Логотип журнала "Провизор"
Сучасні аспекти застосування комбінованих оральних контрацептивів
Другие статьи из раздела: Фармакотерапия
Статья
№ 03'2013 Чем лечить кашель
№ 15'2011 Допустимо ли совместное использование триптанов и СИОЗС?
№ 12'2011 Герпес: иммунитет под прицелом «ползучей» эпидемии
№ 07'2011 Чем «раненое» сердце успокоить?
№ 06'2011 Некоторые аспекты применения современых противотревожных препаратов
№ 05'2011 НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ ДИСТОНИЯ - ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЛОДЁЖИ
№ 05'2011 «Экстрагенитальная патология и беременность»
№ 04'2011 БЕРЕМЕННОСТЬ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
№ 03'2011 РОЛЬ ЭНТЕРОСОРБЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
№ 03'2011 Принципы и проблемы использования опиоидов в лечении болевого синдрома

Сучасні аспекти застосування комбінованих оральних контрацептивів

а
О. А. Погорілець, к.м.н., Л. В. Деримедв ідь, д. м. н., В. Ф. Осташко, О. Ф. Пімінов , д.ф.н., НФаУ

Україна, як і решта європейських країн, характеризується дуже низькою народжуваністю. Родина із однією дитиною вже давно стала нормою, в результаті чого індекс загальної народжуваності (ІЗН — кількість дітей, народжених пересічною жінкою впродовж життя) становить лише 1,22 на жінку (Організація об’єднаних націй, 2007 рік).

За останні роки міжнародна спільнота дійшла консенсусу, що саме держава має гарантувати захист та розширення прав громадян і подружніх пар стосовно контролю свого репродуктивного життя та отримання доступу до інформації і послуг щодо планування сім’ї.

У багатьох міжнародних офіційних документах підкреслюється тісний зв’язок між плануванням сім’ї і здоров’ям людини. Вже давно доведено, що планування сім’ї надає матерям і малюкам більше можливостей для збереження їхнього здоров’я, оскільки у жінок з’являється вибір — вибирати або не вибирати вагітність у молодому, чи у більш старшому віці, тим самим збільшуючи інтервал між пологами. Звіт Світового банку від 1993 року, «Інвестування в здоров’ я», містив рекомендації урядам країн витрачати свої ресурси на комплекс з принаймні п’яти основних медичних послуг, які характеризуються високим рівнем рентабельності. Однією із цих послуг є планування сім’ї, так як ці заходи можуть врятувати життя 850000 дітей, які щорічно гинуть і ліквідувати 100000 материнських смертей щорічно (Світовий банк, «Інвестування в здоров’я», 1993).

Сучасна контрацепція як головний засіб планування сім’ї для подружніх пар вже давно зарекомендувала себе як безпечний метод.

Застосування таблеток та інших гормональних методів знаходиться в Україні на низькому рівні, порівняно із традиційніми методами, ВМЗ та презервативами. Дані соціологічного дослідження показують, що лише 6 % жінок повідомили про застосування оральних контрацептивів, в той час коли 19 % повідомили про застосування ВМЗ і ще 18,6 % сказали, що використовують презерватив (Держкомстат України, 2004 / 05). Найбільш вражаюча різниця у застосуванні оральних контрацептивів в Україні у порівнянні з Західною Європою, де цей показник становить 48 %.

Нещодавнє дослідження, проведене в Харкові і Львові у вересні 2006 р. проектом «Разом до здоров’ я» показало, що ставлення жінок до сучасних контрацептивних методів все ще залишається негативним і спостерігається відсутність мотивації стосовно використання гормональних контрацептивів.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що, можливо, низький рівень застосування комбінованих оральних контрацептивів (КОКів) в Україні у порівнянні з Західною Европою пов’язаний з недостатньою інформованістю населення щодо ефективності, доступності, безпечності оральних контрацептивів та поширенням багатьох міфів щодо побічних ефектів, які виникають при вживанні КОКів. В Україні багато людей вважають контрацептиви шкідливими для здоров’я. Так історично склалося, але це помилкове уявлення. Наприклад, дослідження, проведені в 1960-ті роки в США, Великобританії та інших країнах, дійшли висновку, що контрацептиви із високим вмістом естрогену (більше 50 мкг) були пов’язані із ризиком розвитку тромбів, серцевих нападів та інсульту (Snider, 1990). Препарати із високою дозою естрогену довше застосовувалися в країнах колишнього Радянського Союзу, аніж в країнах Заходу. Сучасні таблетки, що продаються в Україні, мають вміст естрогену менше 35 мкг (Hudgins, 2004 рік). Попередні дослідження вже довели, що цей рівень є безпечним і зводить до мінімуму побічні ефекти. Успадковані міфи про ризики, пов’язані з використанням старих препаратів із високою дозою пояснюють недостатнє бажання українських лікарів і пацієнтів використовувати оральні контрацептиви сьогодні.

Сучасні дослідження спростовують багато розповсюджених стереотипів про оральні контрацептиви. Було виявлено, що оральні контрацептиви із меншою дозою (20 мкг) призводять до змін характеру менструальної кровотечі (Gallo et al., 2007), також інші дослідження продемонстрували відсутність взаємозв’язку між оральними контрацептивами та збільшенням маси тіла (Gallo et al., 2007). Дослідження взаємозв’язку між оральними контрацептивами і депресією характеризуються відсутністю доказової бази через нез’ясовність впливу, пов’язаного із незапланованою вагітністю (Gardner, 1983). Ще досі залишається тривога щодо взаємозв’язку між застосуванням оральних контрацептивів і раком молочної залози. Однак ретельне дослідження, проведене серед більш ніж 9000 жінок, показало, що такого взаємозв’язку не існує (Marchbanks et al., 2002). Найсвіжіші факти свідчать про відсутність зв’язку між застосуванням оральних контрацептивів та раком молочної залози (Dumeaux et al., 2003, 2005; Kahlenberg et al., 2006; Kumle et al., 2005; Vessey et al., 2006); застосуванням оральних контрацептивів та збільшенням маси тіла. (Gallo et al., 2007).

У деякіх жінок є уявлення, що оральні контрацептиви можуть погано позначитись на майбутніх вагітностях. Але в середньому жінки, які припиняли приймати оральні засоби, мають лише 2-тижневу затримку у відновленні овуляції (Hatcher, 2007). Більше того, застосування оральних контрацептивів може навіть поліпшити майбутні вагітності шляхом покращення загального стану здоров’я і мінімізації розвитку онкологічних захворювань репродуктивної системи, запальних захворювань органів тазу (ЗЗОТ) та позаматкової вагітності.

Найбільш поширеним застереженням щодо застосування КОКів є можливість збільшення маси тіла. Це питання турбує не тільки жінок нашої країни, але і всього світу. Тому протягом багатьох років проводилось вивчення впливу КОКів на масу тіла. Критерії прийнятності для учасників дещо відрізнялися у різних дослідженнях, проте більшість випробувань залучали здорових жінок репродуктивного віку без протипоказань до вживання оральних контрацептивів. Було проведено 570 рандомізованих контрольованих випробувань, у яких порівнювалось використання КОК з плацебо, або іншим КОК. Після вилучення тих досліджень, у яких не вдалося простежити за пацієнтами довше трьох циклів терапії, а також тих, у яких не вдалося зібрати достатньо даних стосовно зміни маси тіла, підсумковий аналіз проводився за результатами 44 досліджень (деякі з яких включали опис кількох випробувань). Препарати, які оцінювалися у 44 дослідженнях, включали 18 прогестинів і 3 естрогени. Досліджувані групи налічували від 20 до 5654 пацієнтів (середня кількість 143). Тривалість досліджень становила 3–24 цикли вживання, при цьому більшість з них тривала від 6 до 12 циклів.

У трьох випробуваннях, у яких КОК порівнювалися з плацебо, не було значної різниці у збільшенні маси тіла між досліджуваною групою і групою, яка приймала плацебо. У іншому дослідженні, яке встановлювало кількісні зміни маси тіла, збільшення після 6 циклів склало 3 кг у групі учасників, які отримували препарат і 3 кг у контрольній групі. Цей систематичний аналіз не продемонстрував ніякого зв’язку між вживанням КОК і збільшенням маси тіла у користувачів.

У багатьох дослідженнях не використовувалися високоточні методи вимірювання ваги, тому відмінності у калібруванні шкал, або відмінності у техніці зважування могли дещо вплинути на результати. Також зважування у різний час доби, після або без вживання їжі та інші фактори могли спричинити деякі відмінності. Але, незважаючи на це, не було достатніх свідчень на користь прямого зв’язку між КОК і збільшенням маси тіла.

Таким чином, систематичний аналіз рандомізованих контрольованих випробувань свідчить, що не існує зв’язку між збільшенням маси тіла і вживанням жінками оральних контрацептивів.

Іншим застереженням щодо застосування оральних контрацептивів є твердження, що КОК можуть викликати захворювання на рак. Результати нещодавніх досліджень Британського Королівського коледжу терапевтів показали, що використання оральної контрацепції на 12 % знижує ризик захворювання на будь-який вид раку (Hannaford et al., 2007). Оральні контрацептиви характеризуються наявністю захисного ефекту проти раку матки і яєчника та раку прямої кишки (Hatcher et al., 1998 and Schlesselman, 1995 рік та Hannaford et al., 2007). Ризик розвитку раку матки зменшується на 54 % через чотири роки застосування, на 66 % через вісім років застосування та на 72 % через 12 років застосування оральних контрацептивів (Schlesselman, 1995). Ризик розвитку раку яєчника зменшується на 40 % після короткострокового прийому і до 80 % після довгострокового прийому (>10 років) (Mclaughlin et al., 2007, Burkman, 2001). Ці результати характеризуються послідовністю і надійністю в динаміці, і навіть нещодавні дослідження, які вивчали генетичні наслідки раку яєчника, теж дійшли схожих результатів (Mclaughlin et al., 2007). Результати останніх досліджень Британського Королівського коледжу терапевтів показали, що на 46 % знижується ризик захворіти на рак яєчників (Hannaford et al., 2007). Нещодавно було проведено дослідження з вивчення наслідків як надмірної ваги, так і застосування оральних контрацептивів на виникнення раку матки у європейських жінок. Ці дослідження показали, що збільшення індексу маси тіла має зв’язок із збільшенням ризику розвитку раку матки, і що цей ризик зменшувався серед жінок, які приймали оральні контрацептиви (Friedenreich, 2007).

В той час, коли ризик захворіти на рак матки та яєчників поступово знижується завдяки використанню засобів оральної контрацепції (Schlesselman, 1995, Mclaughlin et al., 2007, Burkman, 2001; and Hannaford et al., 2007), існують докази того, що якщо користуватися оральними контрацептивами більше восьми років, підвищується ризик виникнення раку шийки матки, захворювань центральної нервової системи та гіпофізу (Hannaford et al., 2007).

В таблиці нижче наведені деякі основні здобутки нещодавніх досліджень.


Таблиця 1. Непротизаплідні переваги для здоров’я жінок від застосування оральних контрацептивів
Переваги для здоров’я Деталі і результати опублікованих досліджень

Рак ендометрію

Зменшення ризику розвитку раку ендометрію на 40% при нетривалому прийомі та до 80% при
тривалому прийомі (>10 років) (Mclaughlin et al., 2007, Burkman, 2001)

Рак яєчників

Використання оральної контрацепції протягом 12 років знижує ризик розвитку раку яєчників
на 60% (Mclaughlin et al., 2007). Знижує на 46% ризик розвитку раку яєчників (Hannaford et al.,
2007)

Доброякісні пухлини
молочної залози

Дослідження, проведені в Канаді (Rohan and Miller, 1999) та Франції (Charreau, 1993) показали
зниження ризику розвитку доброякісних пухлин молочної залози при використанні оральної
контрацепції

Рак прямої кишки

Використання оральної контрацепції протягом 96 місяців чи довше на 40% знижує ризик появи
раку прямої кишки в порівнянні з тим, якщо не використовувати цей метод (Martinez, 1997).
Інші дослідження також показують подібні результати (Fernandez, 1998)

Ревматоїдний артрит

Оральні контрацептиви на 30% знижують ризик розвитку ревматоїдного артриту (Spector,
1990). Ті, хто користуються оральною контрацепцією, мають 0,1% ризику розвитку незначно
вираженого ревматоїдного артриту (Jorgenson, 1996)

Позаматкова вагітність

Використання оральної контрацепції знижує ризик виникнення позаматкової вагітності
(трубної) в порівнянні з іншими реверсійними методами контрацепції або стерилізацією (Kaunitz,
1999, Franks, 1990 and Mol, 1999)

Запалення органів
малого тазу

Використання оральної контрацепції протягом 12 місяців знижує ризик розвитку запалення
органів малого тазу на 60% (Pasner, 1991)

Лікування акне

Рандомізовані дослідження показали, що використання оральної контрацепції краще зменшує
появу акне у порівнянні з плацебо (Redmond, 1997; Lucky, 1997; Arowojolu, 2007)

Профілактика остеопенії

Використання оральної контрацепції може підвищити мінеральну щільність кісток (Warren et
al., 2005)

Дисфункціональна
маткова кровотеча

Рандомізовані дослідження показали, що використання оральної контрацепції знижує ризик
розвитку маткової кровотечі (Davis, 2000)

Кісти яєчників

Деякі дослідження показали, що використання оральної контрацепції знижує ризик появи кіст
яєчників (Holt et al., 2003). Інші дослідження показують, що це зниження незначне (Grimes et
al., 2006)

Дисменорея

Деякі дослідження показують, що при використанні оральної контрацепції знижується ризик
дисменореї на 60% (Mishell, 1982). Інші дослідження не довели ефективність використання
низькодозованих оральних контрацептивів при лікуванні дисменореї. (Proctor et al., 2001)


На даний момент не існує медичних доказів щодо того, що КОКи викликають рак. Натомість доведено, що КОКи допомагають жінкам попередити захворювання на рак яєчників та ендометрію.

Було виявлено, що оральні контрацептиви не лише дозволяють контролювати вагітність, але й надають цілий ряд переваг для здоров’ я жінки.

Інші не протизаплідні переваги для здоров’я жінок від застосування оральних контрацептивів включають зниження ризику появи доброякісних пухлин молочної залози, колоректального раку, ревматоїдного артриту, позаматкової вагітності та запальних захворювань органів тазу. Також було встановлено, що оральні контрацептиви ефективно застосовувалися для лікування вугрів, профілактики остеопорозу, маткової кровотечі і можливих порушень менструального циклу (дисменорея), а також кіст яєчників (Hatcher, 1998 and Kaunitz, 1999).

Лікувальні та профілактичні ефекти гормональних контрацептивів

Крім протизаплідного, гормональні контрацептиви можуть мати лікувальний і профілактичний ефекти:

 • сприяють встановленню регулярного менструального циклу;
 • знижують частоту розвитку запальних захворювань органів малого тазу (в 2–3 рази);
 • знижують частоту позаматкової вагітності;
 • зменшують ризик розвитку раку яєчників і раку тіла матки (вживання їх протягом 4–5 років і довше сприяє зниженню ризику виникнення раку ендометрію і яєчників на 40 %). Ця захисна__ дія зберігається протягом не менше 10 років після припинення прийому препаратів (гестогенний компонент пригнічує клітинний мітоз);
 • зменшують ризик розвитку фолікулярних кіст яєчників і кіст жовтого тіла (до 90 % при вживанні сучасних гормональних комбінацій);
 • полегшують або ліквідують симптоми альгодисменореї і передменструального синдрому;
 • знижують ризик розвитку залізодефіцитної анемії за рахунок зниження об’єму менструальної крововтрати (при прийомі протягом 1 року — в 2 рази);
 • позитивно впливають при ендометріозі — ефект пов’язаний з вираженим некрозом гіперплазованого ендометрію та профілактикою його гіперплазії за рахунок зниження рівня естрогенів;
 • знижують ризик розвитку міоми матки на 17 % протягом кожних 5 років прийому;
 • мають косметичний вплив на шкіру при акне, гірсутизмі і себореї (при прийомі препаратів з антиандрогенною дією, що містят, ципротерону ацетат, дієногест, гестоден, дроспіренон);
 • сприяють збереженню більш високої щільності кісткової тканини при вживанні КОК в передменопаузальному періоді та гіпоменструальному синдромі.

Таким чином, КОКи є препаратами вибору для практично здорових жінок репродуктивного віку, тому що вони є високоефективними (ефективність складає 99,7 % при правильному застосуванні), практично безпечними, зручними у використанні, економічно доступними жінкам різних соціальних груп і, також, КОКи мають додаткові лікувальні ефекти.

Більшість жінок можуть безпечно та ефективно використовувати комбіновані оральні контрацептиви.

Стаття підготовлена на основі матеріалів щодо доцільності використання методів планування сім’ї в рамках проекту «Разом до здоров’ я» за участю Гарвардської школи громадського здоров’я. При підготовці використані дані фактичних досліджень з Європи, Євразії та США.

www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика