Логотип журнала "Провизор"
З’їзди фармації України — історія розвитку галузі
Другие статьи из раздела: Съезды и конференции
Статья
№ 15'2011 Международный форум фармацевтической индустрии
№ 12'2011 Международный форум фармацевтической индустрии
№ 06'2011 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
№ 05'2011 I Щорічний форум з фармацевтичного права
№ 04'2011 Международный форум фармацевтической индустрии
№ 18'2010 Международный форум фармацевтической индустрии
№ 18'2010 VII НАЦІОНАЛЬНИЙ З'ЇЗД ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ
№ 17'2010 Международный форум фармацевтической индустрии
№ 17'2010 VII НАЦІОНАЛЬНИЙ З'ЇЗД ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ
№ 16'2010 VII НАЦІОНАЛЬНИЙ З'ЇЗД ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ


З’їзди фармації України — історія розвитку галузі


В.П.ЧЕРНИХ, доктор фарм. наук, доктор хім. наук, професор, ректор НФаУ

Україна — держава, в якій сильними є фармацевтичні традиції. Саме в Україні народилась фармацевтична освіта та наука, саме тут розташовано єдиний в світі Національний фармацевтичний університет, саме українська наука, що творили співробітники Державного наукового центру лікарських засобів, стала базою для виробництва численних вітчизняних ліків на фармацевтичних підприємствах Радянського Союзу. І сьогодні авторитет України у фармації є значним

З’їзди фармацевтів завжди були приводом зустрічі фахівців галузі для обговорення нагальних проблем та руху галузі уперед. Традиційно форуми фармацевтів проводились на базі вищих навчальних закладів — осередків фармацевтичної освіти та науки. Різними були задачі, різними — проблеми, різними — досягнення галузі. Сьогодні, напередодні VII Національного з’їзду фармацевтів України хочеться повернутись на кілька десятиріч назад та згадати історію — історію нашого життя, історію наших вчителів, історію наших з’їздів.

І з’їзд фармацевтів України відбувся 3–5 квітня 1963 року в м. Харкові на базі Харків-ського фармацевтичного інституту. На з’їзді було відзначено відкриття значної кількості нових аптек та аптечних пунктів за останні роки, покращення забезпечення населення лікарськими препаратами та виробами медичного призначення, збільшення кількості членів Наукового фармацевтичного товариства, яке підвищувало якість підготовки працівників фармацевтичної галузі шляхом організації семінарів для провізорів та фармацевтів. Було запроваджено створення науково-практичних гуртків при аптеках, проведення науково-практичних конференцій.Делегатами з’їзду схвалено поновлення видавництва «Фармацевтичного журналу», який був основним виданням для публікацій досліджень наукової та практичної фармації в Україні. Відзначено вагому роботу з атестації провізорів, що тільки починала розвиватись у ті роки, яка стала суттєвим кроком на шляху підвищення їх кваліфікації.


Але незважаючи на значні досягнення в фармацевтичній галузі, залишалися суттєві недоліки. Насамперед, розширення аптечної мережі значно відставало від розвитку лікувально-профілактичних закладів та не могло в достатній мірі забезпечувати потреби населення у лікарських препаратах та виробах медичного призначення. Більшість закладів аптечної мережі, особливо в сільській місцевості, не відповідали вимогам того часу. На жаль, мало уваги зверталось на дослідження потреба населення в лікарських засобах, що відображалося недостатністю асортименту у аптеках. Було відзначено нестачу висококваліфікованих науково-фармацевтичних кадрів у фармацевтичних інститутах та факультетах, недостатнє впровадження теоретичних знань та умінь в практичну діяльність аптечних закладів.

Серед рішень з’їзду треба зазначити прийняття рішення щодо інтенсивного розвитку фармацевтичної науки та практики; організації відділень Наукового фармацевтичного товариства з метою оптимізації допомоги аптечним та лікувально-профілактичним закладам; збільшення уваги щодо дослідження організації та економіки аптечної справи, технології лікарських форм тощо; зосередження дослідження хіміків на створенні лікарських засобів для лікування злоякісних пухлин, серцево-судинних захворювань та ін.

II з’їзд фармацевтів України
відбувся 30 травня — 1 червня 1972 року у м. Львові. Організатором став фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту. У доповідях делегатів відзначалось, що мережа аптек та лікувально-профілактичних установ розширюється та вдосконалюється. Фармацевтичні інститути та факультети розробили та впровадили в промислове виробництво лікарські засоби рослинного та синтетичного походження. Вдосконалюється виробництво лікарських засобів в аптеках та на фармацевтичних підприємствах. Розроблені виробничі регламенти на деякі екстракти, розчини, мазі, таблетки, тощо. Відмічено певні досягнення в виробництві ін’єкційних розчинів, запропоновані режими стерилізації. Реалізовано та досягнуто певних успіхів з аналізу лікарських засобів. Широко застосовуються нові фізико- хімічні методи аналізу.

Проблеми, що розглядались на цьому з’їзді: катастрофічно неви-стачає провізорів; недостатня мотивованість молоді до наукової діяльності у фармацевтичних інститутах та факультетах. Досягнення науковців уповільнено впроваджуються в практичну фармацію. Замала кількість науково- методичної літератури, недостатнє оснащення контрольно-аналітичних лабораторій, аптек, фармацевтичних інститутів та факультетів призводить до незначних здобутків у практичній фармації. Зазначено, що підготовка висококваліфікованих кадрів неможлива при навчанні 4,5 років.

У результаті були прийняті такі рішення: необхідність інтенсивного розвитку фармацевтичної науки за напрямками — організація та економіка фармацевтичної справи, технологія лікарських форм та галенових препаратів, синтез нових фармакологічноактивних субстанції та їх фармацевтичного аналізу, вивчення лікарської флори; підвищення якості та вдосконалення підготовки фармацевтичних кадрів; проведення науково-практичних конференцій з метою підвищення рівня кваліфікації спеціалістів фармації, обслуговування та забезпечення населення препаратами та засобами медичного призначення.

III з’їзд фармацевтів України відбувся у 1979 році в м. Харкові. Свої двері для делегатів знов гостинно розкрив Харківський фармацевтичний інститут. На цьому з’їзді були розглянуті досягнення фармацевтичної науки в Україні за останні роки, підготовка висококваліфікованих кадрів, ефективність аптечної служби, питання післядипломної підготовки спеціалістів фармації. При розробці нових лікарських засобів велика увага приділялася впливу основних біофармацевтичних факторів, наприклад, фізико- хімічним властивостям, ступеню дисперсності, процесам всмоктування та біотрансформації лікарських засобів в організмі. Зусиллями українських науковців було створено ряд оригінальних ліків цілеспрямованої дії. Вперше дуже велику увагу було приділено вдосконаленню та розробці нових фізико- хімічних методів аналізу (УФ-, ІЧ-спектрофотометрія, хроматографія, полярографія, застосування іон-селективних електронів) для контролю якості у фармацевтичній, аналітичній та токсикологічній хімії. Переважну кількість з розроблених методів аналізу та їх поєднання було впроваджено в практичну діяльність аптек та контрольно-аналітичних лабораторій.

На IV з’їзді фармацевтів України, що відбувся 23—25 жовтня 1984 року в м. Запоріжжі, була зазначена велика роль Наукового товариства фармацевтів у реалізації та впроваджені наукової фармації в практику, відмічено великий внесок науковців України щодо розробки та промислового випуску нових ліків. Відзначено покращення оснащення матеріально-технічної бази аптек та контрольноаналітичних лабораторій, лабораторій фармацевтичних інститутів та факультетів. Але все одно підготовка фармацевтичних кадрів вимагає вдосконалення, потребує подальшого стажування спеціалістів як в Україні, так і за кордоном. Зазначено необхідність покращення взаємозв’ язку лікар — хворий — фармацевт (провізор). Відмічено підвищення уваги вчених до фармакогностичного дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів та їх нових форм. Запропоновано ряд нових лікарських засобів на різних стадіях розробки та впровадження їх в промислове виробництво. Підкреслено значущість організаційно- економічних досліджень, їх соціального значення. Видано методичні рекомендації, інструкції та інформаційні листи для фармацевтичних працівників. Неоціненна значущість Наукового товариства фармацевтів у виконанні державних планів розвитку аптечної мережі, науки та її практичного значення.

Значною проблемою періоду1981– 1985 років залишається пошук нових лікарських засобів, вдосконалення їх технології та виробництва. Відмічено підвищення ефективності наукових досліджень, якості та культури фармацевтичного обслуговування населення. Досягнуто суттєве збільшення надходжень грошей до аптек, створено республіканські та обласні школи передового досвіду. Завершено розробку та впроваджено комплексну систему управління якістю лікарського забезпечення та бездефектної праці в аптеках.

З набуттям незалежності перед Україною стала низка питань зі створення власної нормативної бази у галузі фармації. Фахівці з ентузіазмом стали до роботи, в результаті чого знов продемонстрували свої лідерські позиції серед інших країн. Першою серед країн СНД у нас створена чітка система контролю якості ліків на чолі з Державною інспекцією, ми з гордістю гортаємо сторінки Державної фармакопеї України, гармонізованої з Європейською, наші виробники сьогодні не поступаються провідним фармацевтичним виробникам світу, на стажування до українських університетів приїжджають студенти та викладачі з усього світу.

Після 14-річної перерви у роки розбудови фармацевтичної галузі самостійної держави України на творчому підйомі 6–10 вересня 1999 року в м. Харкові було проведено черговий V з’їзд фармацевтів України, який з цього часу набув статусу Національного заходу.

Під час проведення з’їзду було зазначено якісні зміни фармацевтичної галузі. Незважаючи на кризові явища у фармації, вдалося провести відродження та стабілізацію економічних показників. Організаторами з’їзду виступили Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія наук України, Академія медичних наук України, Фармацевтична асоціація України, Державна акціонерна компанія «Ліки України» та Українська фармацевтична академія. Впроваджено національні програми з охорони здоров’я та вирішення на загальнодержавному рівні проблем лікарського забезпечення населення, зростання авторитету та значимості України на міжнародній арені. Вперше за часів незалежної України було створено концепцію розвитку фармацевтичної галузі, що стала путівником фахівцям на найближчі 5 років. Саме з цього з’їзду розпочалась традиція створення «бібліотеки фахівця». Вперше виданий довідник «Лікарські засоби України» у 3 томах, «Історія фармації України», фотоальбом «Харків фармацевтичний», Довідник екстемпоральної рецептури. Відбулася презентація першого видання довідника «КОМПЕНДІУМ». У форумі взяли участь 2500 делегатів та гостей.

Справжнім подарунком та свідченням державного визнання працівникам всім працівникам галузі стало проголошення Указу Президента про заснування нашого професійного свята — Дня фармацевтичного працівника. Після закінчення з’їзду делегати поспішали на святкування Дня фармацевтичного працівника у своїх регіонах. УкрФА набула статусу національного ВНЗ. 

VI Національний з’їзд фармацевтів України було проведено 28– 30 вересня 2005 року в м. Харкові. Знаковим є те, що він відбувався в дні 200-річного ювілею флагмана нашої фармацевтичної освіти — Національного фармацевтичного університету. Саме тому наш навчальний заклад знов взяв на себе організацію форуму фармацевтів нашої країни. З трибуни по черзі лунали доповіді провідних науковців, державних діячів та представників визначених 6 складових частин фармацевтичної галузі — освіти, науки, виробництва, контролю якості, роздрібної та оптової аптечної мережі, інформаційного поля. Численні сателітні симпозіуми та наукові конференції вітали 1000 делегатів з’їзду. І знов програмні документи — оновлена концепція розвитку фармацевтичної галузі, розпочато роботу над Етичним кодексом фармацевтів, зауваження до основного закону фармацевтів — Закону про ліки. Нові ексклюзивні видання були підготовлені вченими. Відбулася презентація першого видання «Фармацевтичної енциклопедії». До з’їзду були видані друге видання «Лікарських препаратів України», довідник «Від субстанції до лікарського засобу», «Фармація України від з’їзду до з’їзду».

Були вручені державні нагороди кращим працівникам галузі. Створення мережі фармацевтичних факультетів та підсумки їх діяльності відображено в довіднику «Фармацевтичні факультети України».

Подарунком VI з’їзду всій фармацевтичній спільноті стало запровадження звання «Заслужений працівник фармації». Закон про це було прийнято Верховною Радою України та підписано Президентом України напередодні з’їзду. За ці роки майже 20 фахівців фармацевтичної галузі отримали вищу професійну нагороду від Президента.

Сьогодні ми знов готуємось до нашого родинного свята — VII Національного з’їзду фармацевтів, який буде проводитись 15–17 вересня 2010 року в м. Харкові на базі Національного фармацевтичного університету. Ми хочемо зробити його таким, щоб згадка залишилась на довгі роки. На VII Національному з’їзді планується прийняття Концепції розвитку фармацевтичної галузі України, Етичного кодексу фармацевтичних працівників, обговорення перспектив розвитку фармацевтичної освіти. Делегатам та гостям готують нові ексклюзивні фахові видання, приємні сюрпризи. Будуть присутні видатні науковці, представники фармацевтичних асоціацій країн близького та дальнього зарубіжжя, які продемонструють високий рівень нашої галузі.

http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика