Логотип журнала "Провизор"
VI Національний з’їзд фармацевтів України

28–30 вересня 2005 р.

м. Харків

 

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ:

Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Академія медичних наук України
Фармацевтична асоціація України
Харківська облдержадміністрація
Харківська міська рада
Національний фармацевтичний університет


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі VI Національного з’їзду фармацевтів України, який відбудеться 28–30 вересня 2005 р. у м. Харкові на базі Національного фармацевтичного університету (реєстр. свід. №394 від 28.09.2004 р.).

У рамках проведення з’їзду відбудеться святкування 200-річчя фармацевтичної освіти в Україні та 200-річчя Національного фармацевтичного університету (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. №826-р).

Мета з’їзду: підведення підсумків, розроблення концепції подальшого розвитку фармацевтичної галузі України в сучасних умовах.

Робочі мови з’їзду — українська, російська, англійська.

Делегати з’їзду обираються на регіональних конференціях згідно з положенням і квотами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України та Фармацевтичною асоціацією України.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок для одного делегата складає 985 грн (в тому числі ПДВ – 164,17 грн)

Організаційний внесок гарантує:

 • Участь у роботі пленарних засідань і наукових секцій з’їзду
 • Отримання інформаційних і робочих матеріалів з’їзду
 • Отримання делегатського кейсу
 • Отримання ексклюзивних видань, підготовлених до VI Національного з’їзду фармацевтів України
 • Відвідування Міжнародної виставки «Фармація – 2005»
 • Прослуховування лекцій «майстер-класу»
 • Участь у наукових сателітних симпозіумах
 • Присутність на концертній програмі
 • Участь у фуршетах під час роботи з’їзду
 • Сертифікат учасника з’їзду
 • Участь в екскурсійній програмі
 • Бронювання місць у готелі

Особи, які не є делегатами з’їзду, можуть взяти участь у його роботі (без права голосування) за умови сплати організаційного внеску в розмірі 985 грн.

Їм ГАРАНТУЄТЬСЯ участь у всіх заходах і отримання матеріалів нарівні з делегатами з’їзду.

Увага! Кількість учасників обмежена. Участь у з’їзді погоджується з Оргкомітетом.

Наукова програма з’їзду буде включати:

 • пленарні засідання;
 • актові доповіді;
 • симпозіуми з багатьох наукових і практичних напрямків;
 • дискусії;
 • круглі столи;
 • відкриті лекції для практичних працівників.

Основні науково-практичні напрямки:

 • Сучасний стан фармацевтичної освіти в Україні та його реформування у контексті вимог Болонського процесу
 • Основні напрямки пошуку БАР і розроблення на їх основі нових лікарських субстанцій синтетичного та природного походження
 • Створення, стандартизація та реєстрація лікарських, парфумерно-косметичних і гомеопатичних засобів
 • Забезпечення якості лікарських засобів. Клінічні випробування та біоеквівалентність
 • Біологічно-активні добавки. Створення, стандартизація та реєстрація
 • Вироби медичного призначення
 • Стратегія розвитку фармацевтичної промисловості України
 • Управління та економіко-правові аспекти розвитку фармацевтичної галузі
 • Рецептурні та безрецептурні лікарські препарати. Самолікування. Фармацевтична опіка
 • Інформаційне поле фармацевтичної галузі

Публікація матеріалів

Матеріалі з’їзду будуть опубліковані у збірнику тез доповідей.

Текст повідомлення (одна повна або дві повні сторінки) друкується на аркуші формату А4 (ширина полів: ліве та праве – 4,8 см, верхнє – 6,5, нижнє – 6,1); шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал одинарний (1,0).

Прохання дотримуватися наведеної структури:

 • НАЗВА ДОПОВІДІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (шрифт – 12);
 • ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ АВТОРІВ (шрифт – 12);
 • назва організації / наукової установи;
 • телефон, поштова та електронна адреси;
 • через рядок з абзацу друкується основний текст.

Усі матеріали подаються у 2-х примірниках і супроводжуються направленням від організації, в якій виконано роботу, та експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію. Другий примірник тези підписується всіма авторами.

До друкованого варіанту матеріалів додається електронна копія на дискеті у форматі MS Word, з розширенням RTF.

Матеріали, оформлені з порушенням вищезазначених вимог, не приймаються

Матеріали надсилати не пізніше 15 квітня 2005 р. на адресу:

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, науково-дослідна частина НФаУ, контактний телефон/факс (057) 706-30-71.
Муратова Тетяна Валеріївна.
Е-mail:

Оплата за публікацію тез складає 10 грн (в тому числі ПДВ – 1,67 грн) за одну сторінку на розрахунковий рахунок для організаційних внесків (копію квитанції додати). Особи, які сплатили організаційний внесок за участь у з’їзді або науковій програмі з’їзду, звільняються від оплати за публікацію тез.

Особам, які бажають зробити доповідь на конференції, необхідно разом з матеріалами доповіді надіслати реєстраційну картку учасника (додається).

Оргкомітет проводить роботу з підготовки ювілейних видань спеціалізованих журналів ВАК України. Припускається можливість публікацій наукових статей, відібраних організаційним комітетом, у журналах: «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Фармацевтичний журнал», «Фармаком», «Медична хімія», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії».

Для участі тільки у науковій програмі з’їзду організаційний внесок складає 340 грн (в тому числі ПДВ – 56,67 грн).

Організаційний внесок гарантує:

 • Участь у роботі наукових секцій
 • Відвідування Міжнародної виставки «Фармація – 2005»
 • Прослуховування лекцій «майстер-класу»*
 • Участь у наукових сателітних симпозіумах
 • Бронювання місць у готелі
 • Участь в екскурсійній програмі
 • Опублікування тез
 • Отримання сертифіката учасника наукової програми з’їзду
 • Отримання пакета учасника, який включає:
  • святкові випуски наукових журналів;
  • довідник «Фармацевтична освіта в Україні»;
  • збірник тез;
  • каталог виставки;
  • програму.

* Навчання в наукових школах відповідно до попередньої заявки з отриманням відповідних сертифікатів оплачується до­датково у розмірі 70 грн.

Міжнародна виставка «Фармація – 2005»

У рамках VI Національного з’їзду фармацевтів України відбудеться Міжнародна виставка «Фармація – 2005», яка буде проходити 28–30 вересня 2005 року в Спортивному комплексі Національного фармацевтичного університету. До участі у виставці запрошуються: хіміко-фармацевтичні підприємства, науково-дослідні інститути, фармацевтичні фірми, вищі навчальні заклади, інформаційні та видавничі підприємства у галузі фармації та медицини.

Тих, хто бажає взяти участь у виставці, просимо звертатися за відповідними матеріалами та додатковою інформацією щодо умов участі за телефоном 8 (057) 706–30–71.

Відповідальна за підготовку виставки
Онопрійча Ганна Михайлівна

Листи-замовлення в електронному вигляді можна надсилати на e-mail:

Адреса Оргкомітету з’їзду

Національний фармацевтичний університет
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел. 8 (057) 719–27–39

Відповідальний секретар Оргкомітету
доц. Георгіянц Вікторія Акопівна

E-mail:

(у розділі «Тема» обов’язково вказуйте «6 з’їзд»)

Банківські реквізити:
Національний фармацевтичний університет
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
телефон/факс: 8 (057) 706–30–60

Для організаційних внесків:
Одержувач: НФаУ, р/р 35228005000099 МФО 851011 в УДК у Харківській обл., код 02010936

При сплаті організаційного внеску обов’язково вказувати ПДВ

Інформація для спонсорів
Мінімальний благодійний внесок складає 5000 грн.

Гарантії спонсорам

 • Звільнення від організаційного внеску 1 особи
 • Згадування на банерах та у виданнях (за узгодженням)
 • Отримання пам’ятного знака
 • Можливість розповсюдження рекламної продукції своєї фірми разом з іншими матеріалами у папці делегатів та гостей (близько 3 тис. прим.)
 • Можливість організації сателітного наукового, науково-практичного семінару, симпозіуму, тощо
 • Привілеї при виборі місця на Міжнародній виставці «Фармація – 2005»
 • VIP-програма для керівника
 • VIP-кейс для керівника

З питань надання благодійної допомоги звертатися до відповідального секретаря Оргкомітету доц. Георгіянц Вікторії Акопівни,
тел. 8 (057) 719-27-39


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник Міністра охорони здоров’я України
М.Ф. Пасічник
«____»______________2005

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБРАННЯ ДЕЛЕГАТІВ
VI НАЦІОНАЛЬНОГО З’ЇЗДУ ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ

 

Частина І
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО VI НАЦІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ

1.1 28–30 вересня поточного року за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України, Національного фармацевтичного університету (НФаУ) за підтримки Харківської обласної державної адміністрації і міськвиконкому на базі НФаУ (м.Харків) відбудеться VІ Національний з’їзд фармацевтів України.

1.2 Проведення форуму фармацевтів на високому міжнародному рівні допоможе конструктивно вирішити проблеми найважливіших напрямків розвитку фармацевтичної галузі, обмінятися досвідом роботи, визначити сучасні тенденції та окреслити шляхи розвитку фармації на найближчу і віддалену перспективи.

1.3 МЕТА З’ЇЗДУ: Підведення підсумків роботи галузі в період з 1999 по 2005 рр. та розробка концепції подальшого розвитку фармацевтичної галузі в сучасних умовах.

1.4 Загальна координація підготовки VІ Національного з’їзду фармацевтів України покладається на Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Частина ІІ
ВИСУНЕННЯ ТА ОБРАННЯ ДЕЛЕГАТІВ З’ЇЗДУ

2.1 Відповідно до мети з’їзду необхідно, щоб серед делегатів були представники всіх складових фармацевтичної галузі:

 • освіти,
 • науки,
 • виробництва,
 • контролю якості,
 • оптової та роздрібної реалізації лікарських засобів
 • інформаційного поля фармації,
 • інші категорії фахівців, які причетні до функціонування фармацевтичної галузі в Україні.

2.2 Процедура висування делегатів визначається даним Положенням.

2.3 ДЕЛЕГАТИ З’ЇЗДУ

2.3.1 Делегатами з’їзду обираються особи незалежно від базової освіти, які працюють у зазначених сферах фармацевтичної галузі.

2.3.2 Делегатами з’їзду можуть бути громадяни України, які на день обрання досягли 18-річного віку, мають досвід роботи у фармацевтичній галузі, користуються авторитетом серед колег, здатні надати конструктивні пропозиції щодо формування основних концептуальних засад реформування та вдосконалення фармацевтичної діяльності відповідно до її складових.

2.4 ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ОБРАННЯ ДЕЛЕГАТІВ

2.4.1 Квота (норма) представництва делегатів на VІ Національному з’їзді фармацевтів України (далі — з’їзд) встановлюється Організаційним комітетом з’їзду (далі —Оргкомітет) і визначається пропорційно чисельності населення в Автономній Республіці Крим, в областях України, у містах Києві та Севастополі, а також з урахуванням кількості організацій та підприємств фармацевтичного сектору та їх вагомості у галузі (Додаток 1).

2.4.2 Оргкомітет письмово повідомляє кожний регіон про квоту делегатів на з’їзд до 1 березня 2005 р.

2.4.3 Делегати з’їзду обираються на регіональних конференціях. Організація проведення конференцій покладається на Державні інспекції з контролю якості лікарських засобів у автономній республіці Крим, областях України, мм. Києві та Севастополі (далі — Інспекції).

2.4.4 Інспекції визначають дату проведення конференції з орієнтовним порядком денним:

 • Пропозиції щодо концепції розвитку фармацевтичної галузі на регіональному та державному рівні на період до 2010 року.
 • Вибори делегатів на VI Національний з’їзд фармацевтів України

2.4.5 Норма представництва учасників зборів визначається регіональними відділеннями фармацевтичних асоціацій, діючих в регіоні органів управління фармацевтичною діяльністю, або уповноважених на це органів по узгодженню з Інспекціями.

2.4.6 Рішення про обрання кожного з делегатів приймається таємним чи відкритим голосуванням (за рішенням Конференції). Необхідна кількість голосів для прийняття рішення становить не менше 50% від присутніх учасників Конференції.

2.4.7 Витяг із протоколу Конференції, завірений підписами Голови та секретаря Конференції та печаткою Інспекції, за встановленою формою (додаток 2) надсилається до Оргкомітету не пізніше 1 червня 2005 року за адресою:

Україна, 61002, Харків-2, вул. Пушкінська, 53
Національний фармацевтичний університет
Оргкомітет VІ Національного з’їзду фармацевтів України
Відповідальному секретарю Оргкомітету Георгіянц Вікторії Акопівні, конт. тел (057) 719-27-39.

2.4.8 До Оргкомітету з’їзду одночасно подаються (у вигляді витягу з протоколу конференції) узагальнені пропозиції щодо концепції розвитку фармацевтичної галузі на регіональному та державному рівні на період до 2010 року.

2.4.9 У термін 20–25 серпня 2005 року Інспекції письмово підтверджують участь та фактичну кількість делегатів, обраних на з’їзд, за встановленою формою (додаток 3) та надсилають заповнені Реєстраційні картки делегатів (додаток 4).

Оргкомітет VІ з’ізду фармацевтів


Додаток 1

Розподіл делегатських місць по областям України

№ п/п Регіон ВНЗ Виробн Апт. мережа ДІ
КЯЛЗ
ЗМІ НДІ Всего
1 АР Крим 4   28 2 - - 34
2 Вінницька 2 3 24 2 -   31
3 Волинська 1   15 2 -   18
4 Дніпропетровська 3 2 50 2 -   57
5 Донецька 3 6 74 3 -   86
6 Житомирська 1 5 19 2 -   27
7 Закарпатська 1   18 2 -   21
8 Запорізька 8 4 27 2 1   42
9 Івано-Франківська 3   20 2 -   25
10 Київська - 10 26 2 -   38
11 Кіровоградська 1 1 16 2 -   20
12 Луганська 4 2 36 2 -   44
13 Львівська 9 2 37 2 1   51
14 Миколаївська -   18 2 -   20
15 Одеська 4 4 35 2 -   45
16 Полтавська - 2 23 2 -   27
17 Рівненська 1   16 2 -   19
18 Сумська -   18 2 -   20
19 Тернопільська 4 1 16 2 1   24
20 Харківська 34 15 41 3 5 10 108
21 Херсонська 1 1 16 2 -   20
22 Хмельницька - 1 20 2 -   23
23 Черкаська 1 4 20 2 -   27
24 Чернівецька 2   13 2 -   17
25 Чернігівська - 2 17 2 -   21
26 м. Київ 8 10 37 3 10 10 78
27 м. Севастополь -   5 2     7
  МОЗ, МОН 5   5 3     13
  Резерв   25 10   2   37
  Усього 100 100 700 60 20 20 1000

 

Додаток 2

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ КОНФЕРЕНЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ______________________________ОБЛАСТІ (АР Крим, мм. Київ, Севастопіль)

 

Протокол №

«___»____________2005р.

 

У конференції брали участь: (додається перелік представників аптек, вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств фармацевтичної галузі, засобів масової інформації та ін.)

Усього: _____ осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Пропозиції щодо концепції розвитку фармацевтичної галузі на регіональному та державному рівні на період до 2010 року.
 2. Вибори делегатів на VI Національний з’їзд фармацевтів України

СЛУХАЛИ:

3 першого питання порядку денного (Прізвище І.Б., посада).

ВИСТУПИЛИ:

(Прізвище І.Б., посада)
(Прізвище І.Б., посада)
(Прізвище І.Б., посада)

УХВАЛИЛИ:

Доручити пану(пані) _________________ узагальнити пропозиції учасників Конференції щодо концепції розвитку фармацевтичної галузі на регіональному та державному рівні на період до 2010 року та направити їх до Оргкомітету VІ Національного з’їзду фармацевтів України (Україна, 61002, Харків-2, вул. Пушкінська, 53, Оргкомітет VІ з’їзду, відповідальному секретарю Оргкомітету Георгіянц Вікторії Акопівні) до 01.06.2005 р.

СЛУХАЛИ:

3 другого питання порядку денного (Прізвище І.Б., посада)

ВИСТУПИЛИ:

(Прізвище І.Б., посада)
(Прізвище І.Б., посада)
(Прізвище І.Б., посада)

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити рішення лічильної комісії про результати відкритого (таємного) голосування про обрання делегатів VІ Національного з’їзду фармацевтів України.
 2. Зобов’язати секретаря Конференції _________________направити витяг з протоколу зборів та відповідним чином оформлені відомості про делегатів VІ з’їзду фармацевтів України до Оргкомітету з’їзду (Україна, 61002, Харків-2, вул. Пушкінська, 53. Оргкомітет VІ з’їзду) до 01.06.2005 р. з подальшим підтвердженням списку делегатів до 20–25.08.05 р.

Голова конференції (Прізвище І.Б., посада)

М.П.

Секретар конференції (Прізвище І.Б., посада)

«___» ______________ 2005 р

 

Додаток 3

РОЗГОРНУТІ ДАНІ ПРО ДЕЛЕГАТІВ VІ НАЦІОНАЛЬНОГО З’ЇЗДУ ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ ВІД __________________ ОБЛАСТІ (АР Крим, мм. Київ, Севастопіль)
(УСЬОГО ____ ДЕЛ.)

Прізвище, ім’я та по- батькові Дата
народження
Освіта з зазначенням ВНЗ та спеціальності Складова галузі (освіта, наука, виробництво, аптечна мережа, контроль якості, інформаційне поле Місце роботи (посада, наукове звання, наук. ступінь) Стаж
роботи за фахом
Участь у роботі громадських організацій Державні нагороди Дата та час прибуття, транспорт, № потягу, рейс автобуса Необхідність бронювання місця у готелі (так, ні)
                   

Примітка. Дані про делегатів надаються в алфавітному порядку відповідно до рішення конференції

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика