Логотип журнала "Провизор"
Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів,
які проводитимуться у 2000 році

№ п/п Назва заходу, тема Місце і дата проведення Кількість учасників Перелік країн-
учасниць
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)
Всього (чол.) у т. ч. іно-
город-
ніх
I. 3'їзди
1. XIX з’їзд хірургів України м. Харків, 24–26 травня 650 400 Росія Білорусь Молдова Узбекистан Австрія Наукове товариство хірургів України, Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, тел. 488-20-82, 483-50-65; Харківський НДІ загальної та невідкладної хірургії, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1, тел. 33-06-55; Харківський медичний університет; Харківська медична академія післядипломної освіти; Управління охорони здоров’я Харківської обласної адміністрації, Управління охорони здоров’я Харківської міської адміністрації
2. I з’їзд ендоскопістів України м. Київ, 25–27 травня 250 200 Країни СНД Асоціація ендоскопістів України, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел. 263-43-33
3. II з’їзд онкологів «Онкологія 2000» м. Київ, травень 500 400 Країни СНД США Канада Данія Франція Німеччина Латвія Литва Індія Пакистан Угорщина Ізраїль Швеція Японія Інститут експериментальної патології, онкології і радіології НАН України, м. Київ, вул. Васильківська, 49, тел.: 266-98-80, 266-98-64, факс: 267-16-56
4. ІІ з’їзд трансплантологів України м. Київ, вересень 250 100   Координаційний центр трансплантації органів тканин і клітин, м. Київ, вул. Крамського, 21а, тел. 443-35-62
5. ІІІ з’їзд геронтологів і геріатрів України м. Київ, 26–28 вересня 300 80 Росія Молдова Грузія Німеччина США Іспанія Болгарія Угорщина Інститут геронтології АМН України, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: 430-40-68, 430-41-74
ІI. Конгреси і симпозіуми
1. Перший Національний конгрес з проблем дерматокосметології м. Донецьк, 2–5 березня 200 100 Росія Білорусь Донецький національний медуніверситет, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел. /факс: 334-02-26
2. Науковий симпозіум «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування хламідіозу» м. Київ, квітень 200 100 Країни СНД Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації; Український центр клінічної імунології, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9а, тел. /факс 216-54-03
3. Симпозіум «Космічна біомедицина» м. Київ, 10–11 квітня 60 10 Країни СНД США Німеччина Національний медичний університет; Науково-дослідний лабораторний центр, м. Київ, пр. Перемоги, 34, тел. 446-91-13
4. Український конгрес радіологів м. Київ, 15–18 травня 400 350   Український НДІ онкології та радіології, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; Асоціація радіологів України, тел.: 266-75-67, 252-97-86
5. III Національний Конгрес (VIII-й з’їзд) анестезіологів України м. Одеса, 16–19 травня 300 250 Росія Польща Німеччина Австрія Асоціація анестезіологів України, м. Одеса, Валіховський пров., 2, тел. 23-05-86, факс 23-22-15; м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, тел.: 512-66-76, 512-46-81
6. IV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м. Тернопіль, травень 200 50 Країни СНД Тернопільська державна медична академія, м. Тернопіль, майдан Волі, 1, тел.: 22-44-92, 22-32-95
7. II Конгрес Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики в перинатології, генетиці та гінекології «Плід як частина сім’ї» м. Харків, 23–26 травня 300 120 Росія Грузія Англія США Індія Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел. 32-44-42; Науковий центр клінічної генетики та перинатальної діагностики, м. Харків, вул. Тобольська, 42-а, тел. 32-44-42
8. Симпозіум «Телемедицина» (медична освіта, наука, практична охорона здоров’я) м. Київ, 25–26 травня 70 15 Країни СНД США Німеччина Національний медичний університет; Науково-дослідний лабораторний центр, м. Київ, пр. Перемоги, 34, тел. 446-91-13
9. Міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми медицини транспорту» м. Одеса, липень 70 10 Країни СНД Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса, вул. Свердлова, 92, тел.: 22-53-64, 22-68-87
10. VIII Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств м. Львів, м. Трускавець, 13–17 серпня 500 100 США Канада Німеччина Великобританія Австрія Австралія Словакія Польща Болгарія Чехія Росія Всеукраїнське лікарське товариство, м. Київ, вул. Мельникова, 63, тел.: 213-72-46, 224-65-84
11. VI Конгрес кардіологів України м. Київ, 18–21 вересня 200 150   Інститут кардіології АМН України, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, тел. 277-66-22, факс 277-42-09
ІII. Науково-практичні конференції
1. Науково-практична конференція «Тиждень клінічної антибіотикотерапії і мікробіології у Харкові» м. Харків, лютий 250 100 Росія Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 95-53-40, 95-59-47; Українська асоціація за раціональне використання антибіотиків, м. Харків, пров. Балакірєва, 5, тел. 33-07-11; Центральна клінічна лікарня, м. Харків, пров. Балакірєва, 5, тел. 33-07-11
2. VII Науково-практична конференція «Актуальні проблеми терапії» м. Вінниця, лютий 400 100 Росія Молдова Вінницький державний медичний університет, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел./факс: 44-62-30, 46-11-27
3. Науково-практична конференція «Невідкладні стани в медицині» м. Вінниця, лютий 200 30 Молдова Росія Вінницький державний медичний університет; Відділ охорони здоров’я Вінницької міськадміністрації, МКЛ № 2, м. Вінниця, вул. Київська, 68, тел. 32-30-35
4. Науково-практична конференція «Психотерапевтична допомога населенню України, шляхи її реформування та удосконалення» м. Харків, березень 70 Україна Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії; Харківська медична академія післядипломної освіти; НПТ неврологів, психіатрів та наркологів України, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. 26-51-42
5. Науково-практична конференція «Лікування артеріальної гіпертензії: чим, як, чому?» м. Харків, березень 250 100 Швеція Росія Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 95-59-40, 95-59-47; Центральна клінічна лікарня, м. Харків, пров. Балакірєва, 5, тел. 33-07-11
6. IІІ науково-практична конференція «Сучасні проблеми дитячої кардіоревматології» м. Київ, 21–22 березня 150 50 Країни СНД Національний медичний університет, м. Київ, бульвар Шевченко, 13, тел. 224-53-75
7. Науково-практична конференція «Нейроімунологія в неврології та нейрохірургії» м. Київ, 27–28 квітня 100 50   Інститут нейрохірургії АМН України, м. Київ, вул. Мануїль- ського, 32, тел.: 213-81-93, 213-95-73
8. Науково-практична конференція «Організація харчування здорових та хворих дітей раннього віку» м. Київ, 18–19 квітня 250 50   Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел. 213-80-67, факс 213-16-70
9. Науково-практична конференція «Клінічна фармація в Україні: стан та перспективи розвитку» м. Харків, квітень 200 30   Національна фармацевтична академія України, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел. 47-51-92, факс 47-01-64
10. Науково-практична конференція студентів та молодих вчених м. Київ, 18–21 квітня 360 40 Росія Білорусь Естонія Латвія Вірменія Болгарія Польща Національний медичний університет; Студентське наукове товариство, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 34, тел. 441-49-59
11. Науково-практична конференція «Актуальні питання ортопедичної стоматології» м. Полтава, квітень 105 40   Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел.: 2-28-41, 7-80-04, 2-15-44
12. Науково-практична конференція «Нове в етіології, патогенезі і терапії кардіоміопатій (дилятаційної і гіпертрофічної) м. Харків, 11–12 квітня 250 100 Росія Інститут терапії АМН України, м. Харків, вул. Постишева, 2, тел. 72-20-24
13. Науково-практична конференція «Актуальні питання радіаційної медицини» м. Київ,

19–20 квітня

100 25 Росія Білорусь Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-45
14. Науково-практична конференція «Теорія та практика системної ензимотерапії» м. Київ, 20–21 квітня 100 50   Інститут кардіології АМН України, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, тел. 277-66-22, факс 277-42-09
15. Науково-практична конференція «Засоби захисту людини за несприятливих екологічних умов» м. Київ, 26–27 квітня 100 30 Росія Білорусь Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-46
16. Науково-практична конференція «Актуальні питання організації та надання медичної допомоги кардіологічним хворим в Україні» м. Київ, 25–26 травня 100 50   Інститут кардіології АМН України, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, тел. 277-66-22, тел./факс. 277-42-09
17. Науково-практична конференція «Антибактеріальна терапія у педіатрії» м. Київ, 18–19 квітня 120 50 Країни СНД Національний медичний університет, м. Київ, бульвар Шевченка, 13, тел. 224-53-75
18. Науково-практична конференція «Атонічний дерматит. Погляд на проблему» м. Київ, квітень–травень 250   Росія Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти лікарів; Головне управління охорони здоров’я КМДА; представництво компанії «Шеринг Плау» в Україні, м. Київ, вул. Жилянська, 37/97, тел./факс: 220-13-32, 220-63-04
19. Науково-практична конференція «Сучасні принципи лікування серцевої недостатності з врахуванням вікових особливостей» м. Полтава, квітень 150 100   Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел.: 2-42-25, 2-49-46
20. Науково-практична конференція «Сучасні питання діагностики і лікування гастроентерологічних захворювань» м. Полтава, травень 160 100   Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел.: 2-42-45, 2-42-43
21. Науково-практична конференція «Проблеми харчування в умовах радіоактивного забруднення» м. Київ, 11–12 травня 70 25 Росія Білорусь Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-46
22. Науково-практична конференція «Нейроімунологія та імунозалежні захворювання нервової системи» Кримська АР, м. Алушта, 13–16 травня 100 50 Країни СНД Інститут нейрохірургії АМН України; Національний медичний університет; Український центр розсіяного склерозу, м. Київ, вул. Мануїльського, 32, тел./факс (044) 213-95-73
23. Науково-практична конференція «Цереброваскулярні захворювання та їх профілактика» м. Івано-Франківськ, травень 100 75   Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, м. Харків, вул. Павлова, 46, тел. 26-33-87
24. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії» м. Вінниця, 17–19 травня 100 70 Росія Литва Інститут геронтології АМН України; Українська асоціація остеопорозу; Вінницьке відділення УАО; Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Київ. вул. Вишгородська, 67, тел. 431-05-50, факс 430-41-74
25. Наукова конференція офтальмологів з міжнародною участю присвячена 125-річчю з дня народження акад. В. П. Філатова м. Одеса, 18–19 травня 300 150 Росія Білорусь Молдова Туркменія Узбекістан Грузія Вірменія Болгарія Угорщина Польща Чехія Словакія Інститут очних хвороб і тканинної терапії АМН України, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, тел. (0482) 22-20-35
26. Науково-практична конференція «Сучасні проблеми профілактики та лікування туберкульозу» м. Луганськ, 18–19 травня 100 70   Луганський державний медичний університет, м. Луганськ, вул. Кв. 50-річчя оборони Луганська, 1, тел. 54-85-86
27. Науково-практична конференція «Діагностика та відновне лікування при травмах і захворюваннях верхньої кінцівки» м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 150 90 Росія, країни СНД Дніпропетровська державна медична академія; Український НДІ травматології та ортопедії, м. Київ, вул. Воровського, 27, тел.: 216-42-49, 216-61-40
28. Науково-практична конференція лікарів-неонатологів «Нові технології в наданні медичної допомоги новонародженим» м. Київ, травень 60 20 Польща МОЗ України
29. Науково-практична конференція «Хірургічне лікування захворювань аорти» м. Київ, 24–26 травня 100 50   Інститут серцево-судинної хірургії АМН України; Асоціація серцево-судинних хірургів, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 11, тел.: 277-43-22, 277-40-22
30. Науково-практична конференція «Здоров’я школярів на межі століть» м. Харків, травень 100 70 Росія Укр. НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків, м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а, тел. 62-31-27
31. Науково-практична конференція «Актуальні питання застосування мінеральних вод у медичній реабілітації» м. Миргород, травень 250 200 Країни СНД Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3, тел. 220-70-41
32. Науково-практична конференція «Екстремальна психіатрія» м. Харків, травень 150 70 Росія Білорусь Молдова Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 11-79-75, 11-80-09
33. Науково-практична конференція «Сучасне уявлення про науково-інформаційне та патентне супроводження наукових досліджень у медицині» м. Київ, 4–5 травня 50 30   Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ, вул. Горького, 19/21, тел. 220-15-71
34. Науково-практична конференція «Наукові та методичні основи державного санепіднагляду за препаратами побутової хімії, продукцією парфумерно-косметичної промисловості та засобами особистої гігієни» м. Одеса, травень 100 50   Український науковий гігієнічний центр, Одеська обл. СЕС; Одеський НДІ гігієни транспорту, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел. 559-73-73
35. Науково-практична конференція з радіаційної гігієни м. Київ, травень 50 35 Росія Білорусь Український науковий гігієнічний центр, м. Київ, вул. Попудренко, 50, тел. 559-73-73
36. Науково-практична конференція «Сучасні можливості лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу» м. Київ, травень 200 150   Київський НДІ епідеміології і інфекційних хвороб; Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4, тел.: 227-24-44, 253-42-88
37. Науково-практична конференція «Актуальні питання ортопедії та травматології» м. Полтава, травень 50 30   Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел. 7-35-25
38. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти судинно-ендокринних захворювань органа зору. Засоби діагностики та лікування» м. Київ, 2–4 червня 250 120 Країни СНД Німеччина Ізраїль Угорщина Польща Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Харківське шосе, 121, тел. 564-52-54, факс 564-45-92
39. Науково-практична конференція «Неонатальний герпес: діагностика, лікування, профілактика» м. Київ, травень–червень 100 5 Країни СНД Київська медична академія післядипломної освіти лікарів, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 293-82-55
40. Науково-практична конференція «Проблеми діагностики та реабілітації поєднаних захворювань щитовидної залози та внутрішніх органів» м. Харків, 8–9 червня 90 75 Країни СНД Харківський НДІ медичної радіології ім. С. П. Григор’єва, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, тел.: 43-15-42, 43-05-57
41. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми ендокринології» м. Харків, червень 100 60   Український НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань, м. Харків, вул. Артема, 10, тел. 45-51-21
42. VІ Науково-практична конференція «Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини» м. Одеса, 8–10 червня 100 50 Країни СНД Албанія Італія Німеччина Польща Одеський державний медичний університет; НДІ валеології і спортивної медицини, м. Одеса, Валіховський пр., 2, ВНМІ, тел.: 20-62-55, 23-05-68
43. Науково-практична конференція «Проблеми ендопротезування» м. Маріуполь 22–23 червня 90 30 Країни СНД Укр. НДІ травматології та ортопедії; Маріупольська міська адміністрація; Донецький НДІ травматології та ортопедії, м. Київ, вул. Воровського, 23, тел. 216-42-49
44. Міжобласна науково-практична конференція офтальмологів м. Івано-Франківськ, 13–14 вересня 150 100   Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України, м. Одеса, бульвар Французький, 49/51, тел. 22-20-35
45. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми остеопорозу» Авт. респ. Крим, м. Євпаторія, 2–4 вересня 150 100 Росія Литва Інститут геронтології АМН України; Українська асоціація остеопорозу, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел. 431-05-50, факс 430-41-74
46. Міжнародна наукова конференція присвячена 100-річчю з дня народження анатома д. м. н. О. І. Свиридова м. Київ, вересень 50 20 Країни СНД Національний медичний університет, м. Київ, пр. Перемоги, 34, тел. 441-49-87
47. Науково-практична конференція «Пре- та постнатальний скринінг вродженої та спадкової патології у дітей» м. Львів, 21–22 вересня 50 50   Львівський НДІ спадкової патології МОЗ України, м. Львів, вул. Лисенка, 31-А, тел. 76-54-99
48. Науково-практична конференція сексологів та андрологів України «Актуальні питання сексології та андрології» м. Одеса, 8–9 вересня 100 75   Український НДІ урології та нефрології АМН України, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А, тел. 216-50-54
49. Науково-практична конференція з питань: — дитячий церебральний параліч; — остеохондропагія; — ювенільний ревматоїдний артрит Авт. респ. Крим, м. Євпаторія, 9–10 вересня 120 70 Країни СНД Євпаторійський центральний клінічний дитячий санаторій; Український НДІ травматології та ортопедії, м. Київ, вул. Воровського, 27, тел.: 216-42-49, 216-61-40
50. Четверта українська конференція з народної та нетрадиційної медицини м. Луцьк, 26–29 вересня 300 200 Країни СНД Українська асоціація народної медицини та медичний інститут, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9, тел. 224-25-84
51. Науково-практична конференція «Здоров’я та лікувально-профілактичне харчування дітей раннього віку» м. Чернівці, 26–28 вересня 250 50   Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел.: 213-80-67, 213-62-16
52. Науково-практична конференція «Нове в лікуванні бронхіальної астми» м. Київ, 13–15 вересня 70     Інститут фтизіатрії та пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел. 277-04-02, факс. 277-21-18
53. Науково-практична конференція «Променева і супровідна терапія онкологічних хворих» Авт. Респ. Крим, м. Алушта, 21–22 вересня 100 80 Країни СНД Харківський НДІ медичної радіології ім. С. П. Григор’єва, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, тел.: 43-15-42, 43-05-57
54. Науково-практична конференція «Фітотерапія в Україні» м. Харків, вересень 100 50   Українська фармацевтична академія, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел. 47-51-92, тел./факс 47-01-64
55. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми медицини, праці та екології Донбасу» м. Донецьк, вересень 80     НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163, тел. 93-31-69, факс 93-24-79
56. Науково-практична конференція «Вплив екологічного оточення на стан здоров’я дітей» м. Полтава, вересень 250 50 Росія Білорусь Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел 18-69-36
57. Науково-практична конференція «Реформування психіатричної та наркологічної допомоги в Україні» м. Харків, вересень–жовтень 100     Укр. НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії; НПТ неврологів, психіатрів та наркологів України, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. 26-40-39
58. Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання стоматології» м. Одеса, вересень 70 29   Одеський медичний університет; Одеський НДІ стоматології, м. Одеса, Валіховський пр., 2, тел.: 20-62-55, 23-05-68
59. ІІІ міжнародна конференція медичних вузів України «Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов» м. Полтава, вересень 0,1 50 Росія Молдова Німеччина Білорусь США Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел. 2-57-22
60. Науково-практична конференція «Пізні токсикози вагітних» м. Івано-Франківськ, вересень 100 50   Національний медичний університет, м. Київ, бульвар Шевчен- ка, 13, тел. 277-97-88
61. Науково-практична конференція «Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат та її порушення» м. Чернівці, 27–28 вересня 360 60   Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел. 213-62-16
62. Науково-практична конференція «Менопауза та здоров’я жінки» м. Київ, 12–14 жовтня 250 100 Литва Німеччина Росія Інститут ПАГ АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел.: 430-05-48, 430-41-71
63. Науково-практична конференція «Сучасні проблеми реформування охорони здоров’я та шляхи їх вирішення» м. Одеса, жовтень 150 100 Росія Білорусь Молдова Український інститут громадського здоров’я, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, тел.: 216-81-51, 216-85-65
64. Наукова конференція «Актуальні питання ангіології» м. Львів, 5–7 жовтня 150 50   Львівський медичний університет, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. 79-62-57, факс 76-79-73
65. Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування раку статевих органів» м. Київ, жовтень 100 50   Український НДІ онкології та радіології; Інститут урології та нефрології АМН України, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел. 266-75-28
66. Республіканська науково-практична конференція «Досягнення, проблеми і перспективи вивчення захворювань серця та легенів на рубежі ХХ-ХХІ століть» м. Вінниця, 10–11 жовтня 200 60 США Вінницький державний медичний університет, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. 32-15-77
67. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої нефрології» м. Київ, жовтень 120 50 Країни СНД Національний медичний університет, м. Київ, бульвар Шевченка, 13, тел. 224-53-75
68. Міжнародна конференція «Стратегія і тактика застосування антисептиків у медицині» м. Вінниця, жовтень 100 20 Росія Білорусь Молдова Казахстан Грузія Вінницький державний медичний університет, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. 32-15-77; МНЕЦ «Біосан», м. Вінниця, вул. Малиновського, 25, тел. 32-58-5
69. Науково-практична конференція «Порушення ритму серця: вікові аспекти» м. Київ, 19–20 жовтня 300 50 Росія Інститут геронтології АМН України, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: 430-41-57, 431-05-34
70. Науково-практична конференція «Проблеми гепатобіліарної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» м. Київ, 20–21 жовтня 100 20 Росія Білорусь Чехія Словаччина Латвія Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-45
71. Науково-практична конференція «Наукові проблеми медицини катастроф та екстреної медичної допомоги» м. Київ, жовтень 120 80 Італія США Англія Франція Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ, вул. Братиславська, 3, тел./факс (044) 518-57-08
72. Підсумкова науково-практична конференція присвячена 70-річчю Державного медичного університету ім. М. Горького м. Донецьк, жовтень 200 50   Донецький державний медичний університет, м. Донецьк, вул. Ілліча, 16, тел. 95-55-63
73. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної педіатрії» (присвячена пам’яті член-кор. НАН, АМН України проф. В. М. Сидельникова) м. Київ, жовтень 100   Країни СНД Національний медичний університет, м. Київ, бульвар Шевченка, 13, тел. 514-50-55
74. Науково-практична конференція «Вчені України — вітчизняній фармації» м. Харків, жовтень 300 100   Українська фармацевтична академія, м. Харків, вул. Пушкін- ська, 53, тел. 47-51-92, тел./факс 47-01-64
75. Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти реабілітації дітей-інвалідів» м. Харків, жовтень 100 80 Росія Канада Український НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків, м. Харків, вул. 50-річчя ВЛКСМ, 52, тел. 62-31-27
76. Науково-практична конференція «Медицина катастроф» м. Луганськ, 16–17 листопада 100 50 Росія Білорусь Луганський державний медичний університет, м. Луганськ, вул. Квартал 50-річчя оборони Луганська, 1, тел. 54-58-86
77. Науково-практична конференція «Дозиметрія іонізувального випромінення при медичному опроміненні» м. Харків, 23–24 листопада 90 75 Країни СНД Харківський НДІ медичної радіології, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, тел.: 43-15-42, 43-05-57
78. Науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку бібліотечної справи» м. Київ, листопад 100 30 Білорусь Росія Державна науково-медична бібліотека МОЗ України, м. Київ, вул. Толстого, 7, тел.: 224-51-97, 220-87-53
79. Науково-практична конференція «Вікові аспекти дерматовенерології» м. Київ, листопад 150 30 Країни СНД Київська медична академія післядипломної освіти лікарів, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 293-82-55
80. Науково-практична конференція «Ліки — людині» м. Харків, грудень 100 30   Українська фармацевтична академія, м. Харків, вул. Пушкін- ська, 53, тел. 47-51-92, тел./факс 47-01-64
81. Науково-практична конференція «Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат та її порушення» м. Чернівці, 27–28 вересня 360 60   Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел. 213-62-16
IV. Пленуми, семінари, наради, школи молодих спеціалістів
1. Науковий семінар «Порядок проведення реєстрації лікарських засобів в Україні та передреєстраційний лабораторний контроль» м. Київ, січень 50 35   Український науковий гігієнічний центр, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел. 559-34-64
2. Науковий семінар «Сучасні підходи до егіопатогенетичної терапії артеріальної гіпертензії» м. Харків, 17 лютого 200 80   Інститут терапії АМН України, м. Харків, пр. Постишева, 2а, тел. 72-20-24, факс 72-61-79
3. Науковий міжобласний семінар «Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування» м. Київ, лютий 100 90   Київська медична академія післядипломної освіти; представництво компанії «Ново-Нордіск» в Україні, м. Київ, вул. Хмельницького, 37, тел. 224-61-02, факс 246-56-93
4. Школа молодих вчених-фармакологів м. Славсько, Львівської обл., 9–13 лютого 80     Інститут фармакології та токсикології АМН України, м. Київ, вул. Ежена Потье, 14, тел. 336-30-11
5. Школа молодих психіатрів та наркологів України «Стан психічного здоров’я населення та шляхи удосконалення спеціалізованої допомоги» м. Харків, ІІ кв. 60   Швейцарія Польща Росія Литва Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії; Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. (0572) 26-40-39
6. П’ята Українська школа антибіотикотерапії м. Київ, 15–17 березня 75 30   Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-21-18
7. Науковий семінар «Клінічні випробування лікарських засобів у клініці внутрішніх хвороб» м. Харків, 16 березня 200 80   Інститут терапії АМН України, м. Харків, пр. Постишева, 2-а, тел. 72-20-24, факс 72-61-79
8. Науковий семінар з навчання працівників МОЗ роботі на персональному комп’ютері і використанню мережевих систем м. Київ, березень 50 35   Український науковий гігієнічний центр, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел. 559-34-64
9. Міжобласний науковий семінар «Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування» м. Харків, березень 80 60   Київська медична академія післядипломної освіти; представництво компанії «Ново Нордіск» в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел. 224-61-02, факс 246-56-93
10. Міжобласний науковий семінар «Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування» м. Дніпро- петровськ, квітень 80 60   Київська медична академія післядипломної освіти; представництво компанії «Ново Нордіск» в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел. 224-61-02, факс 246-56-93
11. Науковий семінар «Сучасні аспекти лікування мікозів» м. Донецьк, 28 квітня 80 ЗО   Донецький державний медичний університет; Центр реабілітації дітей; Асоціація дитячих неврологів України, м. Донецьк, пр. Ілліча, 80-а, тел./факс 94-01-73
12. Науковий семінар «Інформаційні технології виявлення та експертизи випадків захворювань, які виникають під впливом негативних професійних чинників» м. Енергодар Запорізької обл., 24–25 травня 25 20   Науковий центр радіаційної медицини АМН України; Інститут епідеміології та профілактики променевих уражень, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 431-98-29, 452-40-98
13. Пленум проблемної комісії МОЗ та АМН України «Хвороби нервової системи» «Стан сучасної наркологічної науки в Україні» м. Івано-Франківськ, травень 40 40   Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. 26-51-42
14. Українська нарада головних неврологів України «Стан неврологічної допомоги в Україні», впровадження в практику Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду (МКХ-10) м. Чернігів, травень 60 60   Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії; Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України; Управління охорони здоров’я Чернігівської обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. (0572) 26-51-42.
15. Пленум правління наукового товариства офтальмологів України та нарада головних офтальмологів і дитячих офтальмологів управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій України м. Одеса, 16–17 травня 90 75   Інститут очних хвороб і тканинної терапії АМН України, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, тел. 22-20-35
16. Науковий семінар «Антихелікобактерна терапія в практиці лікаря-гастроентеролога» м. Харків, 18 травня 200 80   Інститут терапії АМН України, м. Харків, пр. Постишева, 2-а, тел. 72-20-24, факс 72-61-79
17. Пленум проблемної комісії МОЗ та АМН України «Психіатрія» «Стан сучасної психіатричної науки в Україні» м. Івано-Франківськ, травень 40 40   Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. (0572) 26-51-42
18. Науковий семінар «Поліензимна терапія в клінічній медицині» м. Донецьк, 25–26 травня 100 30   Донецький державний медичний університет; Центр дерматокосметології та естетичної медицини, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел. 334-02-26
19. Х Республіканська наукова школа «Біологія і патологія опорно-рухового апарату» м. Харків, травень 80 40 Росія Харківський інститут ортопедії та травматології, м. Харків, вул. Пушкінська, 80, тел. 43-02-86, 47-65-94
20. Науковий семінар з підсумків роботи фтизіатричної і пульмонологічної служб України м. Львів, 6–9 червня 100 40   Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України, м. Київ, вул. Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-21-18
21. Науковий семінар «Сучасні підходи до лікування гнійно-запальних захворювань легенів» м. Харків, 15 червня 200 90   Інститут терапії АМН України м. Харків, пр. Постишева, 2-а, тел. 72-20-24, факс 72-61-74
22. Міжобласний науковий семінар «Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування» м. Чернівці, червень 70 60   Київська медична академія післядипломної освіти; представництво компанії «Ново Нордіск» в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел. 224-61-02, факс 246-56-93
23. Міжобласний науковий семінар «Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування» АР Крим, м. Севастополь 90 80   Київська медична академія післядипломної освіти; представництво компанії «Ново Нордіск» в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел. 224-61-02, факс 246-56-93
24. Науковий семінар «Сучасні принципи діагностики та лікування БТГ» м. Донецьк, 30 червня 100 30   Донецький державний медичний університет; Центр дерматокосметології та естетичної медицини, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел. 334-02-26
25. Українська нарада головних психіатрів та наркологів «Стан психіатричної та наркологічної допомоги в Україні», впровадження в практику Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду (МКХ-10) м. Харків, вересень 60     Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії; НПТ неврологів, психіатрів та наркологів України; Управління охорони здоров’я Харківської області, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. (0572) 26-51-42
26. Науковий семінар нейрохірургів України «Профілактика і лікування гнійно-запальних ускладнень після нейрохірургічного втручання» м. Івано-Франківськ, 20–21 вересня 90 80   Інститут нейрохірургії АМН України; Українська асоціація нейрохірургів, Ів.-Франківський осередок УАН, м. Київ, вул. Мануїльського, 32, тел. 213-95-73
27. Науковий семінар «Оцінка ризиків виникнення лейкемій у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» м. Кузнецовськ, Рівненської обл., 27–29 вересня 25 20   Науковий центр радіаційної медицини АМН України; Інститут епідеміології та профілактики променевих уражень, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 431-98-29, 452-40-98
28. Науковий семінар «Неімунні механізми пошкодження нирок при прогресуючих гломерулопатіях» м. Харків, 21 вересня 200 90   Інститут терапії АМН України, м. Харків, пр. Постишева, 2-а, тел. 72-20-24, факс 72-61-74
29. Міжобласний науковий семінар «Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування» м. Донецьк, вересень 80 60   Київська медична академія післядипломної освіти; представництво компанії «Ново Нордіск» в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел. 224-61-02, факс 246-56-93
30. Науковий семінар «Сучасні принципи діагностики і лікування гострого панкреатиту» м. Київ, 28–29 вересня 150 120 Росія Білорусь Молдова Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, м. Київ, вул. Гер. Севастополя, 30, тел.: 483-13-74, 483-50-65
31 Науковий семінар «Псоріаз: актуальні питання лікування та реабілітації» м. Донецьк, 26 жовтня 100 30   Донецький державний медичний університет; Центр дерматокосметології та естетичної медицини, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел. 334-02-26
32. Науковий семінар «СНІД на межі століть. «Досвід роботи державних та недержавних установ і організацій у протидії СНІДу» м. Київ, жовтень 60 45   Київський НДІ епідеміології і інфекційних хвороб; Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4, тел.: 227-24-44, 253-42-88
33. Науковий семінар «Сучасні аспекти лікування хронічної серцевої недостатності» м. Харків, 16 листопада 20 80   Інститут терапії АМН України, м. Харків, пр. Постишева, 2-а, тел. 72-20-24, факс 72-61-74
34. Науковий семінар з міжнародною участю «Порушення кровообігу мозку та інсульти у дітей» м. Донецьк, 23–24 листопада 150 50 Росія Литва Молдова Угорщина Німеччина Болгарія Югославія Донецький медичний університет; Центр реабілітації дітей; Асоціація дитячих неврологів України, м. Донецьк, пр. Ілліча, 80-А, тел./факс 94-01-73
35. VI Українська школа антибіотикотерапії м. Київ, 22–24 листопада 75 80   Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-21-18
36. Регіональна школа з алергології та клінічної імунології м. Київ,

м. Львів

Авт. респ. Крим

120

100

140

100

80

100

Країни СНД США Український центр клінічної імунології; Українське товариство фахівців з імунології та алергології; Immunoloqy esarch Institute of New Enqland, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а, тел./факс 216-54-03
© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика