Логотип журнала "Провизор"
МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК ЗА ГРУПАМИ ПОКАЗНИКІВ "ДОХІДНІСТЬ" і "ДИНАМІЧНІСТЬ": відповіді до теми 5
Другие статьи из раздела: Фармакоэкономика
Статья
№ 03'2011 Бизнес-курс «Дело не в везении» для ритейла: как существенно увеличить маржу с 1 м<span class="sup">2</span>
№ 08'2010 ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕК-ПОЗИЧАЛЬНИЦЬ
№ 08'2010 ЭКОНОМИКА АПТЕКИ Тестові запитання
№ 03'2010 Оцінка конкурентоспроможності аптеки за зовнішніми перевагами
№ 01'2010 Порівняльна оцінка діяльності аптек за допомогою методу балів
№ 01'2010 ЭКОНОМИКА АПТЕКИ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
№ 22'2009 ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ АПТЕК ВІДПОВІДІ ДО ТЕМИ 4
№ 20'2009 Аналіз поширених схем гіпотензивної терапії в умовах спеціалізованого стаціонару
№ 19'2009 ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПТЕК
№ 19'2009 ЭКОНОМІКА АПТЕКИ Тестові питання

МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК ЗА ГРУПАМИ ПОКАЗНИКІВ «ДОХІДНІСТЬ» і «ДИНАМІЧНІСТЬ»:
відповіді до теми 5

Б. П. ГРОМОВИК, професор, С. І. ТЕРЕЩУК, доцент, кафедра ОЕФ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Цього разу вашій увазі пропонуються відповіді на практичні завдання та тести навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек


Завдання 1: Аналіз показників рентабельності аптеки


з / п

Коефіцієнт Значення Висновок*
попередній
період
звітний період зміни

1

Валової рентабельності продажу

0,28

0,26

-0,02

2

Операційної рентабельності продажу

0,04

0,02

-0,02

3

Чистої рентабельності продажу

0,015

0,014

-0,001


*
— позитивна зміна;

— негативна зміна.

Висновок. Показники рентабельності продажу в аптеці «Leopharm» за аналізований період погіршилися внаслідок переваги росту доходу від реалізації над сумами валового, операційного та чистого прибутку.

Завдання 2: Показники оборотності товару за рік

з / п
Показник Значення Висновок**
попередній
період
звітний період зміни

1

Коефіцієнт оборотності товару

10,3

12,7

2,4

2

Норматив товарних запасів, днів

35

28,3

-6,7


**
— позитивна зміна;

— негативна зміна.

Розрахунок суми оптимального товарного залишку у звітному році
Показник Вихідні дані та хід розв’язку Значення

Одноденна сума реалізації,
тис. грн.

2,23

Сума оптимального товарного залишку, тис. грн.

15 днів х одноденну суму реалізації (2,23)

33,5


Висновок. За аналізований період коефіцієнт оборотності товару покращився на 2,4, а час перебування товару у вигляді запасів зменшився на 6,7 дня і склав 28,3. Норматив товарних запасів у днях є зависокий і потребує зменшення. Для цього необхідно в аптеці «Leopharm» оптимізувати розмір товарних залишків із 64,3 тис. грн. до 33,5 тис. грн.

Завдання 3: Показники ділової активності аптеки

з / п
Показник Значення
попередній
період
звітний період зміни Висновок***

1

Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості

77,8

124,1

46,3

2

Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості за товар

8,1

9,1

1

3

Тривалість операційного циклу, днів

39,6

31,2

-8,4

4

Тривалість фінансового циклу, днів

-9,4

-11,3

1,9


***
— позитивна зміна;

— негативна зміна.

Висновок. Унаслідок оцінювання ділової активності аптеки «Leopharm» установлено, що за аналізований період її показники мали позитивну тенденцію за винятком коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості, який збільшився на 1,0, що характеризує зростання закупівлі товару в кредит.

Завдання 4: Аналіз оборотності товару за місяць
Показники Вихідні дані та хід розв’язку Значення

Коефіцієнт оборотності товару

1,44

Норматив товарних запасів у днях

20,8

Розрахунок суми оптимального
товарного залишку

1,733 тис. грн.

26,0 тис. грн.


Висновок. Унаслідок аналізу оборотності товару за місяць установлено, що оптимальний товарний залишок в аптеці «Leopharm» повинен складати 26 тис. грн.

Відповіді на тестові запитання
Номер запитання Відповіді

1

а, б, г

2

1а, г, 2б, в

3

б, в

4

1г, 2а, 3б, 4в

5

б

6

б, в

7

1а, в, 2б, г

8

1б, 2в, 3а

9

б, д

10

1б, 2а


http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика