Логотип журнала "Провизор"
Відповідь читачеві
Другие статьи из раздела: Переписка с читателями
Статья
№ 17’2007 Возможна ли реанимация производства экстемпоральных лекарственных средств?
№ 19’1999 Открытое письмо от имени отечественного потребителя

Відповідь читачеві

О. П. Печений, канд. юр. наук

Працюю провізором в аптеці ТОВ «N», без категорії, займаюсь відпуском ліків у першого столу. Яка тривалість основної та додаткової відпустки? Чи може директор підприємства надати відпустку у повному обсязі чи окремими частинами, скажімо, спочатку 24 календарних дні, а потім 7 днів? Чи може у зв’язку з виробничою необхідністю відпустка надаватись частинами? Що розуміти під виробничою необхідністю?
м. Чернівці

Відповідно до ст. 2 Закону України від 15 листопада 1996 р. № 504 / 96-ВР «Про відпустки» (з наступними змінами і доповненнями) всі працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи-підприємця, мають право на відпустку. Закон визначає, що відпустки можуть бути основні і додаткові. За загальним правилом, відповідно до ст. 6 закону, щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Таким чином, для провізорів і фармацевтів тривалість основної відпустки складатиме 24 календарних дні. Відповідно до ст. 8 закону окремим категоріям працівників надається додаткова відпустка тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Постановою КМ України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України № 679 від 13 травня 2003 р., № 261 від 4 березня 2004 р., № 1674 від 16 грудня 2004 р.) затверджено Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Відповідно до розд. XVIII «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами» окремим категоріям провізорів і фармацевтів повинна надаватися додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів. Так, право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів мають: провізор, укладальник-пакувальник, фармацевт, крім зайнятих тільки відпусканням ліків без рецептів лікаря та інших товарів аптечного асортименту; провізор, фармацевт, фармацевт молодший, зайняті відпусканням ліків без рецепту лікаря та виробів медичного призначення, мийник посуду й ампул, продавець аптечного кіоску. Таким чином, автор листа має право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів. Порядок надання щорічної основної і додаткової відпусток визначається ст. 10 Закону України «Про відпустки». Відпустки надаються працівникам у черговості, визначеній графіком, який затверджується власником або уповноваженим ним органом, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. При цьому щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно зі щорічною основною відпусткою або окремо від неї (ч. 2 ст. 10 закону). Як бачимо, право на використання основної і додаткової відпустки окремо чи одночасно належить працівнику, а не роботодавцеві. Так само, відповідно до ст. 12 Закону України «Про відпустки », щорічну відпустку на прохання працівника, а не за рішенням роботодавця може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Чинне законодавство не передбачає поділ відпустки на частки у зв’язку із виробничою необхідністю або з інших підстав. Однак відповідно до ч. 3 ст. 12 закону передбачається можливість відкликання із щорічної відпустки за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика