Логотип журнала "Провизор"
Застосування ділових ігор у навчальному процесі підготовки провізорів-інтернів
Другие статьи из раздела: Мнение эксперта
Статья
№ 15'2011 Особливості визнання витрат фармацевтичних компаній на маркетингові цілі
№ 14'2011 Проблеми і тенденції нормативного регулювання фармацевтичної діяльності: історичний погляд і сучасність
№ 12'2011 Безпечність фармакотерапії та поліпрагмазія
№ 11'2011 ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10'2011 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
№ 07'2011 Чи можна провести чітку межу між АКТИВНИМИ та ДОПОМІЖНИМИ речовинами?
№ 07'2011 ПРОФІЛАКТИКА НЕБЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ
№ 06'2011 Коментарі експерта: правові аспекти регулювання екстемпорального виготовлення ліків
№ 05'2011 Людина, яка прийшла до аптеки за ліками – це пацієнт чи клієнт?
№ 04'2011 ДЕЯКІ НЮАНСИ І ПРОБЛЕМИ ВІДПУСКУ ТА ПРЕДМЕТНО-КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ


Застосування ділових ігор у навчальному процесі підготовки провізорів-інтернів


А.В. Горілик, Ю. В. Майнич, кафедра організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Ділові ігри як педагогічна технологія беруть свій початок з 50-х років минулого століття і відтоді активно використовуються в різних країнах – США, Канаді Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Польщі. Даний педагогічний метод пов’язаний з інтенсивним груповим аналізом проблем і пошуком ефективних рішень в ситуаціях, коли традиційні методи прийняття рішень не дають потрібного результату. Ділові ігри часто мають імпровізаційний характер, оскільки ігрові ситуації бувають непередбачуваними, а тому будь-яке рішення, що приймається членом ігрової команди, ґрунтується на його власному баченні вирішення проектної ситуації [1]. Тому ділова гра, незалежно від її форми та сформульованої мети, виконує функції самонавчання та самореалізації.

В оформлении была использована фотография из сериала «Интерны», http://internitv.com

Проекти, рішення, ідеї, вироблені у процесі гри, досить часто оригінальніші від тих, що вироблені традиційними способами, їм властива новизна, наявність альтернатив, оптимальність і реалістичність, а от же й реалізація [2].


Ділова гра несе в собі такі навчальні цілі:

  • перевірка рівня підготовки;
  • навчання аналізу вихідної ситуації, можливих альтернатив і їх наслідків для відповідного виду діяльності;
  • навчання вирішенню конкретного управлінського завдання;
  • навчання прийманню управлінських рішень в екстремальних ситуаціях [3].

Як педагогічний експеримент на кафедрі організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького була проведена ділова гра з провізорами-інтернами. Було запропоновано ряд дискусійних тем для обговорення, серед яких «Стан виготовлення лікарських засобів у вітчизняних аптеках», «Концепція імпортозаміщення: переваги та недоліки впровадження в Україні»; «Реклама лікарських засобів та біологічно активних добавок в Україні, за і проти» та інші. З поданого переліку провізориінтерни для проведення ділової гри обрали тему, що стосувалася реклами лікарських засобів. Дана тематика останнім часом активно обговорюється фармацевтичною спільнотою в світлі різних законопроектів, що обмежують чинавіть повністю забороняють рекламу лікарських засобів. Нагадаємо, що 19 квітня цього року Верховна Рада прийняла зміни до Закону України «Про рекламу», згідно з якими реклама лікарських засобів обов’язково супроводжується попереджувальним повідомленням такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», яке повинно займати не менше 15 % обсягу реклами.

Ділова гра передбачала створення двох команд, які б представляли протилежні точки зору стосовно обраної тематики, та групи експертів, до якої увійшли викладачі кафедри та інтерни. Від кожної команди були підготовані мультимедійні презентації, які висвітлювали їхні погляди на проблему, що розглядалася. Гравцями були представлені норми державного регулювання реклами лікарських засобів в Україні та в країнах Європи, повідомлення вітчизняної та закордонної преси, а також власні випадки з практичної діяльності провізора.

Варто зазначити, що команда, яка відстоювала заборону реклами, зібрала утричі більше учасників, ніж команда суперників. Жваві дискусії точилися навколо основних тез стосовно впливу реклами на такі аспекти: підвищення небезпеки самолікування без належної консультації з лікарем, низька якість рекламованих товарів, зростання кінцевої вартості лікарських засобів, інформованостість медичного та фармацевтичного персоналу та пацієнтів про нові препарати та поширення інформації, що може вводити в оману кінцевих споживачів тощо.

Активну участь у грі взяли провізори-інтерни Ольга Котлінська, Христина Багнюк, Уляна Ревуцька, Ірина Семирак, Ельвіра Михайленко, Людмила Гардамала, Дмитро Тіосса та Дмитро Нірода.

На закінчення ділової гри учасники висловили своє захоплення такою формою організації навчання та побажали взяти участь у наступних ділових іграх.

Вважаємо, що впровадження ділових ігор у навчально-виховний процес сприятиме підвищенню рівня навчання, оскільки дана методика включає самопідготовку до заняття, значно підвищує мотивацію та інтенсифікує роботу на занятті, а отже сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

Література

1. Петрова І.В. Проектування в соціально-культурній сфері: [навч. посіб.] / І. Петрова – К., 2007. – 372 с.

2. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2003.

3. Ануфрієв М.І. Вищий заклад освіти МВС України: [наук.практ. посіб.] / М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, О. Н. Ярмиш. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. – 369 .

http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика