Логотип журнала "Провизор"
Наука і практика обговорюють стан сучасної фармації
Другие статьи из раздела: События
Статья
№ 15'2011 Охота за инвестором
№ 15'2011 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ PHARMCOMPLEX–2011
№ 14'2011 Искусство торговой войны
№ 13'2011 Аптека VS Производитель без секундантов
№ 13'2011 Инновации в окопах
№ 12'2011 Ее Величество Фармация
№ 11'2011 Участники Второго всеукраинского конкурса рисунка среди детей с сахарным диабетом отпраздновали победу на площади Независимости
№ 11'2011 УКРАИНСКАЯ ШКОЛА ЭНДОКРИНОЛОГИИ: ПАЦИЕНТ - ВНИМАНИЯ
№ 11'2011 ВОЗ против фальши
№ 10'2011 Международный форум фармацевтической индустрии

Наука і практика обговорюють стан сучасної фармації

14 грудня 2009 року на кафедрі організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького відбулась конференція «Проблеми сучасної фармації», яка була проведена науковцями кафедри. Активну участь у конференції взяли провізори: завідувачі і працівники аптек, слухачі курсів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації зі спеціальностей «Організація та управління фармацією» та «Загальна фармація» міста Львова і Львівської області

О. Б. Блавацька

Доцент кафедри О. Б. Блавацька виступила з доповіддю на тему: «Страхова медицина: історичний досвід та перспективи запровадження в Україні».

Організація системи охорони здоров’я, яка б гарантувала рівне право кожного громадянина на отримання якісної медичної допомоги, може бути забезпечена за допомогою страхової медицини, важливим елементом якої є медичне страхування. За даними ВООЗ, різноманітні системи страхової медицини поширені в 30 країнах, ними охоплено понад 800 млн осіб з компенсацією із громадських фондів близько 74 % витрат на лікування хворих, проте Україна до цих країн ще не належить.

Охорона здоров’я в розвинутих країнах є однією з галузей, що найбільш динамічно розвиваються, а витрати на її фінансування швидко зростають. У системах медичного страхування країн світу розмір страхового внеску або податку коливається в межах від 1 до 15 % прибутку і залежить від рівня останнього. Для реалізації програм добровільного медичного страхування страхові медичні організації залучають на договірній основі будь-якої форми власності медичні, соціальні, оздоровчі установи з визначенням плати за конкретні послуги.

Основними джерелами компенсації фінансових витрат на медичне забезпечення населення країн світу є страхування здоров’я, форми якого дуже різноманітні і різняться за джерелами та умовами фінансування, переліком медичних послуг, організаційними формами їх надання. Запровадження страхової медицини в Україні — це не тільки і не стільки перспектива зміни кількості джерел фінансування, скільки перехід на нові форми організації та управління в системі охорони здоров’я, в оплаті праці, зміна пріоритетів у наданні медичної допомоги і високоякісне надання медичних послуг та їх відповідність соціальним гарантіям страхового полісу, вільний вибір лікаря і лікувально-профілактичного закладу пацієнтом, що дало б «позитивний переворот» у системі охорони здоров’я нашої країни.

Професор Б. П. Громовик виступив з доповіддю «Нагальні питання фармацевтичної галузі». Аналізуючи діяльність держави, спрямовану на регулювання національної фармацевтичної галузі, визначено перелік проблем, які викликають як суспільний, так і галузевий резонанс. Так, за роки незалежності урядовці не спромоглися надати фармації належного значення на відміну від багатьох держав світу, де в назвах органів державного управління галуззю присутнє слово «фармація». При цьому створено і підтримується в суспільстві негативний імідж щодо вітчизняних фармацевтичних виробників, оптовиків та особливо аптек.


Б. П. Громовик

Незважаючи на заяву керівництва Держлікінспекції, що вона не вимагатиме жорсткого дотримання підпункту 2.5.7 Ліцензійних умов за наявності альтернативи і при наданні відповідного документа про неможливість установлення пандуса, офіційний сайт Держлікінспекції вказує на необхідність безумовного дотримання вимог зазначеного вище підпункту. Крім цього, Держлікінспекцією планується встановлення в місцях продажу лікарських засобів терміналів інформаційної системи, за допомогою яких споживачі зможуть отримати необхідну інформацію щодо ліків, а також повідомити в Держлікінспекцію про свої скарги, пропозиції та зауваження. Проте не враховано, що зазначене спричинить зростання витрат обігу аптечних організацій, недобросовісну конкуренцію, збільшення невиправданих позапланових заходів дер жавного контролю та ускладнить роботу аптечної мережі.

Радикальна і непрогнозована державна політика регулювання ціноутворення на лікарські засоби за відсутності обов’язкового медичного страхування та ігнорування думок суб’єктів фармацевтичного ринку не забезпечують рівний економічний доступ населення до якісних лікарських засобів.

Непрогнозованість і нестабільність державного регулювання фармації підтверджується запропонованими варіантами організації лікарського забезпечення населення за допомогою мережі поштових відділень «Укрпошта». При цьому не вважається за необхідне використовувати існуючу аптечну систему, запропонувавши їй соціальний контракт на фоні негайного введення обов’язкового медичного страхування.

О. В. Парамош

Асистент кафедри О. В. Парамош у доповіді «Комп’ютерна інформаційна система. Фармакоекономічний аналіз сучасних антипсихотичних засобів» зазначила, що кафедра працює за двома напрямками: перший — фармацевтична інформатика, яку започаткував проф. Б.Л. Парновський, другий — фармакоекономіка, яку опрацювала проф. О.М.Заліська. За першим напрямком доповідачем обґрунтовано концепцію створення комп’ютерної інформаційної системи «Лікарські засоби для лікування хворих з психічними розладами» для інформаційного забезпечення лікарів, провізорів, хворих та членів їх родин на прикладі 12 антипсихотичних лікарських засобів. Опрацьовано системне ком п’ютерне введення, зберігання та видачу інформації. Доповідачем опрацьовано методику моніторингу індивідуалізованого забезпечення хворих з аптек для комп’ютеризації та вдосконалення форм контролю за відпуском профільних лікарських засобів, формування товарних запасів. Методику апробовано на прикладі аптеки № 1 м. Львова методом суцільної вибірки рецептів на готові лікарські засоби.

Другим важливим напрямком доповіді стали фармакоекономічні аспекти застосування сучасних антипсихотичних засобів ІІ покоління. На прикладі оланзапіну та рисперидону показано, що економічно доцільними є препарати рисперидону, зокрема риссет у таблетках по 4 мг № 60, оскільки мають меншу кількість побічних реакцій та забезпечують нижчі витрати на курс лікування в порівнянні з оланзапіном.

В обговоренні взяли участь завідувачі аптек О. І. Тицька, І. Є. Кузик, Н. П. Шароватова, Л. Ф. Пишна, І.П. Со логуб та ін. Такі конференції вже стали традиційними на львів ських передатестаційних циклах, а зараз це особливо актуально у зв’язку з доповненням до наказу МОЗ України від 07.07.2009 р. № 484 «Про затвердження змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

Підготували: проф. Б. П. Громовик,
доц. О. Б. Блавацька,
ас. О. В. Парамош

http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика