Логотип журнала "Провизор"
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ (УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ)
НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров'я України Президент АМН України
А. В. ПІДАЄВ О. Ф. ВОЗІАНОВ
14.12.2004 р. 20.11.2004 р.

РЕЄСТР з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2005 році

Київ-2004

ВСТУП

Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2004 році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року № 332 «Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів» на основі заявок, які надійшли від організацій — ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації («УкрІНТЕІ»), Реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, організації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету, згідно з вимогами існуючих директивних документів, є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію. Остання повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та виконавців.

Без відома Науково-координаційного управління Президії АМН України, Управління освіти та науки МОЗ України та Центру «Укрмедпатентінформ» категорично забороняється змінювати дати, місце та теми проведення наукових форумів, що включені до цього Реєстру.

Нагадуємо організаторам наукових форумів, що для проведення заходів, які внесені до Реєстру..., накази МОЗ України та АМН України не потрібні.

Організація — ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (01156, Київ-156, вул. Маршала Жукова, 21 а, тел.: (044) 513–83–01, 513–46–43), Науково-координаційного управління АМН України (04050, Київ, вул. Герцена, 12, тел.: (044) 216–88–28) та «УкрІНТЕІ» (03039, Київ, вул. Горького, 180, тел.: (044) 261–00–32) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію).

Заявки на планування наукових форумів на 2005 р. слід надсилати на адресу «Укрмедпатентінформу» та копію заявки до Науково-координаційного управління АМН України (для установ системи АМН України) до 1 липня 2005 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи — організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також номер виданого «УкрІНТЕІ» посвідчення про реєстрацію наукового форуму.

Для придбання Реєстру слід звертатися до «Укрмедпатентінформу» (тел.: (044) 513-83-01, 513-46-43).

Укрмедпатентінформ
Науково-координаційне управління АМН України

З’ЇЗДИ

№ з/п Назва заходу, тема Дата та місце проведення Кількість учасників Перелік країн-учасниць Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)
Всього у т.ч. іного-родні
1 2 3 4 5 6 7
1. VIII з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства 21-22 квітня м. Івано-Франківськ 200 100 Болгарія Всеукраїнське лікарське товариство. 03057, Київ, проспект Перемоги, 34. Тел./факс (044) 454-49-04. Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (0342) 3-15-29
2. X з’їзд оториноларингологів України 22-25 травня АР Крим. м. Судак 450 445 Росія, Білорусь, Молдова Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка Ам. України. 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел. (044) 213-12-82. тел./факс 213-15-80
3. 1 з’їзд дерматовенерологів і косметологів України 20-23 вересня, м. Київ 600 250 Росія, Білорусь, Казахстан, Чехія, Італія, США, Великобританія, Польща, Болгарія Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 234-69-75, 255-16-32
4. ІІ Національний з’їзд нефрологів 23-24 вересня, м. Харків 200 100 Росія, Білорусь Інститут нефрології Ам. України, Українська асоціація нефрологів, Національний нирковий фонд, Харківський державний медичний університет МОЗ України. 02125, Київ, вул. П. Запорожця, 26. Тел./факс (044) 512-64-74
5. IV з’їзд терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів України 27-29 вересня, АР Крим. м. Алушта 150 110 Росія, Білорусь Українське товариство терапевтичних радіологів та онкологів, Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва Ам. України. 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел. (057) 704-10-65, 704-10-72, факс 700-05-00, 704-10-68. Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 24-74-59, 24-75-23. Республіканська клінічна лікарня ім. м. О. Семашка. 95000, АР Крим. Сімферополь, вул. Київська, 69. Тел. (0652) 25-54-14
6. VI Національний з’їзд фармацевтів 28-30 вересня, м. Харків 1500 750 Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Грузія, Туркменія, Литва, Польща, Болгарія Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел. (057) 706-30-71
7. З’їзд ендоскопістів України 29 вересня-2 жовтня, м. Тернопіль 300 250 Росія, Білорусь Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69, 26-81-80 Асоціація лікарів-ендоскопістів України. 02666, ГСП, Київ-166, вул. Братиславська, 3. Тел. (044) 518-27-16
8. XXI з’їзд хірургів України 5-7 жовтня, м. Запоріжжя 600 450 Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, ФРН, Польща, Франція Асоціація хірургів України. Інститут хірургії та трансплантології Ам. України. 03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, ЗО. Тел. (044) 408-20-88, 497-50-65, 408-59-88, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел. (0612) 96-50-93 Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел. (0612) 33-50-07
9. IV з’їзд геронтологів і геріатрів України 11-13 жовтня, м. Київ 300 80 Польща, Литва, Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Австрія, Болгарія, ФРН, США Інститут геронтології Ам. України. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 430-40-68, 431-05-42, 430-41-74
10. ІІ з’їзд лікарів сімейної медицини 25-26 жовтня, м. Харків 150 50 - Українська асоціація сімейної медицини, Науково-методичний центр сімейної медицини Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 26-33-79
11. Установчий з’їзд лікарів швидкої і невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф 17-18 листопада, м. Київ 600 300 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 458-80-50, 440-61-92

КОНГРЕСИ

1 2 3 4 5 6 7
1. II Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес 15-18 лютого, м. Київ 2500 900 Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Куба, Польща Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України, ДП «М. С. І.». 01001, Київ, пров. Шевченка, 13/21, оф.9. Тел. (044) 461-90-20, тел./факс 228-08-38
2. І Національний конгрес лікарів внутрішньої медицини 14-16 квітня, м. Київ 1000 500 Великобританія, Франція, США, Канада, Австрія Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс (044) 211-10-72, тел. 465-27-34
3. IX медичний конгрес студентів і молодих вчених 21-23 квітня, м. Тернопіль 150 100 Росія, Білорусь, Польща Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69
4. Конгрес кардіохірургів України і Польщі 19-21 травня, м. Львів 300 100 Польща, Росія. Асоціація серцево-судинних хірургів України, Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова АМН України. 03110, Київ, вул. М. Амосова, 6. Тел./факс: (044) 275-43-22, 277-41-00
5. III конгрес гастроентерологів України 8-9 вересня, м. Дніпропет-ровськ 350 60 - Інститут гастроентерології АМН України. 49074, Дніпропетровськ, проспект ім. газети «Правда», 96. Тел. (0562) 27-59-16
6. Конгрес акушерів-гінекологів України 15-17 вересня, м. Тернопіль 120 50 Польща, Росія. Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-92-81, 22-72-69
7. І конгрес з проблем медицини транспорту 17-18 вересня, м. Одеса 150 100 Росія, Казахстан, Молдова, Грузія, Польща, Болгарія, Угорщина, Словенія, Чехія, Фінляндія, ФРН Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України. 65039, Одеса, вул. Канатна, 92. Тел. (0482) 22-53-64, 22-68-87
8. IV Національний конгрес ревматологів 18-21 жовтня, м. Полтава 300 150 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
9. ІІ Український конгрес з клінічної генетики 26-28 жовтня, м. Харків 150 100 - Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (0572) 45-69-23, (057) 700-32-17, 700-32-47
10. І Національний конгрес психіатрів та наркологів 2-4 листопада, м. Київ 300 150 Росія, Польща, ФРН, Канада Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. 04080, Київ. вул. Фрунзе. 103. Тел. (044) 468-32-15

СИМПОЗІУМИ

1
2
3
4
5
6
7
1. Науковий симпозіум «Поєднання серцево-судинних та інших хвороб внутрішніх органів: визначення пріоритетів лікування та попередження ускладнень» 11-12 березня, м. Чернігів 500 300 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
2. Науковий симпозіум «Проблеми діагностики, лікування ендокринної патології та її ускладнень у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання» 17-18 березня, м. Київ 300 50 - Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел. (044) 451-82-38, 452-44-99
3. Науковий симпозіум «Протизапальна та імуномодулююча терапія в ревматології» 17-18 березня, м. Київ 300 100 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
4. Науковий симпозіум «Серцево-судинні і поєднані з ними хвороби внутрішніх органів: запобігання ускладнень та лікування» 21-22 березня, м. Дніпропет-ровськ     Росія, Молдова, Білорусь Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
5. Науковий симпозіум «Сучасні технології терапевтичної стоматології» 24-25 березня, м. Київ 200 50 Росія, Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 235-63-94
6. Науковий симпозіум «Можливості корекції функціональних та структурних порушень слизових оболонок органів дихання та травного тракту методом антигомотоксичної терапії» 26 березня, м. Київ 500 150 Італія, Росія, Молдова Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 234-92-76 ООО «Каскад-медікал». 03680, Київ, вул. Василенка, 7. Тел. (044) 451-92-72, факс 451 -92-73
7. Науковий симпозіум «Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф» (ІІІ школа лікарів швидкої медичної допомоги та медицини катастроф) 31 березня- 1 квітня, м. Київ 500 300 Росія, Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 458-80-50, 440-61-92
8. Науковий симпозіум «Актуальні питання неонатології» 7-8 квітня, м. Київ 120 70 Росія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 236-09-61
9. Науковий симпозіум «Захворювання кишечнику» (VII національна школа гастроентерологів, гепатологів) 15-16 квітня, м. Київ 600 300 ФРН, Франція, Росія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Міська клінічна лікарня № 8. 04201, Київ, вул. Кондратюка, 8. Тел. (044) 431 -10-47, факс 430-37-73
10. Науковий симпозіум «Актуальні проблеми біоетики» 19-20 квітня, м. Київ 60 30 США, Великобританія, Франція Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Українська асоціація з біоетики. Тел. (044) 205-49-87
11. Науковий симпозіум «Інсульт: діагностика, лікування, реабілітація» 27-29 квітня, АР Крим, м. Судак 400 250 Росія, Франція Інститут геронтології АМН України. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 430-40-27, 431 -05-48
12. Науковий симпозіум «Сучасні питання гематології та трансфузіології» 5-6 травня, м. Київ 200 100 Росія, Білорусь, Молдова, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-16-61
13. Українсько-американський науковий симпозіум «Сучасні підходи до лікування цукрового діабету» 11 травня, м. Київ 300 60 США Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс (044) 560-75-46
14. III науковий симпозіум «Актуальні проблеми рестабілізації хребта при дегенеративних захворюваннях» 28-29 травня, м. Харків 100 50 Росія, ФРН Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України, Товариство малоінвазивної та інструментальної хірургії хребта. 61024, Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел. (057) 715-75-04, 715-63-05
15. Науковий симпозіум «Поєднання серцево-судинних та інших хвороб внутрішніх органів: визначення пріоритетів лікування та попередження ускладнень» 15-16 червня, м. Рівне 500 300 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
16. Науковий симпозіум «Актуальні проблеми пародонтології 2-3 вересня, м. Одеса 300 50 Росія, Білорусь, Молдова, ФРН Інститут стоматології АМН України. 65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел. (0482) 22-80-49, 22-28-23
17. XIV Міжнародний науковий симпозіум «Одеса/Генуя» «Дистрофічні захворювання органа зору» 8-9 вересня, м. Одеса 200 150 Росія, Італія Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України. 65061, Одеса, Французький бульвар, 49/5 1. Тел. (0482) 22-20-35, 63-63-16
18. Науковий симпозіум «Рання діагностика та лікування гіперпаратиреозу» 30 вересня, м. Івано-Франківськ 100 60 Польща, Росія, Угорщина Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2 Тел.(0342)3-15-29. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел. (044) 560-75-46
19. VI науковий симпозіум «Остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування» 5-7 жовтня, м. Луганськ 150 40 Росія, Литва Інститут геронтології АМН України, Луганський державний медичний університет МОЗ України, Українська асоціація остеопорозу. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел./факс (044) 430-41-74, 431-05-50
20. IV науковий симпозіум «Сучасні досягнення в хірургії переднього та заднього сегментів ока» 14-15 жовтня, м. Київ 300 50 Росія, Білорусь, Японія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока». 03680, Київ, проспект Комарова, 3. Тел. (044) 408-44-85
21. Науковий симпозіум «Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології» 20-21 жовтня, м. Тернопіль 150 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 27-33-85, 22-30-41, 22-72-69
22. Науковий симпозіум «Поєднання серцево-судинних та інших хвороб внутрішніх органів: визначення пріоритетів лікування та попередження ускладнень» 20-21 жовтня, м. Сімферополь 500 300 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
23. VII Українсько-баварський науковий симпозіум «Медико-соціальна реабілітація дітей» 26-27 жовтня, м. Дніпропет-ровськ 100 50 ФРН, Швеція, Росія, Казахстан, Білорусь, Молдова Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 412-10-68
24. Науковий симпозіум «Залізодефіцитні стани: нове в діагностиці і лікуванні» 28 жовтня, м. Київ 150 100 Росія, Молдова, Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-16-61
25. Науковий симпозіум «Актуальні питання нутриціології» 9-10 листопада, м. Київ 300 100 Росія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 431-10-47, факс 430-37-73. Міська клінічна лікарня № 8. 04201, Київ, вул. Кондратюка, 8. Тел. (044) 431-10-47, факс 430-37-73
26. Науковий симпозіум «Актуальні проблеми гомеопатії» 11-13 листопада, м. Київ 150 30 Росія Асоціація гомеопатів України. 01032, Київ, вул. Комінтерна, 22, Б. Тел. (044) 235-72-97, 249-04-56, 212-03-86
27. Науковий симпозіум «Особливості ведення геріатричних хворих» 13-15 листопада, м. Одеса 250 130 Греція, Італія, Молдова Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (048) 716-56-36, 716-59-06
28. Науковий симпозіум «Поєднання серцево-судинних та інших хвороб внутрішніх органів; визначення пріоритетів лікування та попередження ускладнень» 1-2 грудня, м. Харків 500 300 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1
2
3
4
5
6
7
1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Епідеміологічні проблеми санітарної охорони міжнародних транспортних коридорів України» 5 січня, м. Одеса 35 15 Росія Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України. 65039, Одеса, вул. Канатна, 92. Тел. (0482) 22-53-64, 22-68-87
2. Науково-практична конференція «Хірургія ускладнених форм виразкової хвороби шлунка. Реконструктивна і відновна хірургія травного тракту», присвячена 85-річчю від дня народження проф. Ю. М. Коморовського 12-13 січня, м. Тернопіль 100 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 26-81-80, 22-72-69
3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Від фундаментальних досліджень до прогресу в медицині», присвячена 200-річчю заснування Харківського державного медичного університету МОЗ України 17-18 січня, м. Харків 300 150 Росія, Молдова, Великобританія, ФРН, Польща Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна. 4. Тел. (057) 705-07-09
4. Науково-практична конференція «Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф» 18-19 січня, м. Тернопіль 60 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69, 43-11-33 01001, Київ, вул. Курська, 13-А. Тел.(044)243-15-38
5. Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування та профілактики захворювань органів травлення» 25 січня, м. Рівне, 24 лютого, м. Запоріжжя, 25 березня, м. Сімферополь, 15 червня, м. Чернівці, 18 жовтня, м. Суми, 9 грудня, Черкаси 200 - - Українська гастроентерологічна асоціація МОЗ України, 49037, Дніпропетровськ, проспект ім. газети «Правда», 96. Тел.(0562)27-59-16, Науково-виробничий центр «Медео», 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, оф. 3. Тел. (044) 295-66-34
6. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми старіння», присвячена пам’яті академіка В. В. Фролькіса (для молодих вчених ) 28 січня, м. Київ 80 35 - Інститут геронтології АМН України. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044)431-05-29
7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки/людині. Сучасні проблеми створення, дослідження і апробації лікарських засобів» 3 лютого, м. Харків 50 20 Росія, Литва, Азербайджан Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел. (057) 700-36-34
8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматичні розлади в загальносоматичній практиці» 3-4 лютого, м. Дніпропет-ровськ 200 80 Росія Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. 49027, Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1-А. Тел. (056) 744-86-26
9. Науково-практична конференція «Безпліддя подружньої пари» 10 лютого, м. Херсон, 18 травня, м. Хмельницький, 17 листопада, м. Чернігів 200 - - Науково-медичне товариство сексологів та андрологів України. Науково-виробничий центр «Медео», 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, оф. 3. Тел. (044) 295-66-34
10. Науково-практична конференція «Сучасні питання діагностики та лікування пієлонефритів у дітей» 10 лютого, м. Одеса 80 30 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (048) 716-56-36 (0482) 27-31-88, 27-31-14, 27-42-84
11. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічна мікробіологія та антибактеріальна терапія: проблеми та рішення» 10-11 лютого, м. Харків 300 50 Росія, Білорусь Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 95-59-47, 95-59-40
12. Науково-методична конференція «Актуальні питання хірургії» 10-11 лютого, м. Полтава 150 80 - Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-68-74, 7-05-39
13. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Діагностика, лікування, профілактика гострих та хронічних порушень мозкового кровообігу» 15-16 лютого, м. Харків 100 70 Росія Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел. (0572) 26-86-24
14. Науково-практична конференція «Внутрішня медицина: від діагностики до лікування і профілактики» 16-19 лютого, санаторій «Синяк» Закарпатська область 70 70 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект. 9. Тел./факс (044) 211-10-72, тел. 465-27-34
15. Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи використання вітчизняного препарату «Глутаргін» в клініці внутрішніх хвороб» 17-18 лютого, м. Харків 400 200 - Інститут терапії АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я». 61013, Харків, вул. Шевченка, 22. Тел. (057) 719-98-91
16. Науково-практична конференція «Методологія дослідження і вивчення міжнародного гуманітарного права» 22 лютого, м. Тернопіль 100 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69, 43-11-33 Обласна організація Товариства Червоного Хреста України. 46000, Тернопіль, вул. Гоголя, 2. Тел. (0352) 25-46-71
17. Науково-практична конференція «Сучасні проблеми клінічної педіатрії» 23 лютого, м. Черкаси 250 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01004, Київ, вул. Терещенківська, 23. Тел. (044) 234-53-75, 235-50-74.
18. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології» (Четверті Данилевські читання) 24-25 лютого, м. Харків 170 90 Росія, Білорусь, Молдова Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел. (057) 700-45-39, Тел./факс 700-45-40, 700-45-42
19. Наукова конференція «Сучасні досягнення фундаментальної та клінічної кардіології», присвячена пам’яті академіка М. Д. Стражеска 24-25 лютого, м. Київ 300 50 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
20. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Шкіра та внутрішні хвороби, дерматологічні синдроми» 24-25 лютого, м. Київ 150 80 Росія, Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 03035, Київ, вул. Островського, 48. Тел. (044) 249-46-56, 413-53-52
21. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний стан і актуальні проблеми ортопедичної стоматології» 24-25 лютого, м. Івано-Франківськ 150 50 Росія Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (0342) 3-15-29
22. Науково-практична конференція «Перспективи розвитку фармацевтичної науки та практики в Україні» 24-25 лютого, м. Луганськ 150 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 63-02-19, 63-02-77, факс 53-20-36
23. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування синдрому «сухого ока» та алергічних уражень органа зору» 25 лютого, м. Київ 150 20 Росія, Білорусь Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел. (044) 294-55-56
24. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Санаторно-курортне лікування в акушерстві та гінекології: досягнення, проблеми, перспективи» 28 лютого- 2 березня, м. Київ 300 250 Росія, Білорусь ФРН, Болгарія Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 04050, Київ, вул. Мануїльского, 8. Тел. (044) 213-80-67, 213-16-70. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України. 65014, Одеса, Лермонтовський провулок, 6. Тел. (048) 22-29-23, факс 22-35-68. ЗАТ «Укрпрофоздоровниця». 01023, Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41. Тел. (044) 220-63-61, факс 220-76-50
25. Науково-практична конференція «Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків» 1-3 березня, м. Одеса 200 100 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 5. Тел. (0482) 23-74-84, 23-30-39, (048) 716-56-36
26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні напрямки розвитку анестезіології та інтенсивної терапії» 2 березня, м. Київ 100 40 Росія Асоціація анестезіологів України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01004, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 268-54-95, 249-78-23
27. Науково-практична конференція «Здорова дитина — здорове суспільство» 3 березня, м. Івано-Франківськ, З червня, м. Одеса, 24 вересня, м. Дніпропет-ровськ 200 - - Науково-медичне товариство сексологів та андрологів України. Науково-виробничий центр «Медео». 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, оф. 3. Тел. (044) 295-66-34
28. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні імуногістохімічні методи діагностики пухлин» 3-4 березня, м. Київ 80 40 Данія, Польща, Росія, США Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-71-05. Київська міська онкологічна лікарня. 03115, Київ, вул. Верховинна, 69. Тел. (044) 450-75-84, факс 450-74-36
29. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання порушення статевого розвитку у дітей» 10 березня, м. Київ 300 30 Росія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс (044) 560-75-46
30. Науково-практична конференція «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасний погляд на проблему» 11 березня, м. Київ 200 100 - Українське товариство терапевтів. 01030, Київ, бульвар Т. Шевченка, 17. Тел./факс (044) 235-91-73
31. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Запобігання сліпоті у дітей в Україні в рамках виконання програми ВООЗ «Зір-2020» (з практичним семінаром «Жива хірургія») 11-12 березня, м. Київ 250 120 Росія, Білорусь, Молдова, Польща, Англія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Асоціація дитячих офтальмологів України, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока». 03680, Київ, проспект Комарова, 3. Тел. (044) 404-24-63
32. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми викладання російської мови як іноземної» 15 березня, м. Харків 60 25 Росія, Болгарія, Австралія Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Тимурівців, 11-Б Тел. (0572) 16-73-68
33. Науково-практична конференція «Міжнародні стандарти лікування, значення для щоденної практики лікаря-інтерніста» 15-16 березня, м. Донецьк 500 100 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів, Донецький державний медичний університет МОЗ України. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс (044) 211-10-72, тел. 465-27-34
34. Науково-практична конференція «Проблеми і перспективи формування студентських колективів та екологічного виховання майбутніх фахівців» 16 березня, м. Полтава 45 18 - Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-79-39, 7-71-12
35. Науково-практична конференція «Лікувальне харчування і профілактика харчової алергії у дітей» 16-17 березня, м. Київ 250 50 - Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 213-80-67 т/факс: 213-16-70. Фірма «Нутриція». 04080, Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14. Тел. (044) 495-23-28, т/факс 495-23-27
36. Науково-практична конференція «Актуальні питання клініки і терапії психічних захворювань» 17 березня, м. Запоріжжя 100 20 - Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел. (0612) 33-50-93
37. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Артеріальна гіпертензія та ІХС: досягнення і перспективи» 17-18 березня, м. Харків 300 50 Росія, Білорусь Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Всеукраїнське громадське об’єднання проти гіпертензії, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 95-59-47, 95-59-40
38. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Лікувальна тактика» 17-18 березня, м. Тернопіль 200 100 Росія Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-06-47, 22-72-69
39. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Системні дерматози та захворювання, що передаються статевим шляхом» 18-19 березня, м. Київ 300 50 Росія Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів України. 01601, Київ, бульвар Т.Шевченка, 13. Тел. (044) 234-69-75, 255-16-32
40. Науково-практична конференція «Лікувальна косметика: дійсність та майбутнє» 18 березня, м. Харків 50 10 - Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел. (0572) 67-87-75
41. Науково-практична конференція «Радіобіологічні ефекти: ризики, мінімізація, прогноз» 22-23 березня, м. Київ 100 20 - Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел. (044) 213-94-45, 213-71-98
42. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми фармакотерапії в клінічній педіатрії» 22-23 березня, м. Тернопіль 400 200 Росія Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 26-90-71, 22-72-69. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01004, Київ, вул. Терещенківська, 23. Тел. (044) 234-53-75, 235-50-74
43. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми терапії» 23-24 березня. м. Вінниця 600 100 Росія, Польща Франція Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел./факс (0432) 52-32-86, тел. 46-11-27, 43-35-40
44. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії (сучасні методи діагностики та лікування гострого перитоніту, мініінвазивні втручання у невідкладній хірургії черевної порожнини)», присвячена 75-річчю Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України 23-25 березня, м. Харків 200 150 Росія Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України. 61018, Харків, в’їзд Балакірева, 1. Тел. (0572) 33-06-55; 30-84-39 Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (0572) 45-26-00
45. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні напрямки розвитку клінічної генетики, клінічної імунології та алергології» 23-25 березня, м. Львів — м. Трускавець 50 45 Польща, Росія, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел. (0322) 75-61-42
46. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика та лікування» 24-25 березня, м. Чернівці 100 70 Польща, Литва, Росія, Білорусь Інститут геронтології АМН України, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Буковинська державна медична академія МОЗ України, Українська асоціація остеопорозу, Українська асоціація ендокринологів. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 431-05-50, факс 430-41-74
47. Науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку урології в регіоні» 24-25 березня, м. Донецьк 150 40 - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Асоціація урологів Донецької області. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел./факс (062) 334-10-70, тел. (0622) 95-97-27
48. Науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування» 24-25 березня, м. Івано-Франківськ 300 50 - Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (0342) 3-15-29
49. Науково-практична конференція «Проблеми захисту інтелектуальної власності в медицині і біології» (для студентів та молодих вчених) 24-25 березня, м. Луганськ 150 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 63-02-55, факс 53-20-36
50. Науково-практична конференція «Наукові читання — Асtа Еuрatоrіса: механізм дії фізичних чинників, нові технології в лікуванні дітей» 25 березня, АР Крим, м. Євпаторія 200 50 - Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-45, 29-49-15, (06569) 3-63-52
51. Науково-практична конференція «Актуальні питання судинної та реконструктивної хірургії» 25-26 березня, м. Київ 180 - - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Фармацевтична фірма «ZЕNТІVA». 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел. (044) 294-55-67
52. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фундаментальні природничо-наукові дисципліни як основа гомеопатичної медицини» 25-26 березня, м. Харків 100 50 Росія, Казахстан Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, площа Повстання, 17. Тел. (0572) 21-27-98, 21-58-53
53. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти лікування дегенеративних захворювань суглобів і хребта» 30 березня, м. Тернопіль 100 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горба-чевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69, 27-33-85, 22-54-61
54. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної і теоретичної ендокринології» 31 березня- 1 квітня, м. Київ 100 70 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94
55. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми клініки, діагностики і терапії гепатитів» 31 березня 1 квітня м. Харків 300 50 Росія, Білорусь Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України, Інститут терапії АМН України, Національний фармацевтичний університет МОЗ України 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.(0572)97-11-50
56. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми стоматологічної імплантації» 31 березня- 2 квітня, м. Львів 500 350 Польща, Росія. Бельгія, ФРН, Білорусь, Франція, Швейцарія, Швеція Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, Секція стоматологіч-ної імплантації Асоціації стоматологів України. 79045, Львів, вул. Пасічна, 36. Тел. (0322) 251 -20-39, 251-21-51
57. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські читання: теорія та практика наркології» 5-6 квітня, м. Харків 100 70 Росія Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел. (0572) 26-42-73
58. Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та профілактики дитячих захворювань» 5-6 квітня, м. Луганськ 150 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 47-95-89, факс 53-20-36
59. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми торакоабдомінальної травми» 6-7 квітня, АР Крим, м. Ялта 150 25 Росія Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 25-83-05, 27-44-22, 29-49-45
60. Науково-практична конференція «Інтенсивна терапія при інфекційних захворюваннях» 7-8 квітня, м. Запоріжжя 150 50 - Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел. (0612) 99-55-61, 99-55-60, факс 57-01-92
61. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології» (для студентів та молодих вчених) 7-8 квітня, м. Донецьк 450 50 - Донецький державний медичний університет МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 95-44-94
62. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми діагностики та лікування судинно-ендокринних захворювань органа зору», присвячена 10-річчю Центру судинно-ендокринних захворювань органа зору 7-8 квітня, м. Київ 350 120 Росія, Угорщина, Ізраїль, ФРН, Великобританія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Центр судинно-ендокринних захворювань органа зору, Київська міська клінічна лікарня № 1. 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел. (044) 560-89-92, факс 564-45-92
63. Науково-методична конференція «Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти» 7-8 квітня, м. Тернопіль 100 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел./факс (0352) 25-49-02, 22-72-69
64. Науково-практична конференція «Нові перспективи в лікуванні ІХС: від профілактики до інтервенційних методів лікування» 7-9 квітня, м. Київ 150 50 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
65. Науково-практична конференція «Актуальні питання невідкладної хірургії» 12-14 квітня, АР Крим, м. Ялта 120 50 - Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-16, 29-49-45, 22-32-72
66. Науково-практична конференція «Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону» 13-15 квітня, м. Луганськ 150 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 63-02-55, факс 53-20-36
67. Науково-практична конференція «Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні» 13-14 квітня, м. Чернівці 120 40 - Буковинська державна медична академія МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, (03722) 6-29-68
68. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства» 14-15 квітня, м. Тернопіль 300 150 Польща, Росія, Білорусь Тернопільська державна медична МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 43-26-97, 22-72-69
69. Науково-практична конференція «Наукові основи створення лікарських препаратів (для студентів) 14-15 квітня, м. Харків 70 5 - Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел. (057) 706-30-71
70. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформаційні технології для клінічної практики» 14-15 квітня, м. Харків 150 100 Росія, Білорусь, США Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України. Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61077, Харків, площа Свободи, 4. Тел. (057) 702-04-55
71. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунологічні аспекти туберкульозу» 15 квітня, м. Київ 20 12 Росія, Нідерланди Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 04114, Київ, вул. Автозаводська, 68. Тел. (044) 430-46-20
72. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Еволюція наукових знань та сучасні проблеми економічної теорії» 19-20 квітня, м. Харків 150 50 Росія, США Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України 61002, Харків, вул. Невського, 18. Тел. (057) 771-81-68
73. Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії на сучасному етапі» 20 квітня, м. Запоріжжя 250 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01004, Київ, вул. Терещенківська, 23. Тел. (044) 234-53-75, 235-50-74
74. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізичне виховання студентів — концептуальні підходи, проблеми, напрямки, перспективи» 20-21 квітня, м. Донецьк 100 50 Росія Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 95-53-26, 95-53-30
75. Науково-практична конференція «Терапевтичні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб», присвячена пам’яті академіка Л. Т. Малої 21-22 квітня, м. Харків 250 50 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел. (057) 772-20-24, тел./факс 772-88-18
76. Наукова конференція з міжнародною участю «Молодь — медицині майбутнього» (для студентів) 21-22 квітня, м. Одеса 500 150 Росія, Білорусь, Молдова, Болгарія, Польща Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 23-05-68, 20-76-17, (048) 716-56-36
77. Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки», присвячена пам’яті академіка О. М. Марзеєва 21-22 квітня, м. Київ 200 100 - Наукове товариство гігієністів України, Інститут гігієни та медичної екології АМН України. 02094, Київ, вул. Попудренка, 50. Тел./факс (044) 559-90-90, тел. 559-81-19
78. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми ведення тяжкохворих дітей у стаціонарі» 21-22 квітня, м. Чернівці 120 30 Молдова, Росія Буковинська державна медична академія МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, тел. (03722)6-29-68
79. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми діагностики, лікування ушкоджень та захворювань плечового і ліктьового суглобів» 21-22 квітня, м. Київ 150 100 ФРН, Польща, Росія, Білорусь Інститут травматології та ортопедії АМН України. 02601 МСП, Київ, вул. Воровського, 27. Тел. (044) 216-42-49
80. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові діагностичні та терапевтичні технології при первинній відкритокутовій глаукомі» 22 квітня, м. Дніпропет-ровськ 180 20 Росія, Білорусь Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел. (044) 294-55-67
81. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми медично-психологічної реабілітації рятувальників, дитячого та дорослого населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» 22-23 квітня, АР Крим, м. Євпаторія 100 80 Росія, Білорусь Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Головний клінічний санаторій «Орлятко». 95320, АР Крим, Євпаторія, вул. Маяковського, 3. 9741 І, АР Крим, Євпаторія, вул. Кірова, 91. Тел. (06569) 6-16-74, 3-04-35, 3-02-59
82. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб» (для студентів) 25-26 квітня, м. Харків 50 20 Росія, Білорусь, Литва, ФРН Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. 61000, Харків, вул. Трінклера, 3. Тел. (0572) 26-10-17, факс (057) 705-02-09
83. Науково-практична конференція «Проблеми атеросклерозу та дисліпідемій. Новітні методи діагностики і лікування ІХС» 26-28 квітня, АР Крим, м. Ялта 300 100 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
84. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ультразвукові дослідження в діагностиці захворювань серця та судин» 27-29 квітня, м. Київ 150 100 Росія, ФРН Асоціація радіологів України, Українська асоціація фахівців з ехокардіографії, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-06-05 МКП «Модем-1». 04071, Київ, вул. Межигірська, 3/7, оф. 26. Тел. (044) 417-72-36
85. Науково-практична конференція- семінар «Фармакотерапія цукрового діабету на сучасному етапі» 27-29 квітня, АР Крим, м. Євпаторія 130 110 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94 ЗАТ «Індар». 02099, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел. (044) 567-71-14
86. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» 28-29 квітня, АР Крим, м. Євпаторія 250 100 Росія, Білорусь Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 02125, Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел. (044) 540-96-26
87. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні погляди на консервативне та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки» 28-29 квітня, АР Крим, м. Ялта 100 50 Росія, Білорусь, Молдова, ФРН, Польща, Чехія Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 25-83-05, 29-49-45, 24-74-64, факс 27-20-92
88. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми акушерства, гінекології та перинатології: нові методи діагностики та лікування пізніх гестозів» 5-6 травня, АР Крим, м. Судак 250 100 Росія Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-45, 25-72-05, факс 27-20-92
89. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейроендокринні і імунні механізми регуляції гомеостазу в нормі та патології» 5-6 травня, м. Запоріжжя 100 50 Росія, Білорусь Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел. (0612) 33-50-93
90. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційні хвороби, туберкульоз та сучасний стан довкілля. Епідеміологія, діагностика, мікробіологія» 5-6 травня, м. Львів 140 60 Польща, Росія Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України. 79005, Львів, вул. Зелена, 12. Тел. (0322) 76-30-67
91. Науково-практична конференція «Актуальні питання торакоабдоміналь-ної хірургії» 5-6 травня, м. Харків 200 50 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 33-07-55
92. Науково-практична конференція «Діагностика та лікування раку молочної залози» 5-6 травня, м. Одеса 150 20 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Обласний онкологічний диспансер. Тел. (0482) 23-43-87, (048) 716-56-36, 732-46-11
93. Науково-практична конференція «Сучасний психіатричний діагноз» (для молодих фахівців) 10-13 травня, м. Ялта 100 70 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел. (0572) 26-40-39, 26-32-25
94. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання швидкої та невідкладної медичної допомоги», присвячена 20-річчю організації кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги Харківської медичної академії післядипломної освіти 11-12 травня, м. Харків 300 50 Росія Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (057) 715-33-41
95. Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» 11-12 травня, м. Харків 400 250 - Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01030, Київ, бульвар Т. Шевченка, 17. Тел./факс (044) 235-91-73
96. Науково-практична конференція «Досвід для молоді» 11-13 травня, м. Шацьк Волинська обл., санаторій «Лісова пісня» 100 100 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс(044) 211-10-72, тел. 465-27-34
97. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної хірургії та трансплантології. Новітні технології в абдомінальній та судинній хірургії. Клінічні аспекти трансплантації органів» 12-13 травня, м. Київ 300 165 Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан ФРН, Польща Інститут хірургії та трансплантології АМН України. 03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел. (044) 497-50-65, 408-59-88
98. Науково-методична конференція «Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції» 12-13 травня, м. Чернівці 120 40 - Буковинська державна медична академія МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, (03722) 2-63-37
99. Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної гастроентерології» 12-13 травня, м. Запоріжжя 150 50   Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел. (0612) 52-85-53, факс 57-01 -92
100. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біорезонансна терапія — механізм дії та застосування в лікувальній практиці» 12-13 травня, АР Крим, м. Євпаторія 150 50 Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан, Куба, Польща Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-45, 29-49-15. Міжнародний дитячий медичний центр «Євпаторія». 95320, АР Крим, Євпаторія, вул. Маяковського, 7. Тел. (06569) 3-63-52
101. Науково-практична конференція-семінар «Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики» 12-13 травня, м. Тернопіль 100 80 - Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України. 02156, Київ, вул. Маршала Жукова, 21-А. Тел. (044) 513-83-01, 513-46-43 Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69
102. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання нефрології» 12-14 травня, м. Київ 200 100 США, Канада, Молдова Інститут нефрології АМН України, 02125, Київ, вул. П.Запорожця, 26. Тел./факс (044) 512-64-74
103. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нове в офтальмології», присвячена 130-річчю з дня народження акад. В. П. Філатова 13 травня, м. Одеса 300 250 Росія Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України. 65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51. Тел. (0482) 22-20-35, 63-63-16
104. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями» 15-17 травня, м. Харків 350 120 ФРН, Польща, Франція, Сербія, Чорногорія, Канада Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України. 61057, Харків, вул. Пушкінська, 14. Тел. (057) 712-71-51
105. Науково-практична конференція «Актуальні питання радіаційної медицини та радіобіології» (для молодих вчених) 16 травня, м. Київ 150 - - Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел. (044) 450-48-92
106. Науково-практична конференція «Медична інформатика — 2005» 16-17 травня, м. Тернопіль 40 20 - Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 43-11-68, 22-72-69
107. Науково-практична конференція «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах» 17-19 травня, м. Харків 150 100 - Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (0572) 40-26-35. Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61057, Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел. (057) 771-53-29
108. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кліматолікування, лікувальна фізкультура, механотерапія та фітотерапія в санаторно-курортній практиці» 17-19 травня, м. Євпаторія 200 150 Росія Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 01023, Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, Тел. (044) 220-63-61, факс (044) 220-76-50
109. Науково-практична конференція «Проблеми клінічної педіатрії в сучасних умовах» 18 травня, м. Суми 250 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01004, Київ, вул. Терещенківська. 23. Тел. (044) 234-53-75, 235-50-74
110. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми малоінвазивної хірургії» 18-19 травня, м. Тернопіль 200 100 Польща, Франція, Угорщина, Австрія Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69
111. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми медичної та клінічної біохімії» 18-20 травня, м. Чернівці 80 60 Росія, Білорусь Литва Буковинська державна медична академія МОЗ України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, (03722) 3-52-5
112. Науково-практична конференція «Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії» 18-20 травня, м. Миргород, Полтавська обл. 170 150 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Українська асоціація фахівців з конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-06-05
113. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми токсикології. Безпека життєдіяльності людини» 19-20 травня, м. Київ 150 50 Росія, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія, Болгарія Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України. 03022, Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел. (044) 258-47-73, 251-96-46, факс 25 1-96-43
114. Науково-практична конференція «Новітні досягнення в діагностиці, профілактиці і лікуванні серцевої недостатності» 19-20 травня, АР Крим, м. Ялта 200 150 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
115. Науково-практична конференція «Актуальні питання інтенсивної терапії» 21-22 травня, м. Тернопіль 120 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 25-46-16, 22-72-69
116. Науково-практична конференція «Наукові та практичні проблеми перинатальної охорони плоду і дитини» 23-25 травня, м. Київ 350 200 - Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 213-38-94, факс 213-80-26. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Тел. (044) 234-60-63
117. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток мовного мислення у процесі навчання іноземній мові у вищому навчальному закладі» 24-25 травня, АР Крим, м. Сімферо-поль 150 50 Росія Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-16, 29-49-45, 29-49-82
118. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ультрафіолетове опромінення — імунні механізми дії» 25 травня, АР Крим, м. Євпаторія 200 50 Росія, Куба Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-45, 29-49-15, (06569) 3-63-52
119. Науково-практична конференція «Ювілейні читання ім. В. Ф. Войно-Ясенецького. Поєднання науки та релігії» 25 травня, м. Одеса 30 10 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 23-73-88, 20-76-37, (048) 716-56-36
120. Науково-практична конференція «Сучасні фармакотерапевтичні підходи в дитячій психіатрії» 25-26 травня, м. Харків 150 50 - Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, Харків, Проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-31-27, факс 624-17 Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел. (0572) 26-40-39
121. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми офтальмології» (для Тернопільської, Вінницької, Житомирської, Черкаської областей) 25-27 травня, м. Тернопіль 200 150 - Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України. 65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51. Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевского МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69
122. Науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології: терапевтичні та хірургічні аспекти» 25-29 травня, м. Миколаїв 200 180 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини, Міжнародна асоціація «Лазер і здоров’я». 61077, Харків, площа Свободи, 4. Тел. (057) 45-71-91, 66-04-24, Тел./факс 14-30-62
123. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної неврології», присвячена 100-річчю кафедри неврології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України 26-27 травня, м. Львів 150 80 Польща, США Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел. (0572) 26-33-87. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел. (0322) 72-26-60
124. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Читання ім. В. В. Підвисоцького. Проблеми загальної патології» 26-27 травня, м. Одеса 50 20 Росія Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 20-76-42, 20-76-49, (048)716-56-36
125. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання особливостей клініки і лікування захворювань шкіри та інфекцій, які передаються статевим шляхом» 26-27 травня, м. Донецьк 250 100 Росія, Білорусь Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Асоціація дерматовенерологів та косметологів Донецької області «Здоровий світ». 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 55-03-63, тел./факс (062) 337-76-76
126. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хіміотерапія та імунокорекція інфекційних хвороб» 30-31 травня, м. Тернопіль 150 130 Росія, Білорусь, Литва Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, Київ, вул. М. Амосова, 5. Тел. (044) 290-97-82. Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-47-25, 22-72-69
127. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень у дітей» 1-3 червня, м. Київ 200 150 Росія, ФРН, Велико-британія Інститут онкології АМН України, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел. (044) 259-01-85
128. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринологія в Україні: медичні проблеми та практичні рішення» 1-3 червня, м. Харків 210 85 Росія, Білорусь, Молдова Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України, Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел. (057) 700-45-39, тел./факс 700-45-40, 700-45-42
129. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини», присвячена 65-річчю створення Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України 2-3 червня, м. Львів 80 30 - Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України. 79044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 45. Тел. (032) 238-32-47, 237-95-17
130. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Шляхи розвитку невідкладної кардіології» 3 червня, м. Київ 500 300 Росія, Білорусь Українське наукове товариство кардіологів, Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
131. Науково-методична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» З червня, м. Тернопіль 150 50 - Тернопільська державна медична академія ім.  І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел./факс (0352) 22-45-54, 22-72-69
132. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Синдром «червоного ока» в офтальмопатології» 3 червня, м. Харків 250 50 Росія Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (0572) 705-02-27
133. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання лікування термічних уражень та їх наслідків» 3-4 червня, м. Донецьк 150 100 - Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. 83045, Донецьк, Ленінський проспект, 47. Тел. (0622) 66-70-35
134. Науково-практична конференція «Раннє виявлення та лікування алергічних захворювань» 7-8 червня, м. Вінниця 250 150 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Вінницьке підприємство «Імунолог». 21036, Вінниця, а/с 4283. Тел. (0432) 52-03-62, 35-91-12
135. Науково-практична конференція «Захворювання і ушкодження суглобів у дітей» 9-10 червня, м. Донецьк 100 50 - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (062) 311-05-08, (0622) 55-34-08
136. Науково-практична конференція «Актуальні питання спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології» 9-10 червня, м. Одеса 250 120 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел./факс (0482) 23-05-68, 20-76-10, тел. (048) 716-56-36
137. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині» 16-18 червня, м. Київ 150 45 Росія, Білорусь, ФРН Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 205-49-55
138. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інсуліни ЗАТ «Індар» в терапії цукрового діабету та його ускладнень. Сучасні тенденції розвитку діабетології» 17-19 червня, м. Київ 350 200 Росія, Казахстан, Сербія Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94 ЗАТ «Індар». 02099, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел. (044) 567-71-14
139 Науково-практична конференція «Актуальні питання стандартизації спеціалізованої допомоги онкологічним хворим» 22-24 червня, м. Луганськ 200 150 - Інститут онкології АМН України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел. (044) 257-60-68, факс 259-02-73 Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер. 91047, Луганськ, вул. Краснодонська, 8. Тел. (0642) 54-22-21, факс 54-53-19
140. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Комп’ютерна медицина 2005» 23-25 червня, м. Харків 200 30 Росія, Білорусь, Великобританія, США Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (057) 711-80-32, факс 711-80-25. Громадська організація Українська асоціація «Комп’ютерна медицина» 61002, Харків, а/с 7313. Тел. (057) 700-68-81 Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 205-49-55. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України. 61077, Харків, площа Свободи, 4. Тел. (057) 702-04-55
141. Науково-практична конференція «Сучасні питання дитячої анестезіології та інтенсивної терапії» 8-9 вересня, м. Київ 100 60 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 236-21-43, 412-86-72
142. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендоскопічна та інноваційна хірургія в гінекології» 9-11 вересня, м. Одеса 300 100 Росія, Білорусь, ФРН, Польща, Латвія, Франція Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (048) 716-56-36, (0482) 23-29-01
143. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Прігожинські читання: психосинергетика на межі природознавства і медицини» 10-12 вересня, м. Одеса 130 25 Росія, Молдова, Білорусь, Ізраїль, США, ФРН Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 20-62-05, 20-76-91, (048)716-56-36
144. Науково-практична конференція «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» 12-13 вересня, м. Одеса 70 20 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 56-13-22, (048) 716-56-36
145. Науково-практична конференція «Сучасні проблеми дитячої імунології» 14-15 вересня, м. Київ 150 80 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 041 12, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.(044)412-26-98
146. Науково-практична конференція «Метаболічні розлади у дітей та підлітків: діагностика, профілактика, лікування» 14-15 вересня, м. Київ 300 100 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 468-40-51
147. Науково-практична конференція «Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування» 14-16 вересня, м. Київ 300 50 - Українське наукове товариство кардіологів, Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
148. Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини» 14-16 вересня, м. Донецьк 150 50 - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 23-27-38
149. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хіміотерапія в лікуванні онкогінекологічних хворих» 15-16 вересня, м. Чернігів 100 60 Росія Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел. (044) 259-01-73, факс 259-01-82
150. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивні методи лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухового апарату» 15-16 вересня, м. Чернівці 50 40 ФРН, Швеція, Молдова, Росія Буковинська державна медична академія МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54
151. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми ендокринної хірургії» 16 вересня, м. Київ 300 50 Франція Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560-75-46.
152. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми морської медицини» 16-17 вересня, м. Одеса 150 40 Росія, Грузія, Болгарія, Туреччина Данія, Естонія, Латвія, ФРН Український науково-дослідний інститут морської медицини МОЗ України. 65110, Одеса, вул. Маловського, 8. Тел. (+0482) 24-01-58, 60-62-47 Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 42-82-63, (048) 716-56-36
153. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології» 16-17 вересня, м. Івано-Франківськ 100 30 Польща, Румунія, Росія, Білорусь Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (0342) 3-15-29
154. Науково-практична конференція «Радіологічні читання: Актуальні питання сучасної радіології» 18-21 вересня, м. Запоріжжя 150 120   Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел. (044) 258-97-86, факс 259-02-73
155. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармакотерапія в оториноларингології» 19-20 вересня, м. Одеса 250 230 Росія Українське наукове медичне товариство оториноларингологів, Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел. (044) 213-12-82, тел./факс 213-15-80
156. Науково-практична конференція «Міжнародні стандарти фармакотерапії внутрішніх хвороб» 20 вересня, м. Черкаси 600 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс (044) 211-10-72, тел. 465-27-34
157. Науково-практична конференція «Сучасні технології профілактики та лікування психічних, поведінкових та нервових розладів» 20-22 вересня, м. Луганськ 200 150 - Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.(0572) 26-33-87. Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. 04080, Київ, вул. Фрунзе, 103. Тел. (044) 468-32-15. Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, вул. ім. 50-річчя Оборони Луганська, 1 Тел. (0642) 54-85-86, 57-08-57
158. Науково-практична конференція «Міжнародні стандарти фармакотерапії внутрішніх хвороб» 21 вересня, м. Кіровоград 600 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс (044) 211-10-72, тел. 465-27-34
159. Науково-практична конференція «Проблемні питання клінічної педіатрі» 21 вересня, м. Полтава 250 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01004, Київ, вул. Терещенківська, 23. Тел. (044) 234-53-75, 235-50-74
160. Науково-практична конференція «Неревматичні кардити у дітей» 21 вересня, м. Одеса 80 30 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (048) 716-56-36, (0482) 27-31-88, 27-31-14, 27-42-84
161. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи, профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів» 21-22 вересня, м. Дніпро- петровськ 100 40 Росія, Білорусь Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. 49027, Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1-А. Тел. (056) 744-86-26
162. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми невідкладної нейрохірургії» 21-23 вересня, м. Тернопіль 200 150 Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія, Франція, ФРН, США Українська асоціація нейрохірургів, Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова АМН України. 04050, Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел. (044) 213-91-98 Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 25-25-55, 22-45-54
163. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти використання озону в медицині та екології» 21-23 вересня, АР Крим, м. Євпаторія 400 220 Росія, ФРН, Італія Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-15, 25-80-81, Інститут озонотерапії і медобладнання. 61018, Харків, в’їзд Балакірева, 1. Тел. (0572) 30-84-31, 28-67-11, тел./факс (057) 702-26-31. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (057) 711-35-56, 711-79-75, 711-80-09. Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України. 61018, Харків, в’їзд Балакірева, 1. Тел.(057) 715-33-45, 715-33-48, 715-33-52
164. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми політравми» 22-23 вересня, м. Вінниця 200 100 Росія Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 35-33-55. Міська клінічна лікарня № 2, 21000, Вінниця, вул. Київська, 68. Тел. (0432) 35-17-56
165. Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби на межі тисячоліть» 22-23 вересня, м. Чернівці 130 100 - Асоціація інфекціоністів України, Буковинська державна медична академія МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, (03722) 3-51-79
166. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Невідкладні стани в кардіоревматології в практиці терапевта та педіатра» 26-28 вересня, АР Крим, м. Феодосія 150 50 Росія Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-16, 29-49-45, 27-56-53
167. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здорова дитина: здоров’я дитини та її сім’ї» 29-30 вересня, м. Чернівці 150 50 Росія, Польща, Чехія Буковинська державна медична академія МОЗ України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація педіатрів України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, 53-05-27
168. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гомео-стаз: фізіологія, патофізіологія, фармакологія та клініка» 29-30 вересня, м. Одеса 100 30 Росія Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 20-76-42, 20-76-49, (048)716-56-36
169. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики і терапії захворювань сітківки та зорового нерва з нормальним та підвищеним внутрішньоочним тиском» 30 вересня, м. Сімферополь 180 20 Росія, Білорусь Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел. (044) 294-55-56
170. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматичні розлади. Психотерапія» 30 вересня — 1 жовтня, м. Чернівці 120 70 Росія, ФРН, Австрія Буковинська державна медична академія МОЗ України. Українська спілка психотерапевтів. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, (03722) 4-07-044-52-26
171. Науково-практична конференція «Актуальні питання соціальної і клінічної психіатрії та наркології», присвячена 130-річчю Львівської обласної психіатричної лікарні 4-5 жовтня, м. Львів 150 100 - Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел. (0572) 26-33-87. Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. 04080, Київ, вул. Фрунзе, 103. Тел. (044) 468-32-15. Львівська обласна психіатрична лікарня. 79021, Львів, вул. Кульпарківська, 95. Тел. (0322) 93-06-38
172. Науково-практична конференція «Організація і надання першої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях мирного часу» 5 жовтня, м. Тернопіль 100 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-72-69
173. Науково-практична конференція з міжнародного участю «Методи променевої діагностики в дослідженні шлунково-кишкового тракту» 5-7 жовтня, м. Одеса 100 70 Росія, Молдова Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 20-14-26, (048) 721-42-02, 716-56-36
174. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної імунології та алергології» 5 жовтня, м. Київ 75 50 Росія, Польща, Велико- британія США, ФРН, Бельгія, Італія Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, Європейська академія алергології та клінічної імунології. 04053, Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9-А. Тел./факс (044) 216-54-03
175. Науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології: кардіологічні та інфекційні аспекти» 5-9 жовтня, АР Крим м. Ялта 200 100 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини, Міжнародна асоціація «Лазер і здоров’я». 61077, Харків, площа Свободи, 4 Тел. (0572) 45-71-91, 66-04-24, Тел./факс 14-30-62
176. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання перинатології» 6-7 жовтня, м. Львів 320 200 Росія, Білорусь, Молдова Асоціація акушерів-гінекологів України. 01025, Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Тел. (044) 228-99-18, 212-80-09
177. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів» 6-7 жовтня, м. Чернівці 80 40 Румунія, Молдова Буковинська державна медична академія МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (03722) 55-37-54, 55-17-39
178. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної імунології та алергології» 7 жовтня, м. Сімферополь 75 50 Росія, Польща, Великобританія, США, ФРН, Бельгія, Італія Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, Європейська академія алергології та клінічної імунології. 04053, Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9-А. Тел./факс (044) 216-54-03
179. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та клінічні аспекти рефлексотерапії і нетрадиційної медицини» 7-8 жовтня, м. Київ 250 70 Росія, Білорусь ФРН, В’єтнам, КНР Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Медичний інститут Української асоціації народної медицини, ТОВ «Біомед». 04107, Київ, вул. Багговутівська, 1. Тел. (044) 213-17-56
180. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання стоматологічної імплантації» 7-8 жовтня, м. Одеса 200 50 Росія, Молдова, Чехія, ФРН Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 25-41-86, 22-22-67, (048)716-56-36
181. Науково-практична конференція «Актуальні питання психосоматичних порушень здоров’я дітей» 11-12 жовтня, м. Київ 350 200 - Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 213-38-94, факс 213-80-26. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Тел. (044) 234-60-63
182. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні принципи та нові технології лікування в неврології та нейрохірургії» 13-14 жовтня, м. Одеса 120 35 Росія, Білорусь, Молдова, Італія Одеський державний медичний університет МОЗ України. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 20-18-26, 20-18-28, (048) 716-56-36
183. Науково-практична конференція «Екстремальна медицина» 13-14 жовтня, м. Луганськ 150 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 63-02-61, факс 53-20-36
184. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гематологія і трансфузіологія: фундаментальні та прикладні питання» 13-14 жовтня, м. Київ 300 50 Росія, Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Інститут гематології і трансфузіології АМН України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України. 04107, Київ, вул. Багговутівська, 1. Тел. (044) 213-16-61
185. Науково-практична конференція «Стан кісткової тканини у дітей з гострими лейкеміями, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання, та методи корекції виявлених порушень» 14 жовтня, м. Житомир 50 10 - Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел. (044) 450-74-04
186. Науково-практична конференція «Актуальні питання патології шкіри» 14 жовтня, м. Одеса 205 55 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (048) 733-74-91, 716-56-36. (0482) 20-16-22, 20-25-04
187. Науково-практична конференція «Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний аспект» 14-15 жовтня, м. Тернопіль 150 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 43-12-78, 22-72-69
188. Науково-практична конференція «Проблеми захворюваності на інфекційні та паразитарні хвороби в Україні на сучасному етапі», присвячена пам’яті академіка Л. В. Громашевського 17-18 жовтня, м. Київ 150 - - Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03680, Київ, вул. М. Амосова, 5. Тел. (044) 275-37-11
189. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вчені майбутнього» (для молодих вчених) 18-19 жовтня, м. Одеса 200 50 Росія, Білорусь, Молдова Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 23-05-68, 20-76-81, 49-30-02, (048) 716-56-36
190. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бальнеотерапія: сучасний стан і проблеми комплекс-ного використання у курортному лікуванні» 18-21 жовтня, м. Миргород, Полтавська обл. 300 200 Росія, Білорусь Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів. 01023, Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, оф. 106/3. Тел. (044) 220-66-50, факс 220-76-50 Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України. 65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6. Тел. (048) 22-29-23, факс 22-35-68 ЗАТ «Укрпроф-оздоровниця». 01023, Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41. Тел. (044) 220-63-61, факс 220-76-50
191. Науково-практична конференція «Актуальні питання охорони здоров’я дівчат-підлітків» 19-20 жовтня, м. Харків 150 50   Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, Харків, Проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-31-27, факс 624-17
192. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми реконструктивної хірургії та реабілітації» 19-20 жовтня, АР Крим, м. Ялта 300 300   Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. 83045, Донецьк, Ленінський проспект, 47. Тел. (062) 385-06-58
193. Науково-практична конференція «Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної» 20-21 жовтня, м. Харків 300 50 - Інститут терапії АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел. (057) 772-20-24, тел./факс 772-88-18
194. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медицини залізничного транспорту» 20-21 жовтня, м. Харків 150 100 Росія, Білорусь, США Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України, Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61077, Харків, проспект Свободи. 4. Тел. (057) 705-12-47, (0572) 45-72-31
195. Науково-практична конференція «Нутрицевтична підтримка для зміцнення здоров’я та при різних патологічних станах» 20-21 жовтня, м. Дніпропет-ровськ 100 70 - Українська гастроентерологічна асоціація. 49037, Дніпропетровськ, проспект ім. газети Правди, 96. Тел. (0562) 27-90-80, 27-05-37, т/факс 38-00-99
196. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивна хірургія в травматології та ортопедії» 21-22 жовтня, м. Київ 300 175 Росія, Білорусь, Польща, Туркменія, Узбекистан Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-16-55
197. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики та лікування цукрового діабету» 21-23 жовтня, м. Шацьк Волинська обл. 130 110 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94. ЗАТ «Індар». 02099, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел. (044) 567-71-14
198. Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань суглобів» 23-24 жовтня, м. Київ 150 30 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Київська центральна басейнова клінічна лікарня МОЗ України. 01053, Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9. Тел. (044)216-19-55
199. Науково-практична конференція «Актуальні питання допплерографічних досліджень» 23-24 жовтня, м. Київ 200 150 - Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Асоціація радіологів України, Український Допплерівськии клуб. Тел. (044) 270-14-35, 258-97-86. факс 246-28-84
200. Науково-практична конференція «Проблеми викладання педіатрії англійською мовою» 25-26 жовтня, м. Одеса 200 60 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (048) 716-56-36, (0482) 21-24-04, 23-83-33
201. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Внутрішньоклітинні інфекції та стан здоров’я дітей у XXI столітті» 25-27 жовтня, м. Донецьк 250 100 Росія, Білорусь, Казахстан, Австрія, Туреччина Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Асоціація педіатрів Донецької області. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 97-12-13, 95-41-39, (062) 337-19-23
202. Науково-практична конференція «Алергічні захворювання дихальних шляхів. Епідеміологія, особливості діагностики і терапії» 27 жовтня, м. Київ 150 100 - Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03680, Київ, вул. М.Амосова, 10. Тел. (044) 275-05-68, 275-40-11, факс 275-21-18
203. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні ускладнень гострої патології органів черевної порожнини» 27-28 жовтня, м. Чернівці 60 20 Швеція, США, Молдова Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, Театральна площа, 2, Тел. (0372) 55-37-54, (03722) 6-18-10
204. Науково-практична конференція «Вплив екопатологічних чинників на здоров’я дітей» 27-29 жовтня, м. Тернопіль 150 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел./факс (0352) 26-89-90, 22-47-88, 22-72-69
205. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми дитячої стоматології та ортодонтії» 28-29 жовтня, м. Одеса 100 20 Росія, Молдова, Білорусь Інститут стоматології АМН України. 65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел. (0482) 22-48-23. Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, вул. Наріманова, 2. Тел. (0482) 20-62-55, (048) 716-56-36
206. Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи судинної хірургії» 29-30 жовтня, АР Крим, м. Алушта 80 75 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів України, 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел. (044) 294-55-67. Фармацевтична фірма «ZENTIVA», Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 25-83-05, 24-74-64, 29-49-45, факс 27-20-92
207. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми хірургії ізольованої та поєднаної травми» 30 жовтня — 1 листопада, м. Київ 150 100 Молдова, Росія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 01133, Київ, Лабораторний провулок, 20. Тел. (044) 268-75-83, 268-82-88
208. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакотерапія серцево-судинних захворювань — сучасне і майбутнє» 31 жовтня — 2 листопада, м. Київ 180 120 Франція, Австрія, Великобританія, Фінляндія Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Європейське товариство кардіологів. Тел. +33(0)492948635 Асоціація лікарів-інтерністів. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс (044) 211-10-72, 465-27-34
209. Науково-практична конференція «Несправжній гострий живіт» (для студентів і молодих вчених) 1-2 листопада, АР Крим, м. Сімферополь 100 45 - Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 25-83-05, 24-74-64, 29-49-45, факс 27-20-92
210. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ядерної медицини» 2-4 листопада, м. Чернігів 100 70 Росія, Чехія, Білорусь, Великобританія, Узбекистан Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-06-05. Українське товариство фахівців з ядерної медицини, Українське державне підприємство «Ізотоп». 03039, Київ, вул. Горького, 152. Тел. (044) 226-30-90
211. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань, що передаються переважно статевим шляхом» 3-4 листопада, м. Чернівці 80 25 Молдова Буковинська державна медична академія МОЗ України, Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів України, Чернівецьке обласне товариство дерматовенерологів. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, 52-20-86
212. Науково-практична конференція «Передракові захворювання органів травлення: епідеміологія, клініка, діагностика, прогнози» 3-4 листопада, м. Київ 400 250 - Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01030, Київ, бульвар Т. Шевченка, 17. Тел./факс (044) 235-91-73
213. Науково-практична конференція нагоди Всесвітнього дня діабету 3-4 листопада, м. Київ 90 60 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94
214. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми хірургічного сепсису» 3-5 листопада, м. Тернопіль 150 75 Росія, Білорусь, Молдова Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел./факс (0352) 22-13-33, 22-72-69
215. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої алергології» 4-5 листопада, м. Запоріжжя 150 60 - Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел.(0612)33-50-93
216. Науково-практична конференція «Новини внутрішньої медицини» 8 листопада, м. Чернівці 500 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів, Буковинська державна медична академія МОЗ України. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс (044) 211-10-72, 465-27-34
217. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Критичні стани: патогенез, діагностика, сучасні методи лікування» 8-9 листопада, м. Запоріжжя 150 100 Росія, Білорусь Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел. (0612) 33-50-93. Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел. (0612) 99-52-09, 99-53-60, 99-53-15, факс 57-01-92
218. Науково-практична конференція «Новини внутрішньої медицини» 9-10 листопада, м. Івано-Франківськ 500 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів, Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс (044) 211-10-72, 465-27-34
219. Наукова конференція з міжнародною участю «Стан та перспективи судово- токсикологічної служби та наукових досліджень» 9-10 листопада, м. Харків 40 30 Молдова, Росія Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел. (0572) 67-91-92, 67-94-24 Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61172, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (057) 771-79-97
220. Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті чл.-кор. НАН, АМН України, проф. В. М. Сідельникова 10-11 листопада, м. Київ 250 50 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 02125, Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел. (044) 540-96-26, 540-96-93
221. Науково-медична конференція «Нові технології в лікуванні акушерсько-гінекологічної патології» (для студентів, молодих вчених і інтернів) 10-11 листопада, м. Луганськ 150 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 63-02-55, факс 53-20-36
222. Науково-практична конференція «Хімія природних сполук» 10-11 листопада, м. Тернопіль 100 50 - Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-05-18, 22-72-69
223. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми терапії — від гіпотез до фактів» 10-11 листопада, м. Вінниця 300 200 Росія, Польща Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 35-45-49, 35-82-58
224. Науково-методична конференція «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах IIІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України» 12 листопада, м. Київ 100 50 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 02125, Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел. (044) 540-96-26, 540-96-93
225. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми гігієни праці, професійної патології і медичної екології Донбасу» 14-16 листопада, м. Донецьк 80 20 - Державне підприємство «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості» МОЗ України. 83059, Донецьк, проспект Ілліча, 104-Б. Тел./факс (0622) 95-92-98
226. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології санаторно-курортного лікування дітей з регіонів антропогенного забруднення» 15-16 листопада, АР Крим, м. Євпаторія 200 50 Росія, Білорусь, Казахстан, Молдова, Куба, Польща Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-45,29-49-15 Міжнародний дитячий медичний центр «Євпаторія», 95320, АР Крим, Євпаторія, вул. Маяковського, 7. Тел. (06569) 3-63-52
227. Науково-практична конференція «Нові нормативні документи при акредитації лабораторій установ АМН України» 15-16 листопада, м. Київ 300 150 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03
228. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біофізичні стандарти та інформаційні технології у медицині (БІС-2005)” 15-20 листопада, м. Одеса 120 45 Росія, Білорусь, Казахстан, Голландія, ФРН, Греція Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (048) 716-56-36, 715-55-51, (0482) 20-62-55
229. Науково-практична конференція «Нові підходи до діагностики та лікування пароксизмальних станів у дітей» (для молодих фахівців — дитячих неврологів) 16-17 листопада, м. Харків 100 70 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел. (0572) 771-68-55
230. Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики, лікування, профілактики захворювань нирок» 17-18 листопада, м. Донецьк 250 100 - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83000, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел./факс(0622) 57-40-74
231. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармацевтичне право у системі правовідносин: лікар — пацієнт — провізор — ліки — контролюючий орган» 18 листопада, м. Харків 100 10 Росія Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, площа Повстання, 17. Тел. (0572) 17-96-95
232. Науково-практична конференція иПро6леми клінічної педіатрії в умовах реформування галузі» 22 листопада, м. Житомир 250 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01004, Київ, вул. Терещенківська, 23. Тел./факс (044) 234-53-75
233. Науково-практична конференція «Внесок молодих вчених в медичну науку» 22 листопада, м. Харків 200 50 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 26-42-41
234. Науково-практична конференція «Сучасні досягнення внутрішньої медицини» 22-23 листопада, м. Київ 600 300 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів. 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел./факс (044) 211-10-72, тел. 465-27-34
235. Науково-практична конференція «Фармакотерапія захворювань нервової системи» (для молодих неврологів) 27-24 листопада, м. Харків 100 70 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел. (0572) 26-86-24
236. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Валеологія: досягнення та перспективи розвитку» 22-24 листопада, м. Київ 150 50 Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, ФРН Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, 01033, Київ, вул. Тарасівська, 6. Тел. (044) 235-42-09
237. Науково-практична конференція «Варіабельність артеріального тиску і серцевого ритму як фактори серцево-судинних ускладнень» 24-25 листопада, м. Полтава 300 50 - Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 7-05-39, 2-69-15, 2-42-50
238. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Особливості ендокринної патології в різних вікових періодах: проблеми та шляхи вирішення» 24-25 листопада, м. Харків 180 80 Росія, Білорусь, Молдова Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел. (057) 700-45-39, тел./факс (057) 700-45-40, 700-45-42. Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, Харків, Проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (057) 62-3 1 -48, тел./факс 62-50-19
239. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми фундаментальної медицини» (для студентів і молодих вчених англійською мовою) 1-2 грудня, м. Луганськ 150 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 63-02-55, факс 53-20-36
240. Науково-практична конференція «Схожість і відмінність між бронхіальною астмою та хронічними обструктивними захворюваннями легень: діагностика, лікування, прогноз» 15 грудня, м. Київ 150 90 - Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275-05-68, 275-40-11, факс 275-21-18
241. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рани м’яких тканин та ранова інфекція» 15-16 грудня, м. Київ 200 140 Росія, Молдова, Білорусь Інститут хірургії та трансплантології АМН України 03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30 Тел. (044) 497-50-65, 408-59-88

Директор Центру «Укрмедпатентінформ»
Професор А. Р. Уваренко

Віце-президент АМН України, начальник Науково-координаційного управл?ння Президії АМН України, академік АМН України, член-кор. НАН України
Л. Г. Розенфельд

© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика