Логотип журнала "Провизор"








РЕЄСТР
з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2002 році

№ з/п Назва заходу, тема Місце і дата проведення Кількість учасників Перелік країн-учасниць Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)
Всього У тому числі іно-городніх
1. З’ЇЗДИ
1. Перший з’їзд алергологів України. м. Київ,
3–5 квітня
300 200 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми і алергії України. 03110, м. Київ, вул. Протасів Яр, 7. Тел. (044) 277-05-68, 277-62-42.
2. Четвертий з’їзд соціальних гігієністів та організаторів охорони здоров’я України «Сучасні проблеми реформування охорони здоров’я та шляхи їх вирішення». м. Чернівці,
22–24 травня
250 200 Росія, Білорусь, Молдова Український інститут громадського здоров’я. 01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 65. Тел. (044) 236-71-49.
3. Десятий з’їзд наукового товариства офтальмологів України. м. Одеса,
28–30 травня.
500 360 Росія, Білорусь, Молдова, Італія, Японія, Болгарія, Польща, Туреччина, Німеччина Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України. 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51. Тел. (0482) 22-20-35, 68-48-51.
4. Двадцятий з’їзд хірургів України. м. Тернопіль,
17–20 вересня.
700 450 Країни СНД, Польща, Чехія, Румунія, Югославія, Німеччина Наукове товариство хірургів України, Інститут хірургії та трансплантології АМН України. 01165, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел. (044) 483-50-65. Тернопільська медична академія ім. І. Я. Горбачевського. 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-97-29, 25-05-39.
5. Всеукраїнський з’їзд лікарів спортивної медицини та лікувальної фізичної культури. м. Одеса,
20–21 вересня.
200 150 Польща, Болгарія, Росія, Грузія, Латвія Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 23-05-68, 20-62-55.
6. Шостий з’їзд інфекціоністів України. м. Одеса,
25–27 вересня.
250 200 Росія, Молдова, Білорусь Асоціація інфекціоністів України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2.Тел. (0482)23-65-18, 20-62-55.
7. Третій з’їзд медичних генетиків України. м. Львів,
2–4 жовтня.
300 250 Білорусь, Молдова, Росія, Австрія, Польща, Угорщина, Франція, США, Великобританія, Німеччина Інститут спадкової патології АМН України. 79000, м. Львів, вул. Лисенка, 31-А. Тел. (0322) 76-54-99, тел./факс 76-76-41.
2. КОНГРЕСИ
1. Конгрес рентгенолаборантів України. м. Дніпропетровськ,
17–18 квітня.
200 150 Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України. 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс (044) 258-97-86.
2. Шостий міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. м. Тернопіль,
6–8 травня.
500 400 Країни СНД та Західної Європи Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського. 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-97-29, 22-45-54.
3. Другий національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України. м. Харків,
14–17 травня.
400 300 Росія, Польща, Німеччина Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46 . Тел./факс (0572) 26-33-87, 26-40-83.
4. Дев’ятий конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. м. Луганськ,
21–23 серпня.
500 100 Країни Західної Європи, США, Канада, Австралія Луганський державний медичний університет. 91045 , м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 54-84-03, 54-85-86, 53-54-07.
5. Міжнародний конгрес «Менопауза та репродуктивне здоров’я жінки». м. Тернопіль,
8–10 вересня.
400 350 Країни СНД, країни Західної Європи Тернопільська державна медична академія ім. І. Л. Горбачевського. 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-97-29.
6. Міжнародний конгрес «Нові напрямки в лікуванні хворих на цукровий діабет». м. Київ,
23–25 вересня.
170 120 Росія, Білорусія, Молдова, Латвія, Данія, Узбекистан, Грузія, Азербайджан Прдставництво компанії Ново-Нордіск (Данія) в Україні. 04030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37. Тел. (044) 224-61-02, факс 224-56-93. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України.
7. П’ятий міжнародний конгрес гомеопатів України. м. Одеса,
27–29 вересня.
250 50 Країни СНД Асоціація гомеопатів України, Одеське науково-медичне гомеопатичне товариство, Одеський державний медичний університет, 65080, м. Одеса, вул. Акад. Філатова, 30/16. Тел. (0482) 20-56-06.
8. Третій Національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів. м. Київ,
21–23 жовтня.
100 50 Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 34. Тел. (044) 221-25-40, 446-91-13.
9. Другий конгрес неонатологів України «Родові пошкодження у новонароджених». м. Харків,
13–14 листопада.
250 100 Росія, Білорусь, Грузія, США, Баварія Харківська медична академія післядипломної освіти. 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 10-50-80; 10-43-83. Асоціація неонатологів України.
3. СИМПОЗІУМИ
1. Науковий симпозіум «Фізіологія та патологія становлення чоловічої статевої системи». м. Харків,
22 травня.
100 30 Росія Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-3 1-27, факс 62-50-19.
2. Науковий симпозіум «Запальні ураження суглобів у дітей та підлітків». м. Харків,
25 вересня.
100 30 Росія Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-31-27, факс 62-50-19.
3. Міжнародний науковий симпозіум «Гемостаз — проблеми та перспективи» м. Київ,
5–6 листопада.
200 100 Росія, Білорусь Інститут гематології та трансфузіології АМН України. 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського,12. Тел.(044) 440-27-44. Інститут біохімії ім. А. В. Паладіна НАН України. 01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9. Тел. (044) 224-59-74. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. 01004, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 224-40-62.
4. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасні методи лікування травм та захворювань опорно-рухового апарату». м. Донецьк,
10–11 січня.
90 60 Росія, Білорусь, Молдова Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106. Тел. (0622) 55-11-41, 55-35-41.
2. Третя Українська науково-практична конференція молодих вчених Академії медичних наук України, присвячена пам’яті акад. В. В. Фролькіса. м. Київ,
28 січня
80 20 Інститут геронтології АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 431-05-34.
3. Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання клінічної та експериментальної ендокринології», присвячена 95-річчю з дня народження академіка В. П. Комісаренка. м. Київ,
30–31 січня.
50 30 Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./факс (044) 430-36-94.
4. Міжнародна науково-практична конференція «Новий Креон® — нові можливості» (новітні досягнення замісної ферментної терапії). м. Київ,
1 лютого.
500 150 Росія, Німеччина Інститут гастроентерології АМН України, представництво компанії «Солвей Фарма» в Україні. 01601, м. Київ, Музейний провулок, 10. Тел. (044) 254-20-34, 254-18-30, 230-29-84, 230-20-98.
5. Міжнародна науково-практична конференція «Патогенетичні аспекти фармакотерапії ендокринних захворювань», присвячена 150-річчю з дня народження акад. В. Я. Данилевського. м. Харків,
6–7 лютого
150 40 Росія Інститут проблем ендокринної патології ім. акад. В. Я. Данилевського АМН України. 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел. (0572) 47-81-02.
6. Міжнародна науково-практична конференція «Клінічна фармакологія метаболічних коректорів та взаємодія ліків в клінічній практиці». м. Вінниця,
7–8 лютого.
100 30 Росія, Білорусь Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова. 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 35-46-21, 44-60-18, 21-16-63, 44-63-38.
7. Міжнародна науково-практична конференція «Антимікробна терапія: проблеми та їх вирішення». м. Харків,
14–15 лютого.
600 150 Росія Харківська медична академія післядипломної освіти. 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Українська асоціація за раціональне використання антибіотиків. Тел. (0572) 95-59-40, 95-59-47.
8. Науково-практична конференція «Актуальні питання пульмонології. м. Київ,
19 лютого.
50 27 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. (044) 277-05-68; 277-62-42.
9. Міжнародна науково-практична конференція «Часто хворіючі діти як актуальна проблема клінічної педіатрії». м. Київ,
19–20 лютого.
350 150 Країни СНД Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. 01004, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 224-60-63.
10. Науково-практична конференція «Сучасні методи реабілітації ортопедичних та ортодонтичних хворих». м. Полтава,
21–22 лютого.
150 50 Українська медична стоматологічна академія. 36002, м. Полтава, вул. Навроцького, 7. Тел. (0532) 7-84-10, 59-23-99, 59-33-99.
11. Науково-практична конференція «Сучасні методи лікування безплідності» м. Львів,
5 березня.
100 30 ТОВ «Ісіда-IW». 01135, м. Київ, вул. Косіора, 28/1. Тел. (044) 238-00-77. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
12. Науково-практична конференція «Сучасна терапія хворих інфекційною та паразитарною патологією. Профілактичні заходи». м. Харків,
12–13 березня.
200 50 Харківська медична академія післядипломної освіти. 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 97-1 1-50, 97-90-23.
13. Науково-практична конференція «Гастроентерологія XXI століття. Теперішнє і майбутнє». м. Харків,
14–15 березня.
200 70 Інститут терапії АМН України. 61039, м. Харків, пр. Постишева, 2-А. Тел. (0572) 72-88-18.
14. Перша міжнародна Східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації «Безпосереднє навантаження на дентальні імплантати, направлена регенерація кістки, складні оперативні методики». м. Львів,
15–16 березня.
300 100 Країни СНД, Бельгія, Болгарія, Польща, Угорщина, Франція, Чехія, Швеція Асоціація стоматологів України, Центр стоматологічної імплантації та протезування «MM». 79045, м. Львів, вул. Пасічна, 36. Тел. (0322) 71-21-82, 71-23-06.
15. Міжнародна науково-практична конференція «Ліки —людині». м. Харків,
15 березня.
55 20 Росія, Литва Національна фармацевтична академія України. 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел. (0572) 45-40-18.
16. Третя міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії». м. Луганськ,
19–20 березня.
350 100 Країни СНД Луганський державний медичний університет. 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 47-95-89.
17. Науково-практична конференція «Сучасні методи лікування безплідності». м. Донецьк,
19 березня.
100 30 ТОВ «Ісіда-IVF». Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 01135, м. Київ, вул. Косіора, 28/1. Тел. (044) 238-00-77, (0622) 97-20-01.
18. Науково-практична конференція «Сучасні методи лікування безплідності». м. Дніпропетровськ,
21 березня.
100 30 ТОВ «Ісіда-IW». 01135, м. Київ, вул. Косіора, 28/1. Тел. (044) 238-00-77, (0562) 37-13-27. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
19. Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми терапії». м. Вінниця,
27–28 березня.
400 100 Росія Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова. 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел./факс (0432) 44-62-30, 46-1 1-27.
20. Міжнародна науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія та ішемічна хвороба серця: досягнення та перспективи». м. Харків,
28–29 березня.
600 150 Росія Харківська медична академія післядипломної освіти. 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 95-59-40, 95-59-47.
21. Міжнародна науково-практична конференція «Ендокринний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування». м. Чернівці,
28–30 березня.
150 70 Польща, Литва, Росія, Білорусь Інститут геронтології АМН України, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Українська асоціація остеопорозу, Українська асоціація ендокринологів 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел (044) 431-05-50, т/факс 430-41-74.
22. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування стоматологічної патології». м. Одеса,
2–3 квітня.
50 12 Росія, Білорусь Інститут стоматології АМН України. 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11 . Тел. (0482) 22-33-01, 21-20-94.
23. Науково-практична конференція «Патологія щитовидної залози в Україні (діагностика, лікування, профілактика)». м. Київ,
2–4 квітня.
150 110 Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./факс (044) 430-36-94.
24. Науково-практична конференція «Перитоніт як ускладнення гострих хірургічних захворювань». м. Чернівці,
2–3 квітня.
50 20 Буковинська державна медична академія, Наукове товариство хірургів Буковини. 58000, м. Чернівці, Театральна пл. 2. Тел. (0372) 51-47-41, т/факс 55-37-54.
25. Науково-практична конференція «Метаболічний синдром X». м. Київ,
4–5 квітня.
70 20 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175, м. Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс (044) 560-83-69.
26. Третя науково-практична конференція «Морфогенезі патологія кісткової системи в умовах промислового регіону Донбасу». м. Луганськ,
4–5 квітня.
100 50 Українська асоціація остеопорозу, Луганський державний медичний університет. 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 54-85-86.
27. Міжнародна науково-практична конференція «Токсикодермії та алергічні захворювання шкіри». м. Київ,
4–5 квітня.
150 50 Росія, Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 413-53-52.
28. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті заслуженого лікаря України О. Р. Довженка «Психотерапія та психопрофілактика у лікуванні станів хімічної залежності». м. Харків,
9–10 квітня.
100 50 Росія, Білорусь, Молдова Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел./факс (0572) 26-33-87, 26-40-83.
29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіоревматології». АР Крим, Євпаторія,
10–12 квітня.
200 150 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського. 02125, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел (044) 514-50-55, 514-35-61.
30. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми онкогенетики: наукові та прикладні аспекти». м. Київ,
10–11 квітня.
120 50 Країни СНД Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45. Тел. (044) 263-90-54, 266-98-77, факс 267- 16-56.
31. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання фтизіатрії у медичних вузах України III-IV рівнів акредитації». м. Київ,
11–12 квітня.
30 15 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 68. Тел. (044) 430-46-20.
32. Науково-практична конференція «Діагностика та лікування запальних процесів ока у дітей та дорослих». м. Київ,
12–13 квітня.
250 150 Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 488-05-36, т/факс 484-44-85.
33. Щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України». м. Київ,
16–17 квітня.
200 100 Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України. 02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50. Тел./факс (044) 559-90-90.
34. Міжнародна науково-практична конференція «Гепатопанкреатобіліарна хірургія сучасності». м. Київ,
16–17 квітня.
150 50 Країни СНД, США, Австрія, Німеччина Київський центр хірургії печінки, жовчних проток та підшлункової залози. 03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 59-Б. Тел./факс (044) 263-42-52,265-53-19.
35. Науково-практична конференція «Хронічний обструктивний бронхіт — діагностика та лікування». м. Київ,
16–18 квітня.
100 60 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. (044) 277-05-68, 277-62-42. Фірма «Берінгер Інгельхайм».
36. Щорічна міжнародна науково-практична конференція Асоціації репродуктивної медицини України. м. Київ,
17–18 квітня.
200 100 Росія, Чехія, Польща, Франція, Німеччина ТОВ «Ісіда-IW». 01135, м. Київ, вул. Косіора, 28/1. Тел.(044)238-00-77. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
37. Науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія в рамках Національної програми профілактики та лікування хвороби в Україні». м. Київ,
17–19 квітня.
150 60 Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН У країни. 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03.
38. Міжнародна науково-практична конференція «Актульні питання реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства». м. Харків,
18–19 квітня.
200 50 Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Німеччина Харківська медична академія післядипломної освіти. 61172, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572)11-80-09, 11-80-16.
39. Четверта науково-практична конференція «Нове в клінічній фармакології і фармакотерапії захворювань внутрішніх органів». м. Харків,
18–19 квітня.
200 70 Інститут терапії АМН України. 61039, м. Харків, пр. Постишева, 2-А. Тел. (0572) 72-88-18.
40. Науково-методична конференція «Проблеми навчання іноземних студентів в медичних вузах України». м. Тернопіль,
19–20 квітня.
150 100 Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського. 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-97-29.
41. Міжнародна наукова студентська конференція «Молодь — медицині майбутнього». м. Одеса,
22–24 квітня.
300 50 Росія, Польща, Білорусь Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 68-92-66, 20-62-55.
42. Сімнадцята міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології». м. Харків,
23–27 квітня.
300 100 Росія, Білорусь, Молдова, Литва, Болгарія Польща, Ізраїль, Греція, Пакистан, Німеччина Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, Тел. (0572) 14-30-62.
43. Науково-практична конференція «Історія та перспективи розвитку післядипломної освіти Одеського державного медичного університету». м. Одеса,
24–25 квітня.
250 100 Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 715-04-52, 20-62-55.
44. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих на злоякісні лімфоми. Якість життя». АР Крим, м. Ялта,
24–25 квітня.
120 100 Pocія, Білорусь Інститут онкології АМН України, Українське товариство медикаментозної онкології. 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс (044) 263- 10-61.
45. Міжнародна науково-практична конференція «Вікові особливості церебральної та кардіальної патології: патогенез, діагностика, лікування та реабілітація». АР Крим, м. Судак,
24–26 квітня.
300 50 Росія, Італія, Німеччина Інститут геронтології АМН України, Український геріатричний центр. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 431-05-48, 431-40-27, 431-05-34.
46. Міжнародна науково-практична конференція «Малоінвазивні технології в травматології і ортопедії». АР Крим, м. Ялта,
25–26 квітня.
80 50 Росія, Білорусь Кримський медичний університет ім. С. І. Георгієвського, Українська асоціація ортопедів-травматологів. АР Крим, 95000, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 15. Тел. (0652) 22-49-08, 25-21-82, 22-22-67
47. Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження проф. Г. П. Калини «Розвиток санітарної мікробіології в Україні». м. Чернівці,
3 травня.
70 20 Росія Буковинська державна медична академія. 58000, м. Чернівці, Театральна пл. 2. Тел. (0372) 53-52-59, т/факс 55-37-54.
48. Науково-практична конференція «Наукові ін формаційні проблеми забезпеччення інноваційних процесів у галузі». м. Київ,
7 травня.
50 30 Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України. 03650, м. Київ, вул. Горького, 19/21. Тел. (044) 220-15-71, 227-33-07.
49. Міжнародна науково-практична конференція «Специфіка хімічних процесів у патогенезі внутрішніх захворювань». м. Івано–Франківськ,
10–11 травня.
75 45 Росія, Словаччина, Чехія, Польща Івано-Франківська державна медична академія. 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел./факс (0342) 2-42-95.
50. Науково-практична конференція «Актуальні питання радіаційної гематології». м. Житомир,
14 травня.
50 10 Науковий центр радіаційної медицини АМН України, 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 119/121. Тел.(044)450-74-01.
51. Міжнародна науково-практична конференція «Ультразвукова діагностика в педіатрії». АР Крим, м. Ялта,
14–17 травня.
200 150 Країни СНД Інститут онкології АМН України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики. 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел. (044) 263-01-87, факс 266-01-98.
52. Науково-практична конференція «Актуальні питання невідкладної хірургічної допомоги населенню України». м. Харків,
14–16 травня.
200 100 Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, Інститут хірургії та трансшіантології АМН України. 61018, м. Харків, в’їзд Балакірева, 1. Тел. (0572) 33-06-55, 1 5-33-55, Тел./факс 15-33-45.
53. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої та підліткової гінекології». м. Київ,
14–15 травня.
100 80 Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.(044)213-80-67.
54. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства». м. Тернопіль,
16–17 травня.
200 100 Країни СНД та Західної Європи Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського. 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-97-29.
55. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти комплексного лікування раку молочної залози». м. Ужгород,
16–17 травня.
150 100 Інститут онкології АМН України, Українське наукове медичне товариство онкологів, благодійний фонд «Проти раку молочної залози». 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс (044) 263-10-61.
56. Науково-практична конференція «Сучасні погляди на діагностику та лікування хвороб, що передаються статевим шляхом». м. Рівне,
16–17 травня.
60 50 Інститут дерматології та венерології АМН України 61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 7/9. Тел. (0572) 43-17-83, 47-55-36.
57. Підсумкова науково-практична конференція «Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани». м. Дніпропетровськ,
16–17 травня.
150 120 Дніпропетровська медична академія. 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Дніпродзержинська, 9.Тел. (0562) 45-15-65. Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел. (044) 277-24-22, 277-37-55, (044) 290-97-82. Асоціація інфекціоністів України. 46001, м. Тернопіль. Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 22-45-54.
58. Міжнародна науково-практична конференція «Політравма — сучасна концепція надання медичної допомоги». м. Київ,
16–17 травня.
300 160 Росія, США, Австрія, Польща Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 02166, м. Київ, ГСП-660, вул. Братиславська, 3. Тел. (044) 518-67-27, 518-57-08. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Українська військово-медична академія.
59. Друга міжнародна Львівсько-Люблінська науково-практична конференція «Нові наукові досягнення в експериментальній та клінічній біохімії». Польща, м. Люблін,
17–18 травня.
100 40 Польща Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького, Люблінська академія ім. Д. Галицького 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел. (0322) 75-76-02.
60. Науково-практична конференція з нагоди 15-річчя створення відділу клінічної імунології. м. Київ,
20 травня.
40 10 Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 119/121 Тел. (044) 451-82-94, 451-82-63, 451-82-55.
61. Науково-практична конференція «Експериментальна радіобіологія». м. Київ,
21–22 травня.
100 30 Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53. Тел. (044) 213-94-45, 213-71-98.
62. Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та формуляр терапії з бронхіальної астми в Україні». м. Київ,
21–23 травня.
100 60 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. (044) 277-05-68; 277-62-42.
63. Десята міжнародна наукова конференція «Гнійно-септичні захворювання і антибіотикотерапія в кардіохірургії». м. Київ,
22–24 травня.
300 50 Росія Асоціація серцево-судинних хірургів України, Інститут серцево-судинної хірургії АМН України. 03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 11. Тел. (044) 277-43-22, 277-40-22, 277-64-22.
64. Друга міжнародна наукова конференція «Мікроциркуляція та її вікові зміни». м. Київ,
22–24 травня.
200 50 Росія, Грузія, Білорусь, Молдова, Словаччина, Болгарія Інститут геронтології АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 431-05-34.
65. Науково-практична конференція «Харчова та медикаментозна алергія: якість життя». м. Київ,
22–24 травня.
300 150 Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 440-30-56.
66. Шоста міжнародна науково-практична конференція з актуальних питань клінічної імунології та алергології. м. Київ,
22–25 травня.
150 100 Pocія Українське товариство фахівців з алергології, імунології та імунореабілітації. 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А. Тел. (044) 216-24-02.
67. Міжнародна науково- практична конференція «Азовські зустрічі». м. Маріуполь,
23–24 травня.
100 70 Росія, Білорусь, Молдова Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106. Тел. (0622) 55-11-41, 55-35-41.
68. Десята ювілейна міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю заснування кафедри урології. м. Харків,
23–24 травня.
350 250 Харківська медична академія післядипломної освіти. 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 26-20-87.
69. Українська науково-практична конференція «Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магніто-резонансної томографії». м. Рівне,
23–24 травня.
120 100 Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України. 03022, м. Київ, вул. М. Ломоносова, 33/43. Тел./факс (044) 258-97-86.
70. Четверта міжнародна науково-практична конференція з народної та нетрадиційної медицини. м. Київ,
23–24 травня.
200 150 Росія, Польща, Білорусь, Китай, Корея, Франція, США Медичний інститут Української асоціації народної медицини. 01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9. Тел. (044) 224-25-84, т/факс 238-68-58.
71. Міжнародна науково-практична конференція «Застосування антибактеріальних, антипаразитарних препаратів та імуномоделяторів в дерматології, венерології та косметології». м. Київ,
24–25 травня.
120 35 Країни СНД Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. 01000, м. Київ, вул. Мечнікова, 1. Центральна міська клінічна лікарня. Тел. (044) 224-62-75. Українська асоціація дерматологів, венерологів і косметологів. Тел. (044) 227-30-34.
72. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-річчю кафедри сексопатології. м. Харків,
25 травня.
150 50 Росія Харківська медична академія післядипломної освіти. 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 47-10-56.
73. Четверта міжнародна ювілейна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної медицини» (до 40-річчя Науково-дослідного лабораторного центру). м. Київ,
27–29 травня.
120 20 Росія, Великобританія, Польща, Словаччина, Німеччина та ін. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Науково-дослідний лабораторний центр. 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 34. Тел. (044) 446-91-13.
74. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми оториноларингології». м. Чернівці,
29-31 травня.
350 250 Росія, Білорусь, Молдова, Польща Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел. (044) 213-22-02.
75. Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові, як іноземній». м. Полтава,
30–31 травня.
100 50 Росія, Білорусь, Грузія, Молдова, Великобританія, Німеччина Українська медична стоматологічна академія. 36024, м. Полтава, вул. Т .Шевченка, 23 Тел. (0532) 2-57-22, 7-05-39.
76. Міжнародна науково-практична конференція фахівців з променевої терапії та радіаційної онкології. м. Чернігів,
13–15 червня.
150 120 Країни СНД, Канада, Польща, Німеччина Українське товариство терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-06-05.
77. Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ендокринології». м. Харків,
19–21 червня.
130 40 Росія, Азербайджан Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел. (0572) 47-81-02.
78. Міжобласна науково-практична конференція «Реабілітація хворих на цереброваскулярні захворювання». АР Крим, м. Сімферополь,
25–26 червня.
60 40 Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46.Тел. (0572) 26-33-87. Кримський державний медичний університет. АР Крим, 95000, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29-49-16. Полтавська медична стоматологічна академія. 36024, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23.Тел. (0532) 7-05-39.
79. Науково-практична конференція «Шевальовські читання». м. Одеса,
4–6 вересня.
50 35 Одеський державний медичний університет, Інститут стоматології АМН України. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 732-39-82, 733-55-01, 20-62-55.
80. Міжнародна науково-практична конференція «Гострі та хронічні запальні захворювання вуха». м. Луцьк,
4–6 вересня.
200 140 Росія, Білорусь Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел. (044) 213-22-02.
81. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку неонатології». м. Львів,
10–11 вересня.
70 60 США Асоціація неонатологів України. 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 9, Тел. (044) 252-87-24.
82. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні біотехнології лікування та профілактики стоматологічних захворювань». м. Одеса,
10–11 вересня.
100 20 Росія, Молдова, Білорусь Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 20-62-55. Інститут стоматології АМН України. 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел. (0482) 22-48-23, 22-80-49, 23-40-71
83. Міжнародна науково-практична конференція «Медична реабілітація в педіатрії». АР Крим, м. Євпаторія,
11–12 вересня.
150 60 Країни СНД Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії. АР Крим, 97400, м. Євпаторія, вул. Кірова, 91. Тел. (06569) 3-04-35.
84. Науково-практична конференція «Актуальні питання сексології та андрології». м. Київ,
12–13 вересня.
100 80 Інститут урології та нефрології АМН України 04054, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а. Тел. (044) 216-50-54, 216-16-55.
85. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми мікроциркуляції та гемостазу при патології внутрішніх органів» м. Чернівці,
16–17 вересня.
40 25 Буковинська державна медична академія. 58000, м. Чернівці, Театральна пл. 2. Тел. (0372) 6-18-06, т/факс 55-37-54.
86. Міжнародна науково-практична «Актуальні питання нейрохірургії». м. Житомир,
17–19 вересня.
160 120 Білорусь, Росія Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоланова АМН України. 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел. (044) 213-91-98. Українська асоціація нейрохірургів.
87. Восьма міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення спортивної медицини та лікувальної фізичної культури». м. Одеса,
18–19 вересня.
150 75 Росія, Грузія, Латвія, Польща, Болгарія Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 23-05-68, 20-62-55,
88. Українська науково-практична конференція «Діагностична та інтервенційна радіологія». м. Донецьк,
18–19 вересня.
120 100 Інститут онкології АМН України, Донецький державний медичний університет, Асоціація радіологів України. 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс (044) 258-97-86.
89. Науково-практична конференція «Клініка, діагностика та лікування легенево-серцевої недостатності». м. Харків,
19–20 вересня.
200 70 Інститут терапії АМН України. 61039, м. Харків, пр. Постишева, 2-А. Тел. (0572) 72-88-18.
90. Науково-практична конференція «Питання імунології в педіатрії». м. Київ,
19-20 вересня.
150 70 Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 041 12, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 412-26-98.
91. Науково-практична конференція «Захворювання печінки та нирок, які асоційовані з вірусно-бактеріальною інфекцією». АР Крим, Артек,
19-20 вересня.
70 50 Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інститут урології та нефрології АМН України. 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, Тел. (044) 213-80-67.
92. Науково-практична конференція «Нові сучасні прогестини в гінекології». м. Київ,
20 вересня.
100 50 Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 213-80-67.
93. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету І і II типів та їх ускладнень». м. Київ,
21 вересня.
100 60 Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. Л. Комісаренка АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./ факс (044) 430-36-94.
94. Міжнародна науково-практична конференція «Гіперкератози в дерматології та венерології». м. Київ,
20–21 вересня.
120 35 Країни СНД Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. 01000, м. Київ, вул. Мечнікова, 1. Центральна міська клінічна лікарня. Тел. (044) 224-62-75. Українська асоціація дерматологів, венерологів і косметологів. Тел. (044) 227-30-34.
95. Міжнародна науково-практична конференція «Вікові аспекти чутливості організму до ксенобіотиків». м. Чернівці,
23–27 вересня.
50 30 Росія, США, Польща Буковинська державна медична академія. 58000, м. Чернівці, Театральна пл. 2. Тел/факс (0372) 55-37-54. Інститут проблем екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя. Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем.
96. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів». м. Дніпропетровськ,
25–26 вересня.
100 40 Білорусь, Росія Узбекистан Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. 49027, м. Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1-А. Тел./факс (0562) 744-86-26, 47-02-23, 46-55-26.
97. Українська науково-практична конференція «Лікування онкологічних хворих похилого віку». м. Київ,
26–27 вересня.
200 150 Інститут онкології АМН України, Українське науково-медичне товариство онкологів. 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс. (044) 263-10-61.
98. Міжнародна науково-методична конференція «Методичні основи військово-медичної підготовки лікарів запасу в умовах реорганізації Збройних сил України. Особливості підготовки офіцерів медичної служби запасу для військово-морських сил». м. Одеса,
26–27 вересня.
60 50 Молдова Одеський державний медичний університет. 65044, м. Одеса, вул. Пироговська, 2. 411 Центральний клінічний військовий госпіталь. Тел. (0482) 22-72-59, 29-82-86, 20-62-55.
99. Міжнародна науково-практична конференція «Біофізичні стандарти та інформаційні технології в неврології та психіатрії». м. Одеса,
27–28 вересня.
100 35 Росія, Молдова, Голландія, Греція, Німеччина Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 35-55-51, 20-62-55.
100. Науково-практична конференція «Фармація XXI століття». м. Харків,
27 вересня.
200 50 Національна фармацевтична академія України. 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел. (0572) 47-51-92.
101. Вісімнадцята міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології». АР Крим, м. Ялта,
1–5 жовтня.
300 100 Росія, Білорусь, Молдова, Литва, Болгарія Польща, Ізраїль, Греція, Пакистан, Німеччина Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 61077, м. Харків, площа Свободи, 4. Тел. (0572) 14-30-62.
102. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 1 00-річчю з дня народження проф. Б. В. Ліхтермана «Фізичні методи в сучасній неврології та нейрохірургії». АР Крим, м. Ялта,
2–4 жовтня.
100 40 Росія, Білорусь, Узбекистан Кримський республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І. М. Сєчєнова. АР Крим, 98603, м. Ялта, вул. Мухіна, 8. Тел./факс (0654) 32-75-91.
103. Міжнародна науково-практична конференція «Питання гемотрансфузіології в акушерстві. Юридичні та моральні аспекти взаємовідносин між лікарем і пацієнткою в акушерстві та гінекології». м. Миколаїв,
3–5 жовтня.
300 150 Країни СНД Асоціація акушерів-гінекологів України. 04037, м. Київ, пр. Червонозоряний, 2. Тел./факс (044) 277-97-88.
104. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю Інституту патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України. м. Харків,
3–4 жовтня.
200 40 Росія Інститут патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України. 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел./факс (0572) 43-02-86, 47-71-22.
105. Міжнародна науково-практична конференція «Сімейна медицина: досягнення та перспективи розвитку». м. Харків,
3–4 жовтня.
500 100 Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Німеччина Харківська медична академія післядипломної освіти. 61172, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 11-80-09, 11-80-16.
106. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми профілактики, діагностики та лікування променевих ушкоджень у онкологічних хворих». м. Харків,
3–4 жовтня.
120 100 Країни СНД, Канада, Польща Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва АМН України. 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел. (0572) 43-15-42, 43-05-57.
107. Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Чернівецької обласної клінічної психіатричної лікарні «Актуальні питання психіатрії та неврології». м. Чернівці,
3–5 жовтня.
150 30 Буковинська державна медична академія. 58000, м. Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел. (0372) 55-37-54.
108. Науково-практична конференція «Профілактика та реабілітація найбільш поширених захворювань у дітей та удосконалення їх диспансеризації». м. Одеса,
3–4 жовтня.
250 200 Асоціація педіатрів України. Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (042) 23-33-24.
109. Науково-практична конференція «Питання валеології у навчально-методичному процесі медичних закладів України». м. Луганськ,
4–5 жовтня.
100 50 Луганський державний медичний університет. 91045 , м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел. (0642) 54-85-86.
110. Науково-практична конференція «Бібліотеки в інформаційному суспільстві: медична бібліографія — складова національної бібліографії України». м. Київ,
8 жовтня.
100 40 Державна наукова медична бібліотека. 01033, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7. Тел. (044) 224-51-97, 220-87-53.
111. Міжнародна науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія і асоційована судинна патологія». м. Київ,
8-9 жовтня.
200 50 Росія Інститут геронтології АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 430-40-68, 430-05-40.
112. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гнійно-септичні ускладнення в хірургії. Нові технології». м. Івано-Франківськ,
8–10 жовтня.
100 20 Івано-Франківська державна медична академія. 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (0342) 3-15-29, 2-79-73, 59-85-90.
113. Науково-практична конференція «Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на стан системи кровотворення». м. Чернігів,
9 жовтня.
45 15 Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, м. Київ, пр. Перемоги, 119/121. Тел. (044) 450-74-01.
114. Науково-практична конференція «Вузлові форми зоба. Сучасні методи діагностики та лікування». м. Київ,
10–11 жовтня.
70 20 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175 , м. Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс (044) 560-83-69.
115. Міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті Л. В. Громашевського. м. Київ,
14 жовтня.
55 25 Росія, Молдова, Білорусь Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел. (044) 277-37-44.
116. Науково-практична конференція «Нові підходи в лікуванні хронічного обструктивного бронхіту» м. Київ,
15–17 жовтня.
100 60 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. (044) 277-05-68; 277-62-42. Фірма «Берінгер Інгельхайм».
117. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти хронобіології та хрономедицини». м. Чернівці,
15–18 жовтня.
150 90 Росія, Німеччина Буковинська державна медична академія. 58000, м. Чернівці, Театральна пл. 2. Тел. (0372) 3-51-79, т/факс 55-37-54.
118. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених Одеського державного медичного університету «Вчені майбутнього». м. Одеса,
17–19 жовтня.
100 50 Росія, Молдова, Білорусь Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 49-30-02, 20-62-55.
119. Науково-практична конференція «Сучасна гастроентерологія: питання діагностики та лікування». м. Харків,
17–18 жовтня.
100 Харківська медична академія післядипломної освіти. 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 90-54-74, факс 11-80-25.
120. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних і фармацевтичних закладах України». м. Запоріжжя,
22 жовтня.
100 60 Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, Запорізький державний медичний університет. 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-А. Тел./факс (044) 229-19-45.
121. Міжнародна науково-практична конференція «Імунодефіцитні стани у дітей з хронічним перебігом захворювань». м. Полтава,
22 жовтня.
300 50 Німеччина Українська медична стоматологічна академія. 36024, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23 Тел. (0532) 18-11-34.
122. Міжнародна науково-практична конференція «Біопсихосоціальна модель, як нова парадигма розвитку психіатрії в Україні». м. Київ,
22–24 жовтня.
300 170 Росія, Польща, Аргентина Німеччина Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103, Тел. (044) 468-32-15,
123. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків». м. Харків,
23–24 жовтня.
100 70 Росія Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-31-27, тел./факс 62-50-19.
124. Міжобласна науково-практична конференція офтальмологів Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської областей «Актуальні проблеми офтальмології». м. Дніпропетровськ,
23–24 жовтня.
400 350 Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. Л. Філатова АМН України. 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/5 1 . Тел. (0482) 22-20-35, 68-48-51.
125. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Дитяча кардіологія: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення». м. Донецьк,
23–24 жовтня.
350 100 Країни СНД Донецький державний медичний університет ім. М. Горького 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16. Тел. (0622) 94-51-06.
126. Міжнародна науково-практична конференція «Варіабельність ритму серця у клінічній практиці». м. Київ,
24–25 жовтня.
200 50 Росія, Грузія, Білорусь, Молдова, Словаччина, Болгарія Інститут геронтології АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 432-86-77.
127. Міжнародна науково-практична конференція з апітерапії. м. Харків,
26 жовтня.
60 20 Країни СНД, Польща, Румунія Національна фармацевтична академія України. 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4, Тел. (0572) 67-91-84, 67-91-82.
128. Міжнародна науково-практична конференція фахівців з радіонуклідної діагностики та терапії «Сучасні проблеми ядерної медицини». м. Київ,
29–31 жовтня.
120 80 Країни СНД Польща, Великобританія, Чехія Українське державне виробниче підприємство «І30топ». 03680, МСП, м. Київ, вул. Горького, 152. Тел. (044) 268-31-34. Інститут онкології АМН України 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс (044) 258-97-86. Українське товариство фахівців з ядерної медицини.
129. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти оздоровчого харчування». м. Дніпропетровськ,
29 жовтня
200 100 Дніпропетровська державна медична академія. 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел. (0562) 27-07-77, 37-96-38.
130. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії». м. Київ,
30 жовтня– 1 листопада.
150 70 Польща, Литва, Росія, Білорусь Інститут геронтології АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 431-05-50, тел./факс 430-41-74
131. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми хірургії початку XXI століття», присвячена 80-річчю кафедри хірургії. м. Київ,
4–6 листопада.
450 250 Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 213-18-22.
132. Міжнародна науково-практична конференція «Здорова дитина: ріст, розвиток та проблеми норми в сучасних умовах». м. Чернівці,
5–6 листопада.
450 250 Країни СНД Буковинська державна медична академія. 58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 53-05-27. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Асоціація педіатрів України.
133. Четверта всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам’яті член-кор. НАН, АМН України професора В. М. Сідельнікова «Актуальні проблеми педіатрії». м. Київ,
7–8 листопада.
200 75 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. 02125, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел (044) 514-50-55, 514-35-61.
134. Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього Дня діабету. м. Київ,
14 листопада.
200 100 Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./факс (044) 430-36-94.
135. Міжнародна науково-практична конференція «Екстремальна медицина». м. Луганськ,
14–15 листопада.
100 50 Країни СНД Луганський державний медичний університет. 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1 Тел. (0642) 54-85-86.
136. Міжнародна науково-практична конференція «Ліки — людині». м. Харків,
15 листопада.
50 15 Росія, Литва Національна фармацевтична академія України. 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел. (0572) 45-40-18.
137. Науково-практична конференція «Актуальні питання запальних хвороб нервової системи у дітей» (для дитячих неврологів, дитячих інфекціоністів, неопатологів). м. Дніпропетровськ,
18– 19 листопада.
200 150 Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України. 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 30. Тел. (044) 412-10-68.
138. Міжнародна науково-практична конференція «Молодь, алкоголь і наркотики. Сучасні підходи до профілактики, лікування та реабілітації». м. Київ,
18–20 листопада.
150 80 Польща, країни СНД Всеукраїнська наркологічна асоціація, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5-А. Тел.(044) 265-68-61. «Держмолодьспорттуризм» .
139. Науково-практична конференція «Імунотоксиканти, канцерогени, мутагени навколишнього середовища». м. Київ,
19-20 листопада.
120 50 Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України. 02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50. Тел. (044) 559-14-63.
140. Третя науково-практична конференція «Клінічна фармація в Україні». м. Харків,
19 листопада.
100 25 Національна фармацевтична академія України. 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 27. Тел. (0572) 47-82-83, 47-61-45.
141. Науково-практична конференція з питань діагностики СНІДу. м. Київ,
20 листопада.
55 25 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, Український центр СНІДу. 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4.Тел. (044) 277-24-44.
142. Науково-практична конференція «Нові напрямки діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертонії та її серцево-судинних і ниркових ускладнень». м. Харків,
21–22 листопада.
200 70 Інститут терапії АМН України. 61039, м. Харків, пр. Постишева, 2-А. Тел. (0572) 72-88-18.
143. Науково-практична конференція «Нові технології в хірургії». м. Київ,
27–29 листопада.
200 70 Медичний інститут Української асоціації народної медицини. 01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9. Тел. (044) 224-99-92, факс 238-68-58.
144. Третя міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Епідеміологія, імунологія, діагностика та лікування хламідіозу». м. Київ,
27–30 листопада.
150 100 Росія Українське товариство фахівців з алергології, імунології та імунореабілітації. 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А. Тел. (044) 216-24-02.
145. Науково-практична міжрегіональна конференція «Нові технології оздоровлення природними та преформованими факторами». м. Харків,
28–29 листопада.
200 100 Харківська медична академія післядипломної освіти. 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 30-99-70.
146. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороб ендокринної системи». м. Київ,
6 грудня.
200 50 ТОВ «Аптека гормональних препаратів», Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 04205, м. Київ, бульв. Л. Українки, 9. Тел./факс (044) 239-07-58, 239-07-59.
147. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гострого панкреатиту». м. Львів,
7–10 грудня.
100 50 Росія, Молдова, Польща Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького. 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел. (0322) 78-62-96.
148. Міжнародна науково-практична конференція «Лікування хірургічних ран». м. Київ,
12-13 грудня.
200 130 Країни СНД Інститут хірургії та трансплантології АМН України. 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел. (044) 483-50-65, 488-59-88.
149. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в гігієні і медичній екології». м. Київ,
17–18 грудня.
100 40 Росія, Білорусь Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України. 02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50. Тел. (044) 559-34-64.
150. Міжнародна науково-практична конференція «Історія інфекційної служби Галичини. Актуальні питання інфекційної патології вірусної природи». м. Львів,
19–20 грудня.
100 40 Польща, Австрія Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького. 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел. (0322) 75-54-06, 78-63-73.
5. НАУКОВІ ФОРУМИ: ПЛЕНУМИ, СЕМІНАРИ, ШКОЛИ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, НАРАДИ
1. П’ята Національна науково-практична школа-семінар молодих вчених фармакологів. Львівська обл., Скольський р–н, база «Тисовець»,
4–9 лютого.
80 Інститут фармакології та токсикології АМН України. 03057, м. Київ, вул. Е.  Потьє, 14. Тел. (044) 446-42-56, 446-00-84.
2. Підсумкова сесія Інституту кардіології АМН України, присвячена пам’яті акад. М. Д. Стражеска. м. Київ,
27–28 лютого.
300 100 Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-03.
3. Науково-практичний семінар-нарада головних наркологів управлінь охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій. АР Крим, м. Ялта,
7–9 березня.
35 26 Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей. 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5-А. Тел. (044) 265-68-61.
4. Науково-практичний семінар «М’які лікарські форми в сучасній медицині та фармації». м. Харків,
12 березня.
50 10 Національна фармацевтична академія України. 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел. (0572) 67-91-77, 67-91-51.
5. Науково-практична нарада-семінар «Шляхи вирішення проблеми туберкульозу в Україні». м. Київ,
28 березня.
56 36 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, Тел. (044) 277-05-68, 277-62-42.
6. Перший науково-практичний семінар «Інтервенційна кардіологія і коронарна хвороба серця». м. Київ,
28–29 березня.
30 20 Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел. (044) 271-70-57.
7. Міжнародна науково-практична національна школа-семінар гастроентерологів і гепатологів. м. Київ,
18–19 квітня.
500 200 Росія, Франція, Німеччина Київське товариство гастроентерологів, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 04201, м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 8. Тел. (044) 431-10-47.
8. Дев’ята Українська науково-практична школа-семінар з антибіотикотерапії. м. Київ,
23–24 квітня.
100 30 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. (044) 269-83-23, 269-30-83.
9. Науково-практичний семінар лікарів-ендокринологів України з навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет. м. Миргород,
23–25 квітня.
40 30 Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./ факс (044) 430-36-94.
10. Міжнародна науково-практична школа-семінар з клінічної електрокардіографії. АР Крим, м. Феодосія,
23–26 квітня.
100 50 Країни СНД Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського. 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел./факс (0652) 27-20-92, 24-16-97.
11. Науково-практичний семінар-нарада головних ендокринологів областей, закріплених за Інститутом проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. м. Харків,
24 квітня.
30 16 Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел. (0572) 47-81-02.
12. Науково-практичний семінар «Актуальні питання перинатології, педіатрії та харчування дітей». м. Київ,
16–17 травня.
300 100 Асоціація педіатрів України, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 213-80-67.
13. Науково-практичний семінар-нарада «Удосконалення системи контролю за антибіотико-резистентністю умовно-патогенних мікроорганізмів». м. Київ,
16–17 травня.
25 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел. (044) 277-24-66.
14. Міжнародна науково-практична школа-семінар з гематології та трансфузіології. м. Київ,
16–17 травня.
200 100 Росія, Молдова Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 211-89-39.
15. Науково-практична школа-семінар для молодих вчених з проблем остеології. м. Слав’яногорськ,
20–25 травня.
40 25 Інститут геронтології АМН України, Українська асоціація остеопорозу, Луганський державний медичний університет. 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел./факс (044) 43 1-41-74.
16. Науково-практичний семінар-нарада керівників обласних (міських) наркологічних закладів. м. Київ,
23–24 травня.
35 26 Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей. 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5-А. Тел. (044) 265-68-61.
17. Науково-практичний семінар-нарада головних та головних дитячих офтальмологів управлінь охорони здоров’я. м. Одеса,
27 травня.
70 60 Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. Філатова АМН України. 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51. Тел. (0482) 22-20-35, тел./факс 68-48-51.
18. Науково-практична нарада-семінар «Шляхи вирішення проблеми туберкульозу в Україні». м. Київ,
26 червня.
56 36 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Т. Яновського АМН України. 03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. (044) 277-05-68; 277-62-42.
19. Науково-практичний семінар-нарада наркологів з питань впровадження стандартів медичних технологій. м. Київ,
11–12 липня.
35 30 Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей. 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5-А. Тел. (044) 265-68-61.
20. Український науково-практичний семінар «Сучасні принципи діагностики та лікування візуальних форм генітального раку у жінок». м. Київ,
10–11 вересня.
100 80 Інститут онкології АМН України. 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43 Тел./факс (044) 263- 10-61.
21. Науково-практичний семінар-нарада «Герпесвірусні інфекції (клініка, діагностика)». м. Київ,
15 вересня.
30 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4.Тел. (044) 277-24-11.
22. Третя міжнародна науково-практична школа— семінар молодих психіатрів «Психіатрична допомога в сучасних умовах». м. Харків,
16–20 вересня.
100 70 Росія, Білорусь, Азербайджан Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46 Тел. (0572) 26-33-87.
19. Науково-практичний семінар-нарада наркологів з питань впровадження стандартів медичних технологій. м. Київ,
11–12 липня.
35 30 Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей. 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5-А. Тел. (044) 265-68-61.
20. Український науково-практичний семінар «Сучасні принципи діагностики та лікування візуальних форм генітального раку у жінок». м. Київ,
10–11 вересня.
100 80 Інститут онкології АМН України. 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, Тел./факс (044) 263- 10-61.
21. Науково-практичний семінар-нарада «Герпесвірусні інфекції (клініка, діагностика)». м. Київ,
15 вересня.
30 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел. (044) 277-24-11,
22. Третя міжнародна науково-практична школа-семінар молодих психіатрів «Психіатрична допомога в сучасних умовах». м. Харків,
16–20 вересня.
100 70 Росія, Білорусь, Азербайджан Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46 Тел. (0572) 26-33-37.
23. Науково-практична школа-семінар «Гнійно-септичні ускладнення в невідкладній хірургії, профілактика, діагностика та лікування». м. Харків,
17–18 вересня.
120 60 Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України. 61018, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1 Тел. (0572) 33-06-55, 15-33-55, факс 15-33-45.
24. Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Патофізіологія гомеостазу». м. Одеса,
18–20 вересня.
60 30 Росія Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 20-76-49, 20-62-55.
25. Науково-практична нарада-семінар «Шляхи вирішення проблеми туберкульозу в Україні». м. Київ,
25 вересня.
556 36 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03110, м. Київ-120, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. (044) 269-83-23; 269-30-83.
26. Міжнародний об’єднаний пленум кардіологів, ревматологів та кардіохірургів України «Серцева недостатність — сучасний стан проблеми». м. Київ,
25–27 вересня.
300 150 Росія, Білорусь Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5 Тел. (044) 249-70-03.
27. Науково-практичний семінар «Впровадження ДНК-аналізу в судово-медичній практиці». м. Одеса,
30 вересня– 2 жовтня
50 37 Одеський державний медичний університет. 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (0482) 23-42-39, 23-22-25, 20-62-55.
28. Науково-практичний семінар-нарада лікарів-епідеміологів з проблем СНІДу. м. Київ,
2 жовтня.
50 25 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, Український Центр СНІДу. 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел. (044) 277-24-44.
29. Третя науково-практична школа-семінар по епілепсії. м. Харків,
8–9 жовтня.
70 50 Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел. (0572) 26-33-87.
30. Міжнародна науково-практична школа-семінар «Практичні питання сучасної віуалізації в клініці». м. Львів,
16–17 жовтня.
120 100 США Інститут онкології АМН України, Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького, Асоціація радіологів України. 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел./факс (0322) 75-92-07.
31. Науково-практичний семінар-нарада головних наркологів з питань удосконалення наркологічної допомоги. м. Івано–Франківськ, 22–24 жовтня. 40 35 Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей. 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5-А. Тел. (044) 265-68-61.
32. Міжнародна науково-практична школа молодих неврологів України «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань нервової системи». м. Харків,
24–27 жовтня.
70 50 Росія Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46 Тел./факс (0572) 26-33-87, 26-33-94.
33. Науково-практична нарада-семінар «Актуальні проблеми імунопрофілактики». м. Київ,
30 жовтня.
30 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел. (044) 277-24-22, 277-37-55.
34. Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасний стан розвитку гомеопатії в Україні» м. Харків,
5 листопада.
100 30 Росія Національна фармацевтична академія України. 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел. (0572) 67-91-77.
35. Науково-практичний семінар «Нові технології в радіологи». м. Київ,
7–8 листопада.
120 100 Асоціація радіологів України, AT «Телеоптик». 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс (044) 258-97-86.
36. Науково-практична нарада-семінар «Шляхи вирішення проблеми туберкульозу в Україні». м. Київ,
24 грудня.
56 36 Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7.Тел. (044) 277-05-68, 277-62-42.





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика