Логотип журнала "Провизор"
Зарегистрированные Патенты в Украине

(на основании данных, опубликованных в официальном бюллетене Госпатента Украины «Промислова власність» № 1, 1998 г.)

Название изобретения СКЛАД ДЛЯ РОЗЧИНЕННЯ УРАТНИХ НИРКОВИХ КАМЕНІВ В ОРГАНІЗМІ ХВОРОЇ ЛЮДИНИ

Патентообладатель: Здравко Броніслав Йосипович, Боржієвський Цезарь Кайтанович
Авторы: Здравко Броніслав Йосипович, Боржієвський Цезарь Кайтанович

Номер патента: 20329 А
Индексы МПК: 6 А61К31/00, А61К33/00
Дата подачи заявки: 01.07.94
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Склад для розчинення уратних ниркових каменів в організмі хворої людини, який включає препарати з літолітичною дією, який відрізняється тим, що склад містить гідроксид літію, карбонат літію, гідроксид калію, гліцерин, хімотрипсин і дистильовану воду при слідуючих співвідношеннях компонентів, г/л:
Гідроксид літію 0,4–0,6
Карбонат літію 0,4–0,6
Гідроксид калію 0,5–0,7
Гліцерин 25,2–50,4
Хімотрипсин 0,010–0,030
Дистильована вода Решта до 1 л

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК, ЯКІ ПРОЯВЛЯЮТЬ ГЕПАТОЗАХИСНУ ВЛАСТИВІСТЬ

Патентообладатель: Українська фармацевтична академія
Авторы: Бойнік Віталій Володимирович, Ускова Світлана Іванівна, Ковальов Володимир Миколайович, Віхтинська Іраїда Леонідівна, Віхтинська Оксана Олександрівна

Номер патента: 20932 А
Индексы МПК: 6 А61К31/05, А61К35/78
Дата подачи заявки: 27.10.93
Дата вступления в силу патента: 07.10.97

Формула изобретения: Способ получения фенольных соединений, проявляющих гепатозащитную активность, путем экстракции караганы, упаривания и сушки, отличающийся тем, что используют измельченные побеги караганы древовидной, а экстракция проводят горячей водой в соотношении сырье—экстрагент 1:10 при непрерывном перемешивании в течение 40–50 минут при температуре 90°С с последующим настаиванием в течение 10 минут.

 

Название изобретения ГЕПАТОЗАХИСНИЙ, ВІТАМІННИЙ ДІУРЕТИЧНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ

Патентообладатель: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий лікарсько-фармацевтиний центр «Оффіцина»
Авторы:Павлічко Сергій Станіславович, Попови Валерій Павлович, Хмелевська Світлан Сергіївна, Жогло Федір Андрійович, Піотровська Алла Григорівна, Хованська Наталія Петрівна, Засанський Володимир Михайлович, Воротило Олександра Степанівна

Номер патента: 21047
Индексы МПК: 6 А61К31/0
Дата подачи заявки: 26.03.97
Дата вступления в силу патента: 07.10.97

Формула изобретения: Гепатозахисний, вітамінний і діуретичний лікарський засіб, що містить фламікар, який відрізняється тим, що додатково містить гліцирам, кислоту аскорбінову, кислоту цитринову, кислоту сорбінову, есенцію фруктову, цукор і воду очищену при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:
Фламікар 1,85–5,56
Гліцирам 0,17–0,20
Кислота аскорбінова 0,59–0,89
Кислота цитринова 0,07–0,22
Кислота сорбінова 0,04–0,11
Есенція фруктова 0,007–0,015
Цукор 60,00–64,00
Вода очищена До 100,00

 

Название изобретения ЗАСІБ ДЛЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНОГО АЦИДОЗУ ТА АЛКАЛОЗУ В БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНАХ

Патентообладатель: Агашков Володимир Петрович, Пахомова Вікторія Олексіївна, Протункевич Ольга Олегівна, Пахомова Олена Олегівна
Авторы: Агашков Володимир Петрович, Пахомова Вікторія Олексіївна, Протункевич Ольга Олегівна, Пахомова Олена Олегівна

Номер патента: 21134А
Индексы МПК: 6 А61К31/00
Дата подачи заявки: 06.02.97
Дата вступления в силу патента: 04.11.97

Формула изобретения: Средство для интегральной коррекции метаболического ацидоза и алкалоза в биологических тканях, содержащее комплекс минеральных компонентов и микроэлементов, отличающееся тем, что дополнительно содержит хлорид калия и соли аммония при замене цитрата натрия на лимонную кислоту, в следующих соотношениях:
Натрия гидрокарбоната 70,0–80,0
Лимонной кислоты 12,0–20,0
Магния сульфата 7,0–9,0
Калия хлорида 1,5–2,5
Аммония хлорида 1,0–1,5
или аммония сульфата 1,0–1,5
или аммония карбоната 1,0–1,5
Цинка сульфата 0,25-0,30
Марганца сульфата 0,25-0,30

 

Название изобретения АНТИМІКРОБНА МАЗЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІКРОБНОЇ ЕТІОЛОГІЇ «ПАЛІСЕПТ»

Патентообладатель: Палій Гордій Кіндратович
Авторы: Палій Гордій Кіндратович, Ковальчук Валентина Петрівна, Когет Тамара Олександрівна, Палій Віктор Гордійович, Палій Ірина Гордіївна

Номер патента: 20606 А
Индексы МПК: 6 А61К31/14, А61К9/06
Дата подачи заявки: 30. 03. 95
Дата вступления в силу патента: 05. 08. 97

Формула изобретения: Антимікробна мазь для лікування і профілактики хвороб мікробної етіології, що містить активну речовину — похідне четвертинних амонієвих сполук, яка відрізняється тим, що як активну речовину використовують декаметоксин, мазь готують на крохмально-гліцериновій основі при слідуючому співвідношенні компонентів, мас. %:
Декаметоксину 0,05–0,5
Крохмально-гліцеринової основи Решта

 

Название изобретения ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ «ДІЙОДЕЗ» І СПОСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ

Патентообладатель: Каратєєв Арнольд Михайлович, Бусол Володимир Олександрович, Достоєвський Павло Петрович, Поступна Леся Володимирівна, Коваленко Лариса Володимирівна
Авторы: Каратєєв Арнольд Михайлович, Бусол Володимир Олександрович, Достоєвський Павло Петрович, Поступна Леся Володимирівна, Коваленко Лариса Володимирівна

Номер патента: 20469 А
Индексы МПК: 6 А61К31/10, С07С381/12
Дата подачи заявки: 16.05.97
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения:
1. Дезинфицирующее средство «Дийодез», содержащее активное вещество, отличающееся тем, что в качестве активного вещества введен дийодметил-п-толилсульфон, а также введены добавки в виде растворителя — диметилсульфоксида или диоксана и стабилизаторов — поливинилового спирта и глицерина.

2. Дезинфицирующее средство по п. 1, отличающиеся тем, что диметилсульфоксид введен при следующих весовых соотношениях компонентов «Дийодеза», вес. %;
Дийодметил-п-толилсульфон 0,1–0,2
Диметилсульфоксид 10,0–20,0
Поливиниловый спирт 0,25–0,3
Глицерин 2,5–5,0
Вода Остальное

3. Дезинфицирующее средство по п. 1, отличающееся тем, что диметилсульфоксид введен при следующих весовых соотношениях компонентов «Дийодеза», вес. %:
Дийодметил-п-толилсульфон 0,1–0,2
Диметилсульфоксид 10,0–20,0
Поливиниловый спирт 0,25-0,3
Вода Остальное

4. Дезинфицирующее средство по п. 1, отличающееся тем, что диоксан введен при следующих весовых соотношениях компонентов «Дийодеза», вес. %:
Дийодметил-п-толилсульфон 0,1–0,2
Диоксан 59,9–59,8
Вода 40,0–40,0

5. Способ дезинфекции производственных помещений и инкубационных яиц, включающий их влажную или аэрозольную обработку дезинфицирующим средством, содержащим активное вещество, затем экспозицию с последующим проветриванием помещений, отличающийся тем, что в качестве дезинфицирующего средства используют «Дийодез», содержащий активное вещество дийодметил-п-толилсульфон с концентрацией 0,1–0,2%, а также добавки в виде растворителя — диметилсульфоксида или диоксана и стабилизаторов — поливинилового спирта и глицерина, причем обработку «Дийодезом» осуществляют при температуре 10/–25°С-З С.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что при влажной обработке производственных помещений в отсутствие животных, птиц и инкубационных яиц орошение дезинфицирующим средством «Дийодезом» осуществляют с размером частиц до 200 мкм при его расходе 0,20–0,25 л/м помещения в течение 40–60 минут с экспозицией от 3-х до 24 часов, при этом используют раствор дийодметил-п-толилсульфона в диоксане с добавкой воды.

7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что при аэрозольной обработке производственных помещений в присутствии животных, птиц и инкубационных яиц в герметичной камере, водную эмульсию «Дийодеза» распыляют в дозе 12 мл/м помещения в течение 30–40 минут с экспозицией 35–40 минут, при этом дийодметил-п-толилсульфон растворяют в диметилсульфоксиде с добавками поливинилового спирта, глицерина и воды.

8. Способ по п. 5, отличающийся тем, что при аэрозольной обработке производственных помещений в отсутствие животных, птиц и инкубационных яиц водную эмульсию «Дийодеза» распыляют в дозе 12 мл/м помещения в течение 30–40 минут с экспозицией от 3-х до 24 часов, при этом дийодметил-п-толилсульфон растворяют в диметилсульфоксиде с добавками поливинилового спирта, глицерина и воды.

 

Название изобретения ПРЕПАРАТ «КАРДІОВІТ» ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Патентообладатель: Донченко Георгій Вікторович, Пархоменко Юлія Михайлівна
Авторы: Донченко Георгій Вікторович, Пархоменко Юлія Михайлівна, Протасова Зоя Степанівна, Кірей Зоя Миколаївна, Даневич Олександр Ілліч

Номер патента: 20877 А
Индексы МПК: 6 А61К31/315, А61К31/355
Дата подачи заявки: 25.06.96
Дата вступления в силу патента: 07.10.97

Формула изобретения: Препарат для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, содержащий лекарственную форму тиамина, отличающийся тем, что он дополнительно содержит метионин, альфатокоферол ацетат и цинк в виде хлористой, сернокислой или уксусно-кислой соли, а в качестве лекарственной формы тиамина содержит тиамин-хлорид или бромид при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Тиаминхлорид или бромид 0,70–0,90
Альфатокоферол ацетат 2,25–2,75
Цинк в виде хлористой сернокислой или углекислой соли 0,008–0,012
Метионин Остальное

 

Название изобретения АНТИМІКРОБНІ ОЧНІ КРАПЛІ «ОФТАДЕК»

Патентообладатель: Палій Гордій Кіндратович
Авторы: Палій Гордій Кіндратович, Ковальчук Валентин Петрович, Когет Тамара Олександрівна, Палій Ірина Гордіївна, Сидорук Алла Володимиріва, Палій Віктор Гордійович

Номер патента: 20234 А
Индексы МПК: 6 А61К33/00
Дата подачи заявки: 30.03.95
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения:
1. Антимікробні очні краплі, що містять хлорид натрію та протимікробну речовину, які відрізняються тим, що як протимікробну речовину використовують декаметоксин при такому співвідношенні інгредієнтів (в/о %):
Декаметоксину 0,01–0,02
Натрію хлориду 0,87–0,93
Води для ін’єкцій Решта

2. Антимікробні очні краплі за п. 1, які відрізняються тим, що додатково містять поліглюкін в кількості 6%.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АНТИМІКРОБНОГО ЗАСОБУ

Патентообладатель: Львівський державний медичний університет, Бензель Леонід Васильович, Федько Василь Васильович, Готь Іван Мирославович, Януш Ігор Тимкович
Авторы: Вензель Леонід Васильович, Федько Василь Васильович, Готь Іван Мирославович, Януш Ігор Тимкович

Номер патента: 20341 А
Индексы МПК: 6 А61К33/00
Дата подачи заявки: 28.12.96
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Спосіб одержання антимікробного засобу із трави деревію звичайного, який відрізняється тим, що надземну частину трави деревію екстрагують гарячою водою у співвідношенні 1:15–1:20, потім одержаний екстракт розчиняють у 0,9% розчині хлориду натрію при співвідношенні 1:500–1:400 та стерилізують.

 

Название изобретения ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ТА ТРОФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРНИХ ПОКРОВІВ ТА СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК

Патентообладатель: Русин Василь Іванович, Туряниця Іван Михайлович
Авторы: Русин Василь Іванович, Туряниця Іван Михайлович, Фабрі Золтан Йосипович, Чобей Степан Михайлович, Ростока Лариса Михайлівна

Номер патента: 20856 А
Индексы МПК: 6 А61К33/18, А61К35/78
Дата подачи заявки: 17.06.97
Дата вступления в силу патента: 07.10.97

Формула изобретения: Средство для лечения воспалительных трофических заболеваний кожных покровов и слизистых оболочек, содержащее хлорофиллипт и растворитель, отличающееся тем, что дополнительно содержит йод, а в качестве растворителя — животный жир и/или растительное масло при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Хлорофиллипт 1–2
Йод 0,001–0,2
Животный жир и/или растительное масло Остальное

 

Название изобретения ПРОТИМІКРОБНИЙ ТА АНТИГРИБКОВИЙ ЗАСІБ

Патентообладатель: Донецький політехнічний інститут
Авторы: Рубльова Людмида Іванівна, Максименко Ніна Миколаївна, Візгерт Регіна Вікентіївна

Номер патента: 21195 А
Индексы МПК: 6 А61К31/15, С07С243/42
Дата подачи заявки: 11.05.93
Дата вступления в силу патента: 04.11.97

Формула изобретения: 4-Бромбензолсульфогидразид в качестве противомикробного и антигрибкового средства.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ В ЛІКАРСЬКІЙ ФОРМІ «СУГАСТ-2»

Патентообладатель: Канищев Павло Андрійович
Авторы: Канищев Павло Андрійович

Номер патента: 20246 А
Индексы МПК: 6 А61К35/38
Дата подачи заявки: 17.10.94
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения:
1. Способ получения ферментного препарата в лекарственной форме путем измельчения слизистой оболочки желудка животных, инкубации в соли соляной кислоты, фильтрации и сушки, отличающийся тем, что после фильтрации проводят диализ в течение 8–9 часов, далее проводят пристеночное замораживание диализата в течение 10–40 минут при температуре минус 16–20°С, выдерживают в морозильной камере 15–20 минут при температуре минус 19–20°С, сушат, а затем дозируют сухой порошок и 0,3–0,31% раствора хлористоводородной кислоты во флаконы в соотношении 1:20.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что инкубацию проводят смесью растворов хлористоводородной и бензойной кислот в количествах 73 + 75 мл и 1,0–1,2, соответственно на 1 кг слизистой массы.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПРЕПАРАТУ ПРИРОДНОГО СУРФАКТАНТА ЛЕГЕНІВ З ЛЕГЕНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Патентообладатель: Кримський медичний інститут
Авторы: Загорулько Олександр Акімович

Номер патента: 20758 А
Индексы МПК: 6 А61К35/42
Дата подачи заявки: 19.07.94
Дата вступления в силу патента: 07.10.97

Формула изобретения: Способ получения препарата естественного сурфактанта легких из легких крупного рогатого скота, включающий лаваж легких крупного рогатого скота, центрифугирование лаважной жидкости, отделение осадка и стерилизацию полученного из него препарата, отличающийся тем, что центрифугирование лаважной жидкости проводят последовательно, вначале при 1000–1200 g в течение 0,5–1 часа, затем, после суспензирования осадка в 20% растворе NaCI плотностью 1,15 г/мл проводят центрифугирование в градиенте плотности при 1400–1500 g в течение 20 минут, после чего отделяют препарат естественного сурфактанта из легких крупного рогатого скота и добавляют к нему физиологический раствор в соотношении соответственно 1:(3–5), после чего проводят его очистку путем диализа с дистиллированной водой, а затем проводят леофилизацию диализата в вакууме при температуре не менее 50°С до получения абсолютно сухого порошкообразного препарата белого цвета, который после расфасовки подвергают стерилизации в ультрафиолетовом свете не менее 6 часов.

 

Название изобретения СПОСІБ ОТРИМАННЯ АНТИПРОКОАГУЛЯНТНОГО ПРЕПАРАТУ З МЕДИЧНИХ П’ЯВОК

Патентообладатель: Медична науково-упроваджувальна колективна фірма «Біокон»
Авторы: Ніконов Геннадій Іванович (RU), Тітова Олена Олександрівна (RU), Селезньов Костянтин Георгійович

Номер патента: 20240 А
Индексы МПК: 6 А61К35/62
Дата подачи заявки: 06.09.94
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения:
1. Способ получения антипрокоагулянтного препарата из медицинских пиявок, включающий замораживание пиявок, лиофилизацию с последним измельчением, отличающийся тем, что полученный порошок разбавляют водой, подкисляют до рН 5,8–7,0, прогревают на водяной бане, в течение 3–15 минут, после чего собирают фильтрат.

2. Способ получения антипрокоагулянтного препарата из медицинских пиявок по п. 1, отличающийся тем, что после замораживания и лиофилизации пиявок их измельчают в гомогенизаторе, подкисляют, прогревают на кипящей бане, после чего собирают фильтрат.

 

Название изобретения СУХИЙ МОЛОЧНИЙ ТАБЛЕТКОВАНИЙ ПРОДУКТ «ЛАКТОВІТ БІЛКОВИЙ» ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ

Патентообладатель: Технологічний інститут молока та м’яса УААН
Авторы: Єресько Георгій Олексійович, Кігель Наталія Федорівна, Сєдіна Світлана Анатоліївна, Гуляєв-Зайцев Сергій Сергійович, Макосій Наталія Георгіївна

Номер патента: 20648 А
Индексы МПК: 6 А61К35/66, А61К38/02
Дата подачи заявки: 07.05.97
Дата вступления в силу патента: 05.08.97

Формула изобретения:
1. Сухой молочный таблетированный продукт для лечебно-профилактического питания, содержащий молочную белковую основу, бактериальный препарат, включающий ацидофильные и бифидобактерии, отличающийся тем, что бактериальный препарат дополнительно содержит бактерии вида Streptococcus thermophilus, из бифидобактерий используют B. longum, в качестве молочной белковой основы используют сухое обезжиренное молоко, а продукт дополнительно содержит сахарозу, ячменно-солодовый экстракт, стеарат кальция и воду при следующем соотношении компонентов, маc. %:
Бактериальный концентрат 1,0–10,0
Сухое обезжиренное молоко 60,7–91,0
Сахароза 3,4–19,6
Ячменно-солодовый экстракт 2,5–3,3
Стеарат кальция 0,5–1,0
Вода Остальное

2. Продукт по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит аскорбиновую кислоту в количестве 2,5–4,1 мас. %.

3. Способ получения сухого молочного таблетированного продукта для лечебно-профилактического питания, предусматривающий введение бактериального препарата в молочную белковую основу, перемешивание и сушку, отличающийся тем, что в качестве молочной белковой основы используют сухое обезжиренное молоко, которое предварительно увлажняют 38–39%-ным раствором ячменно-солодового экстракта, гранулируют и сушат, перемешивание проводят в четыре этапа, при этом на первом этапе перемешивают бактериальный концентрат и 25% молочной белковой основы, на каждом последующем этапе добавляют по 25% молочной белковой основы и смесь перемешивают в течение 2–3 мин., причем на четвертом этапе вносят стеарат кальция, после чего смесь таблетируют.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПРЕПАРАТІВ З ЛИМАННОЇ ГРЯЗІ

Патентообладатель: Соловйова Віра Петрівна, Жебровська Філя Іванівна, Тимошенко Ярослава Григорівна
Авторы: Соловйова Віра Петрівна, Жебровська Філя Іванівна, Тимошенко Ярослава Григорівна

Номер патента: 20273 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 20.02.97
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Способ получения препаратов из лиманной грязи, включающий добавление кумарина и коричной кислоты к отгону лиманной грязи, отличающийся тем, что до отгона лиманную грязь подвергают облучению ультрафиолетом, отгон ведут с добавлением окиси кальция, получая пелоидодистиллат (биопелоид), который обогащают кумарином и коричной кислотой (ФиБС), либо другими компонентами (витаминами, микроэлементами, ферментами, антибиотиками, сульфаниламидами, с последующим биотестированием готовой продукции.

 

Название изобретения БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІМУНОМОДУЛЮЮЧОГО ПРЕПАРАТУ

Патентообладатель: Акціонерне товариство Науково-біотехнологічний центр «Ензифарм»
Авторы: Болоховська Валентина Антонівна, Волкова Марія Юріївна, Воспяков Валерій Григорович, Даниленко Володимир Сергійович, Латишевська Галина Вікторівна, Мартинюк Наталя Борисівна, Мосієнко Володимир Сергійович, Мосієнко Маргарита Дмитрівна, Савцова Зоя Дмитрівна, Сойченко Віталій Васильович, Шинкаренко Любов Миколаївна, Щеглова Наталя Анатолівна

Номер патента: 20509 А
Индексы МПК: 6 А61К35/74, C12N1/20
Дата подачи заявки: 28.08.95
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Способ получения иммуномодулирующего препарата путем культивирования микроорганизма Lactobacillus bulgaricus шт. 86 на питательной среде, содержащей источники углерода, азота, фосфора в анаэробных условиях при температуре от 28 до 50°С с последующей обработкой полученных клеток биодеградирующими агентами и выделением целевого продукта, отличающийся тем, что в качестве исходного микроорганизма используют штамм Lactobacillus bulgaricus-86, депониров. в коллекции ВПКМ (ВНИИгенетика под № ВКПМ — В5788), а биодеградацию проводят концентрированным раствором едкого натрия при исходном нейтральном значении рН и температуре от 59 до 61оС и затем раствором лизоцима с концентрацией 0,3–1,0 мас.% при известных для этого фермента условиях.

 

Название изобретения ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ, ЯКИЙ ВОЛОДІЄ СПАЗМОЛІТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ «СПАЗМІНАЛ-ARN»

Патентообладатель: Сергеєва Ольга Юріївна
Авторы: Сергеєва Ольга Юріївна

Номер патента: 20218 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 06.02.97
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Гомеопатическое лекарственное средство, обладающее спазмолитической активностью, содержащее колоцинт (colocynthis citrullus), магнезиум фосфорику (magnesium phosphorica), отличающееся тем, что в него дополнительно введены арника (arnica montana), коккулус (cocculua) и белладонна (belladonna), все компоненты взяты в разведении 4 СН при следующем соотношении компонентов, г:
Колоцинт (colocynthis citrullus) 10
Магнезиум фосфорика (magnesium phosphorica) 10
Арника (arnica montana) 10
Коккулус (cocculus) 10
Белладонна (belladonna) 10
Спирт 70% До 5000

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПРЕПАРАТІВ ПЛАЦЕНТИ ЛЮДИНИ

Патентообладатель: Соловйова Віра Петрівна, Тимошенко Ярослава Григорівна
Авторы: Соловйова Віра Петрівна, Абрамова Анна Борисівна, Лотош Тамара Дмитрівна, Тимошенко Ярослава Григорівна

Номер патента: 20274 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 06.02.97
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Способ получения препаратов из плаценты человека, включающий предварительную консервацию плацентарной ткани при пониженной температуре, измельчение ее и экстрагирование дистиллированной водой, отличающийся тем, что производится экстрагирование апирогенной водой гомогенизированной ткани плаценты при соотношении сырья и воды 1:4, получая взвесь, половину объема которой разливают в ампулы и автоклавируют, вторую половину фильтруют, получая концентрированный экстракт для изготовления различных лекарственных форм, продуктов косметологии, бальнеологии.

© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика