Логотип журнала "Провизор"
Аборт чи контрацепція?
Другие статьи из раздела: Проблемы здравоохранения
Статья
№ 18’2008 Проблемы самолечения глазами населения
№ 16’2007 Формулярная система — путь к повышению качества медицинской помощи
№ 14’2005 Ежегодный отчет ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире
№ 20’2002 Здравоохранение — парадоксов друг, или Страна «белых халатов»
№ 18’2002 Доклад ВОЗ о состоянии здравоохранения в Европе
№ 17’2002 Зазвучит ли VOX POPULI громче и внятнее?
№ 16’2002 Обращение к организаторам первого всеукраинского форума гражданского содействия охране здоровья «Реалии и перспективы участия медицинской общественности в решении вопросов здравоохранения»
№ 13’2002 Каждому по труду?
№ 13’2002 Легко ли реорганизовать здравоохранение?
№ 13’2002 Письмо в редакцию «Провизора» председателя Николаевской ассоциации фармацевтов П. П. Радченко

Аборт чи контрацепція?

О. А. Погорілець, к. м. н., О. Ф. Пімінов, д. ф. н., Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Результати аналізу змін чисельності населення за останні 10–15 років свідчать про те, що Україна перебуває у стані демографічної кризи, зумовленої депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб похилого віку і зменшенням середньої тривалості життя. Зазначений факт негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту людей та економічну ситуацію в державі.

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я населення. Репродуктивне здоров’я — важливий компонент популяційного здоров’я, який становить підґрунтя для формування перспектив національного медико-демографічного розвитку. Планування сім’ї в Україні, в свою чергу, є однією з найактуальніших медикосоціальних проблем. У відповідності до державних програм забезпечення населення лікарськими засобами на 2004–2010 роки та «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, в Україні планується збільшити використання населенням сучасних засобів контрацепції для попередження небажаної вагітності та профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом [1, 2]. В даному напрямку за сприяння Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) в Україні з 2006 року реалізується міжнародний проект з покращення планування сім’ї та репродуктивного здоров’я «Разом до здоров’я». Головна мета проекту — покращення репродуктивного здоров’я населення за допомогою надання якісних послуг з планування сім’ї, підвищення інформованості населення і забезпечення доступності сучасних засобів запобігання небажаній вагітності.


Міжнародна конференція з народонаселення і розвитку (1994 р., Каїр) задекларувала обов’язком урядів країн світу зменшити використання аборту як методу регуляції народжуваності шляхом покращення надання послуг з планування сім’ї. Контрацепція, як профілактика небажаної вагітності, є гарною альтернативою абортам. Оскільки контрацепція покликана попереджувати аборти, а не пологи, існують дані про ефективність переходу від абортів до контрацептивів: у деяких країнах із низькою народжуваністю запровадження практик контрацепції на противагу абортам дійсно не позначилося на загальному рівні народжуваності.

Використання різних методів контрацепції в Україні відрізняється від країн Європи та інших розвинених країн. Застосування сучасної контрацепції не так поширене в Україні, як в країнах Європейського союзу, а от застосування менш ефективних традиційних методів, як, наприклад, перерваний статевий акт, навпаки більш поширене. 47 % заміжніх жінок в Україні використовують сучасні методи контрацепції, що є нижче ніж в середньому по всьому світі та набагато нижче ніж в Західній Європі або США, де рівень використання складає 70 %. Більшість розвинених країн мало застосовують неефективні традиційні методи контрацепції і, як наслідок, мають менше незапланованих вагітностей та абортів. Застосування таблеток та інших гормональних методів і стерилізації знаходиться в Україні на низькому рівні порівняно із традиційними методами, ВМЗ та презервативами. Лише 6 % заміжніх жінок репродуктивного віку застосовують оральну контрацепцію в Україні в порівнянні із Західною 48 %.

Застосування різноманітних методів контрацепції населенням відіграє важливу роль для ефективності контрацептивів, так само як і для забезпечення жінок вибором бажаних альтернатив аборту.


Мал. 1. Рівень абортів та використання сучасних методів контрацепції
у країнах світу

Мал.2. Динаміка рівнів абортів, фертильності і використання сучасних кон-
трацептивів в Румунії у 1999–2004 роках

Мал. 3. Динаміка рівнів абортів, фертильності і використання сучасних кон-
трацептивів в Україні у 1999–2004 роках

Підвищення використання контрацептивів сприяє зменшенню кількості абортів

Існує прямо пропорційна залежність між використанням сучасних засобів контрацепції та рівнем абортів у країнах світу. Нижче наведено порівняльні дані щодо використання абортів та сучасних засобів контрацепції в країнах Європи і США (Westoff, 2005 р.) (Мал.1).

Аналогічні тенденції зменшення кількості абортів внаслідок збільшення використання контрацептивів були виявлені в результаті моніторингу кількості абортів і використання контрацептивів у 12 країнах Східної Європи та Центральної Азії у 90-х роках ХХ ст. (Westoff et al., 2005). Спостерігалося чітке збільшення використання сучасних протизаплідних засобів в кожній країні, що, як правило, співпадало із зменшенням рівня абортів.

Контрацепція, аборти і народжуваність

Дуже показовим є приклад стабілізації народжуваності в Румунії в результаті заміни абортів контрацепцією. Так, в Румунії з 1989 року (у зв’язку з політичними змінами в країні) підвищівся доступ населення до якісних послуг з планування сім’ї. За період 1999–2004 р.р. синхронно з підвищенням використання контрацептивів — здебільшого оральних контрацептивів і презервативів — знизився загальний рівень абортів з 2,2 до 0,8 (у розрахунку на одну жінку). При цьому загальний рівень народжуваності (фертильності) не змінився: 1,3 пологів у розрахунку на одну жінку у віці 15–44 років (Дослідження стану репродуктивного здоров’я, Румунія 1999 та 2004 р.) (Мал. 2).

Схожа тенденція щодо абортів, фертильності та використання контрацептивів спостерігалась останніми роками і в Україні. Значно знизився рівень абортів, рівень фертильності (народжуваність) залишився без змін, стабільно зростає рівень використання контрацептивів (ООН, 2005; Державний комітет статистики, 2004 / 05 (WAPS); Westoff, 2005 р.). (Мал. 3)

Результати порівняльного аналізу рівнів абортів та використання контрацептивів за 1999–2004 р.р. в країнах світу свідчать про позитивну кореляцію між зростанням використання сучасних засобів попередження вагітності та зниженням рівня абортів, тоді як народжуваність стабільна — залишається на тому ж рівні. Таким чином в країнах із низькою народжуваністю, таких як Україна та інші країни Європи, є переконливі дані, що збільшення застосування сучасної контрацепції зменшує кількість абортів, а не саму народжуваність.

Уряди більшості країн світу підтримують підвищення доступу до послуг з планування сім’ї і методів контрацепції, розуміючи і усвідомлюючи очевидні переваги контрацепції, її здатність зменшити кількість абортів, покращити здоров’я жінок і чоловіків та сприяти захисту основоположних прав подружніх пар.


ЛИТЕРАТУРА

1. Державна програма забезпечення населення лікарськими засобами на 2004– 2010 роки, затверджена постановою КМУ № 1162 від 25.07.2003 / / http: / / zakon. rada. gov. ua/ .

http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика