія», «фармація») зумовило звернення МОЗ до Мінекономіки щодо внесення змін до Плану державного замовлення. Таким чином, корекція Плану державного замовлення МОЗ становитиме 15 осіб (додатково) — прийом спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти за напрямом підготовки «Медицина» (12 осіб) та прийом спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти за напрямом підготовки «Фармація» (3 особи). Збільшення обсягів державного замовлення здійснюватиметься в межах встановлених МОЗ обсягів державного фінансування.

В цілому ж, МОЗ потребує суттєвого збільшення обсягів державного замовлення (до 6850 лікарів) з метою ліквідації кадрового дефіциту, що склався у галузі та особливо у закладах охорони здоров’я сільської місцевості. В 2009 р. вперше в історії галузі виконано квоту цільового прийому сільської молоді, яка становила 1011 місць.

Як позитив заступник міністра навів приклади стовідсоткового виконання цільового прийому сільської молоді Дніпропетровською медичною академією, Кримським та Тернопільським медичними університетами, Буковинським медичним університетом, Національним фармацевтичним університетом. До стовідсоткового показника наблизились Національний медичний університет, ІваноФранківський, Вінницький національний медичний університет, Запорізький, Луганський, Одеський, Харківський медичні університети, Українська медична стоматологічна академія.

Найбільший конкурс серед абітурієнтів, які вступали за контрактом, мав місце зі спеціальності «Медико-профілактична справа» — 16,2. Дана ситуація пояснюється тим, що у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького було подано на контрактне навчання 550 заяв, при плані прийому — 5 місць. Минулого року найбільший конкурс був зі спеціальності «педіатрія» — 2,9.

Також важливим є якісний склад зарахованих на контрактну форму навчання, адже їх рівень абсолютної та якісної успішності гірший, ніж студентів, які навчаються на місцях державного замовлення. Прохідні бали за спеціальністю «лікувальна справа» у вищих навчальних закладах суттєво відрізняються між абітурієнтами бюджетної та контрактної форми навчання (в середньому на 50–150 балів). Найвищий прохідний бал для контрактників був у Національному медичному університеті (323) та Луганському медуніверситеті (320) — в середньому контрактники вступали до цих ВНЗів з 160–180 балами за один предмет зовнішнього незалежного оцінювання, а це приблизно рівень оцінки «добре». Найнижчий прохідний бал серед осіб контрактної форми навчання був у Запорізькому державному медичному університеті (258 за два іспити), Українській медичній стоматологічній академії (263), Дніпропетровській медичній академії (263), Львівському національному медуніверситеті (398 за три іспити), Тернопільському медуніверситеті (405 за три іспити). У середньому, в цих ВНЗах контрактники вступали з 129– 150 балами за один предмет, тобто більшість — «трієчники». У наступному році в правилах прийому доцільно було б встановити граничну межу прохідного балу на рівні 140–150 балів. Хоча це може і призвести до ще більшого зниження обсягів контрактного прийому, що в умовах економічної кризи стане причиною скорочення обсягів позабюджетних надходжень до ВНЗів.

Таким чином, основні підсумки прийомної кампанії до вищих медичних навчальних закладів є наступні:

  • незважаючи на економічну кризу, МОЗ збережені обсяги підготовки спеціалістів та магістрів за державним замовленням у вищих медичних навчальних закладах;
  • усі вищі медичні навчальні заклади МОЗ України виконали план державного замовлення;
  • прийнято 924 особи на місця цільового сільського прийому, що становить 91,4 % від плану і суттєво більше, ніж у попередні роки;
  • забезпечена конкурсна ситуація на місця контрактного прийому.

Проте нинішній прийом до вищих медичних навчальних закладів висвітлив і цілу низку проблем, зокрема, удвічі зросла кількість пільговиків, що створило соціальну напругу під час прийому на спеціальності з малими обсягами держзамовлення; частина абітурієнтів з високими балами сертифікатів не в повній мірі змогла реалізувати своє право на вищу освіту; відбулось нівелювання профорієнтаційої роботи через можливість абітурієнтів вступати у будьяку кількість ВНЗ на будь-яку кількість спеціальностей.

Заступник Міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець зробив підсумок, що все зазначене вимагає управлінських рішень та внесення необхідних змін до правил прийому на 2010 рік, які через місяць вже треба затверджувати у МОЗ та МОН України. А також нагадав, що Міністерство вже звернулось до МОН України з пропозиціями щодо внесення змін до Умов прийому до вищих медичних навчальних закладів на 2010 рік.

Прес-служба МОЗ України

http://www.provisor.com.ua/


© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика