Логотип журнала "Провизор"
Патенты, зарегистрированные в Украине

(на основании данных, опубликованных в официальном бюллетене Госпатента Украины «Промислова власність» № 3, 1998 г.)

Название изобретения ІІ-КАРБЕТОКСІФЕНІЛАКОНІТІМІД, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ АКТИВНІСТЬ ВІДНОСНО ВІРУСУ ВЕЗИКУЛЯРНОГО СТОМАТИТУ ТА ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ

Патентообладатель: Українська фармацевтична академія, Науково-дослідний інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова
Авторы: Мартинов Артур Вікторович, Смелянська Майя Володимирівна, Пархоменко Олексій Олександрович, Панченко Людмила Олександрівна, Кучма Ірина Юріївна, Черних Валентин Петрович, Шемчук Леонід Антонович

Номер патента: 22189 А
Индекс МПК: 6 A61K31/165, C08F22/38
Дата подачи заявки: 05.12.96
Дата вступления в силу патента: 30.06.98

Формула изобретения: ІІ-карбэтоксифенилаконитимид формулы

gaiki1.gif (866 bytes)

проявляющий активность в отношении вируса везикулярного стоматита и вируса простого герпеса.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ «АСПАРКАМ» ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Новік Іван Іванович, Оридорога Валентин Олександрович, Казарінов Микола Олександрович, Кармазін Віктор Олексійович, Співак Агнеса Лазарівна

Номер патента: 22511 А
Индекс МПК: 6 А61К31/195, А61К33/08
Дата подачи заявки: 22.05.97
Дата вступления в силу патента: 17.03.98

Формула изобретения: 1. Способ получения средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включающий смешивание исходных компонентов, увлажнение, влажное гранулирование, сушку с последующей обработкой полученной таблеточной массы и таблетированием, отличающийся тем, что в качестве исходных компонентов используют магния аспарагинат, крахмал и тальк при соотношении (33,60–36,80): (31,60–13,80): (0,10–3,00), для увлажнения используют 68–85% водный концентрат калия аспарагината при температуре 50–90°С, а обработку таблеточной массы осуществляют путем сухого гранулирования с последующим опудриванием кальция стеаратом.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют магния аспарагинат, полученный путем взаимодействия DL-аспарагиновой кислоты, магнийсодержащих соединений и воды очищенной при соотношении (4,47–6,67): 1,00: (0,60–1,80), pH 6,0–9,0 и температуре 90–150 °С, достигаемой за счет саморазогревания реакционной массы.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в качестве магнийсодержащих соединений используют магния оксид или магния гидроксид.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют 68–85% водный концентрат калия аспарагината, полученный путем взаимодействия DL-аспарагиновой кислоты, калия гидроксида и воды очищенной при соотношении (2,42–2,337):1,0:(0,40–1,38), pH 6,0–9,0 и температуре 60–110°С, достигаемой за счет саморазогревания реакционной массы.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАЛІЮ 3-МЕТИЛ-1, 2, 4-ТРИАЗОЛІЛ-5-ТІОАЦЕТАТУ, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ АНТИАРИТМІЧНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Книш Євген Григорович, Панасенко Олександр Іванович
Авторы: Книш Євген Григорович, Панасенко Олександр Іванович

Номер патента: 22471 А
Индекс МПК: 6 А61К31/41
Дата подачи заявки: 17.07.95
Дата вступления в силу патента: 03.03.98

Формула изобретения: Спосіб одержання калію 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетату, який виявляє антиаритмічну активність, який відрізняється тим, що 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіон вводять в реакцію с хлороцтовою, бромоцтовою або йодоцтовою кислотою в присутності лужного компоненту (калію гідроксиду, калію гідрокарбонату або калію карбонату), причому на 1 еквівалент 3-метил-1, 2, 4-триазоліл-5-тіону і 1 еквівалент галогеноцтової кислоти беруть 2 еквіваленти лужного компоненту.

 

Название изобретения L-a, e-ДИАМІНОКАПРОНОВОЇ КИСЛОТИ 28-/3-АЦЕТОКСИ-2-МЕТИЛБУТИРАТ/ ЕСЦИГЕНІН-3-О-/2'-О-b-D-КСИЛОПІРАНОЗИЛ-4'- О-b-D-ГЛЮКОПІРАНОЗИЛ/ ГЛЮКУРОНІДАТ (L-ЛІЗИНА ЕСЦИНАТ), ЩО МАЄ АНТИЕКССУДАТИВНУ ТА АНАЛЬГЕТИЧНУ ДІЮ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Чайка Леонід Олександрович, Лібіна Вікторія Віталіївна, Лукашов Сергій Володимирович, Георгієвський Віктор Петрович, Шеїн Анатолій Тихонович, Шостенко Юрій Володимирович, Ковальов Іван Петрович, Лапкіна Юлія Іосипівна, Абрамова Марина Мусіївна, Черниш Лідія Яківна, Поволоцька Валерія Аркадієвна

Номер патента: 22509 А
Индекс МПК: 6 А61К31/195, А61К35/78
Дата подачи заявки: 22.05.97
Дата вступления в силу патента: 17.03.98

Формула изобретения: L-a, e-диаминокапроновой кислоты 28-(3-ацетокси-2-метилбутират) -эсцигенин-3-О- (2'-О-b-D-ксилопиранозил-4'-О-b-D-глюкопиранозил) глюкуронидат (L-лизина эсцинат) формулы:

gaiki2.gif (4684 bytes)

обладающий антиэкссудативным и анальгетическим действием.

 

Название изобретения ПСИХОТРОПНИЙ ЗАСІБ

Патентообладатель: Київський науково-дослідний інститут загальної та судової психіатрії МОЗ України
Авторы: Пішель Віталій Ярославович

Номер патента: 23119 А
Индекс МПК: 6 А61К31/33
Дата подачи заявки: 05.12.95
Дата вступления в силу патента: 30.06.98

Формула изобретения: Психотропное средство на основе амитриптилина, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит энтеросорбент КАУ-1 при следующем соответствии компонентов (мас. %):
Амитриптилин 19,6–20,4
Энтеросорбент КАУ-1 1980,0–1020,0

 

Название изобретения АНТИМІКРОБНИЙ ПРЕПАРАТ

Патентообладатель: Візір Вадим Анатолійович, Дунаєв Віктор Володимирович, Гладищев Віталій Валентинович. Головкін Вячеслав Олександрович, Григор’єв Володимир Ніканорович, Головкіна Лідія Василівна
Авторы: Візір Вадим Анатолійович, Дунаєв Віктор Володимирович, Гладишев Віталій Валентинович, Головкін Вячеслав Олександрович, Головкіна Лідія Василівна, Григор’єв Володимир Ніканорович

Номер патента: 22460 А
Индекс МПК: 6 А61К31/425
Дата подачи заявки: 05.09.95
Дата вступления в силу патента: 03.03.98

Формула изобретения: Антимикробный препарат, содержащий 2-меркаптобензтиазол в качестве активнодействующего вещества, масло касторовое, эмульгатор № 1 и воду дистиллированную, отличающийся тем, что препарат дополнительно содержит глицерин, моноглицериды, нипагин и натрия тетраборат при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:
2-меркаптобензтиазол 0,75–1,5
Масло касторовое 18,5–19,5
Эмульгатор № 1 6,0–7,0
Глицерин 14,5–15,5
Моноглицериды 3,0–4,0
Нипагин 0,04–0,06
Натрия тетраборат 0,4–0,6
Вода дистиллированная Остальное

 

Название изобретения СУПОЗИТОРІЙ

Патентообладатель: Візір Вадим Анатолійович, Дунаєв Віктор Володимирович, Гладишев Віталій Валентинович, Головкін Вячеслав Олександрович, Головкіна Лідія Василівна, Григор’єв Володимир Ніканорович
Авторы: Візір Вадим Анатолійович, Дунаєв Віктор Володимирович, Гладишев Віталій Валентинович, Головкін Вячеслав Олександрович, Головкіна Лідія Василівна, Григор’єв Володимир Ніканорович

Номер патента: 22461 А
Индекс МПК: 6 А61К31/425
Дата подачи заявки: 05.09.95
Дата вступления в силу патента: 03.03.98

Формула изобретения: Суппозиторий, содержащий 2-меркаптобензтиазол в качестве активнодействующего вещества и липофильную основу, отличающийся тем, что суппозиторий дополнительно содержит полифепан при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:
2-меркаптобензтиазол 8,0–15,6
Полифепан 2,3–18,0
Липофильная основа Остальное

 

Название изобретения КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ЕМБОЛІЗАЦІЇ МОЗКОВИХ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ МАЛЬФОРМАЦІЙ ТА РЯСНО ВАСКУЛЯРИЗОВАНИХ НОВОУТВОРЕНЬ

Патентообладатель: Науково-практичний центр нейрохірургії АМН України
Авторы: Щеглов Віктор Іванович, Щеглов Дмитро Вікторович, Буцко Євген Степанович, Аннін Євген Олександрович

Номер патента: 22674 А
Индекс МПК: 6 А61К31/74, А61К9/08
Дата подачи заявки: 03.06.97
Дата вступления в силу патента: 07.04.98

Формула изобретения: Композиция для эндоваскулярной эмболизации мозговых артериовенозных мальформаций и обильно васкуляризованных новообразований, включающая полимер и диметилсульфоксид, отличающаяся тем, что в качестве полимера композиция содержит полиуретан и дополнительно этиловый эфир 10-(n-иодофенил) ундекановой кислоты в следующем соотношении компонентов, в мас. %:
Полиуретан 1–40
Этиловый эфир 10-(n-иодофенил ундекановой кислоты) 1–2
Диметилсульфоксид До 100

 

Название изобретения АДАПТОГЕННИЙ ПРЕПАРАТ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ

Патентообладатель: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Закрите акціонерне товариство фармацевтична фірма «Дарниця», Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України
Авторы: Гулий Максим Федотович, Мельничук Дмитро Олексійович, Стогній Ніна Андріївна, Шевцова Ніла Федорівна, Тищенко Галина Миколаївна, Загорій Володимир Антонович, Денисов Микола Дмитрович, Забарський Олег Шулимович, Тараховський Мирон Лазаревич, Ципкун Анатолій Григорович, Денисова Маргарита Федорівна

Номер патента: 13788
Индекс МПК: 6 А61К33/06, А61К33/10, А61К33/30, А61К33/32
Дата подачи заявки: 10.03.93
Дата вступления в силу патента: 30.06.98

Формула изобретения: 1. Адаптогенный препарат, содержащий гидрокарбонат натрия и сульфаты магния, марганца и цинка, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цитрат натрия, поливинилпирролидон, аэросил, стеарат кальция и крахмал при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Гидрокарбонат натрия 63,0–70,0
Цитрат натрия 20,0–22,5
Сульфат магния 7,50–8,50
Сульфат марганца 0,25–0,23
Сульфат цинка 0,25–0,23
Поливинилпирролидон 0,30–0,35
Аэросил 0,30–0,35
Стеарат кальция 0,60–0,70
Крахмал Остальное

2. Способ производственного получения адаптогенного препарата, включающий измельчение и смешивание сульфатов магния, марганца и цинка с гидрокарбонатом натрия, отличающийся тем,что в смесь измельченных сульфата магния, гидрокарбоната и цитрата натрия вводят при пермешивании последовательно растворы сульфатов марганца и цинка и поливинилпирролидона, гранулируют, опудривают смесью аэросила, стеарата кальция и крахмала и полученный целевой продукт таблетируют.

 

Название изобретения СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ БЕЗАПАРАТУРНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ

Патентообладатель: Михайлов Валентин Петрович
Авторы: Михайлов Валентин Петрович

Номер патента: 22632 А
Индекс МПК: 6 А61КЗЗ/14
Дата подачи заявки: 23.01.96
Дата вступления в силу патента: 17.03.98

Формула изобретения: Способ получения средств для безаппаратурного лекарственного электрофореза путем растворения соли кальция в дистиллированной воде, отличающийся тем, что в качестве соли используют хлорид кальция в количестве 0,1–0,3%, а полученный раствор подвергают электрохимической обработке, отличающийся тем, что полученные в результате электрохимической обработки «анодные» и «катодные» растворы смешивают с лекарственным веществом известной полярности, в результате чего получают электрически активные конечные продукты — рабочие «анодные» и «катодные» растворы, позволяющие вести безаппаратурный электрофорез.

 

Название изобретения КОМПЛЕКСНА СПОЛУКА МІДІ З ТРИС(ОКСИМЕТИЛ)АМІНОМЕТАНОМ ЯК АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ ТА СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ

Патентообладатель: Дніпродзержинський індустріальний інститут, Науково-дослідницький інститут текстильних матеріалів (RU)
Авторы: Коваленко Алла Леонідівна, Гогуля Сергій Степанович, Філатов Володомир Михайлович (RU), Рильцев Володимир Валентиновіч (RU), Люлько Олексій Володимирович, Мартєм’янов Володимир Володимирович (RU)

Номер патента: 22930 А
Индекс МПК: 6 A61K33/34,C08L73/00
Дата подачи заявки: 13.08.93
Дата вступления в силу патента: 05.05.98

Формула изобретения: 1. Комплексное соединение меди с трис(оксиметил) аминометаном со структурной формулой:

gaiki3.gif (1443 bytes)

в качестве антибактериального препарата.

2. Способ получения комплексного соединения по п. 1, включающий обработку трис(оксиметил) аминометана раствором хлорида меди с последующим выделением целевого продукта, отличающийся тем, что процесс синтеза ведут в водном растворе при комнатной температуре и мольном соотношении хлорид меди трис(оксиметил)аминометан равном 1:2,1–1:4,5.

 

Название изобретения СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОНЦЕНТРАТУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

Патентообладатель: Підприємство з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу, товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Бруклін-Київ, ЛТД»
Авторы: Котляревський Мартин Матвійович, Немировський Олег Анатолійович

Номер патента: 22935 А
Индекс МПК: 6 А61К35/08
Дата подачи заявки: 09.04.96
Дата вступления в силу патента: 05.05.98

Формула изобретения: Способ производства концентрата минеральной воды, осуществляемый путем отбора обессоленной воды из минеральной, отличающийся тем, что минеральную воду предварительно умягчают, а отбор обессоленной воды осуществляют ультрафильтрацией на полупроницаемых мембранах на основе композита полиамида при температуре воды 12–15°С, давлении 22–24 БАР и гидродинамическом режиме с числом Рейнольдса меньшим 2400.

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика