Логотип журнала "Провизор"
Патенты, зарегистрированные в Украине

(на основании данных, опубликованных в официальном бюллетене Госпатента Украины «Промислова власність» № 2, 1998 г.)

Название изобретения: СПОСІБ АКТИВАЦІЇ ІМУНОКОРЕКТОРІВ ТА АНТИОКСИДАНТІВ

Патентообладатель: Криворізький науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань
Авторы: Крушевський Володимир Домінікович, Беднарік Олег Миколайович, Луговський Сергій Павлович, Левіна Олена Валентинівна, Білик Людмила Іванівна

Номер патента: 21743 А
Индексы МПК: 6 А61К45/08
Дата подачи заявки: 02.01.95
Дата вступления в силу патента: 20.01.98

Формула изобретения: Способ активации иммунокорректоров и антиоксидантов путем разведения их в 0,9%-ном растворе хлорида натрия, отличающийся тем, что в 0,9%-ном растворе хлорида натрия повышают концентрацию водородных ионов до рН = 2,9, подвергая его электролизу при напряжении постоянного тока 100–120 В, силы тока 90–100 мА в течение 7–8 часов.

 

Название изобретения: ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦІЇ МЕДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Патентообладатель: Науково-інженерний центр автоматизованих біотехнічних систем «Сонар» НТК «Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова» АН України
Авторы: Рікберг Анатолій Борухович, Єсьман Сергій Степанович, Капінус Євген Ілліч, Усачова Марина Миколаївна, Вікторова Тетяна Іванівна

Номер патента: 21846 А
Индексы МПК: 6 А61L2/16
Дата вступления в силу патента: 30.04.98
Дата подачи заявки: 08.02.94

Формула изобретения: Препарат для дезинфекции медицинских инструментов на основе метиленового синего, отличающийся тем, что он дополнительно содержит детергент-антисептик в весовом соотношении метиленовый синий — детергент 15:5 + 8,5, при этом в качестве детергента используют 1,2-этилен-бис (N-диметил-карбодецилоксиметил) аммония хлорид (этоний) или 1,2-этилен-бис (N-диметил-карбодецилтиометил) аммония хлорид (тионий).

 

Название изобретения: ДЕЗИНФЕКЦІЙНА КОМПОЗИЦІЯ

Патентообладатель: Гречаний Леонід Андрійович
Авторы: Гречаний Леонід Андрійович

Номер патента: 22100 А
Индексы МПК: 6 А61L2/18
Дата подачи заявки: 06.06.94
Дата вступления в силу патента: 30.04.98

Формула изобретения: Дезинфекційна композиція, що містить пероксид водню і воду, яка відрізняється тим, що вона додатково містить бутанол-1 і мурашину чи щавлеву кислоти при такому співвідношенні компонентів, мас. %:
Пероксид водню 6–10
Бутанол-1 3–5
Мурашина чи щавлева кислоти 1–3
Вода водопровідна Решта

 

Название изобретения: СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕТГУТУ З БАРАНЯЧОЇ ЧЕРЕВИ

Патентообладатель: Колективне підприємство «Полтавський м’ясокомбінат»
Авторы: Костенко Віталій Олександрович, Романцев Олександр Юрійович

Номер патента: 21630 А
Индексы МПК: 6 А61L17/00
Дата подачи заявки: 21.02.97
Дата вступления в силу патента: 06.01.98

Формула изобретения: Способ изготовления кетгута из бараньего черева, включающий отбор бараньих черев с последующей их кислотно-щелочной обработкой, высушиванием, полированием, калибровкой, упаковкой и стерилизацией, отличающийся тем, что бараньи черева подвергают обезжириванию и устраняют из них балластные вещества путем обработки первых ацетоном.

 

Название изобретения: СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ, ЩО ПРОЯВЛЯЄ АНТИБЛАСТОМНУ, АНТИМІКРОБНУ ТА НЕЙРОТРОПНУ ДІЮ

Патентообладатель: Інститут гідробіології НАН України
Авторы: Сіренко Лідія Якимівна, Кірпенко Юрій Олексійович, Кірпенко Наталія Іванівна, Паршиков Олександр Вікторович, Романенко Олександр Вікторович

Номер патента: 21437А
Индексы МПК: 6 С07Н19/14, А61К35/78
Дата подачи заявки: 14.11.94
Дата вступления в силу патента: 02.12.97

Формула изобретения: Способ получения биологически активного вещества, проявляющего антибластомное, антимикробное и нейротропное действие, включающий дезинтеграцию клеток микроводоросли, экстракцию, центрифугирование с последующей хроматографической очисткой, элюирование и высушивание, отличающийся тем, что в качестве микроводоросли используют сине-зеленые микроводоросли природного фитопланктона и искусственно культивируемые (в частности, Oscillatoria neglecta Lemm., Spirulina platensis (Nordst.) Geiti.), хроматографическую очистку проводят на анионите, элюирование проводят 70%-ным этиловым спиртом, а высушивание осуществляют криосублимацией.

 

Название изобретения: СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕТГУТУ ІЗ ЧЕРЕВ ТВАРИН

Патентообладатель: Колективне підприємство «Полтавський м’ясокомбінат»
Авторы: Романцев Олександр Юрійович, Конопля Микола Мифодієвич, Шабалтій Ольга Олександрівна

Номер патента: 21631 А
Индексы МПК: 6 А61L17/00
Дата подачи заявки: 21.02.97
Дата вступления в силу патента: 06.01.98

Формула изобретения: Способ изготовления кетгута из черев животных, включающий отбор биологического сырья с последующей его кислотно-щелочной обработкой, высушиванием, полированием, калибровкой, упаковкой и стерилизацией, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют свиные черева с последующим их обезжириванием путем обработки ацетоном.

 

Название изобретения: СУКЦИНАТ МОНО[(2-ДИМЕТИЛ-АМІНО) ЕТИЛОВОГО ЕФІРУ] ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ, ЯКИЙ МАЄ АДАПТОГЕННУ ТА СТРЕСПРОТЕКТИВНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Інститут органічної хімії НАН України, Науково-дослідний інститут фармакології РАМН (RU), Московська медична академія ім. І. М. Сеченова (RU)
Авторы: Лозинський Мирон Онуфрійович, Бобков Юрій Геннадійович, Шиванюк Алла Пилипівна, Геваза Юрій Іванович, Марковський Леонід Миколайович, Кузнєцова Галина Андріївна, Маркія Валентин Олексійович, Клейменова Наталія Миколаївна, Тенцова Антоніна Іванівна, Моталов Олександр Миколайович, Середенін Сергій Борисович, Катков Володимир Федорович, Виноградов Василь Михайлович, Кулинський Володимир Ілліч

Номер патента: 21966
Индексы МПК: 4 С07С69/40, С07С87/127, А61КЗІ/22
Дата подачи заявки: 08.01.86
Дата вступления в силу патента: 30.04.98

Формула изобретения: Сукцинат моно [(2-диметиламино)этилового эфира] янтарной кислоты формулы

patents3.gif (2101 bytes),

обладающий адаптогенным и стресспротективным действием.

 

Название изобретения: 9-(1-МЕТИЛ-4-НІТРОІМІДАЗОЛІЛ-5-ТІО)-2-МЕТИЛАКРИДИН, ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ГІПОЛІПІДЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Запорізький державний університет
Авторы: Омельянчик Людмила Олександрівна, Мартиновський Олексій Олексійович, Новосад Наталія Василівна, Панасенко Олександр Іванович, Панасенко Тамара Володимирівна

Номер патента: 21497 А
Индексы МПК: 6 C07D219/00, A61K31/00
Дата подачи заявки: 11.07.95
Дата вступления в силу патента: 16.12.97

Формула изобретения: 9-(1-метил-4-нитроимидазолил-5-тио)-2-метилакридин, формулы:

patents1.gif (2443 bytes),

обладающий гиполипидемической активностью.

 

Название изобретения: ЗАСОБИ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ

Патентообладатель: Інститут фармакології та токсикології АМ України
Авторы: Жила Віра Антонівна, Гаценко Георгій Миколайович, Олексенко Світлана Іванівна, Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, Шарикіна Надія Іванівна, Максимов Юрій Миколайович, Ястреб Фелікс Сергійович

Номер патента: 21520 А
Индексы МПК: 6 А61К31/00
Дата подачи заявки: 21.02.95
Дата вступления в силу патента: 16.12.97

Формула изобретения: Средства для выведения радионуклидов в виде сиропа и экстракта сорго сахарного, отличающиеся тем, что они обладают иммуномодулирующим, противовоспалительным, анальгетическим, противоопухолевым действием.

 

Название изобретения: ГІДРОХЛОРИД 5-ЕТОКСІ-2-ЕТИЛ-ТІОБЕНЗІМІДАЗОЛУ, ЯКИЙ МАЄ АНТИГІПОКСИЧНУ ТА СТРЕСПРОТЕКТОРНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Інститут органічної хімії Національної академії наук України, Науково-дослідний інститут фармакології Російської АМН (RU), Військово-медична ордена Леніна Червонопрапорна академія ім. М. С. Кірова (RU)
Авторы: Лозинський Мирон Онуфрійович, Бобков Юрій Геннадійович, Курочкин Ігор Герасимович, Лосєв Олександр Семенович, Зарановська Євгенія Валентинівна, Дмитруха Варвара Савична, Завацький Володимир Миколайович, Іванова Ірина Олександрівна, Савельєв Володимир Леонидович, Середенін Сергій Борисович, Зурдинов Ашірали Зурдинович, Лещинюк Ілля Ілліч, Виноградов Василь Михайлович, Катков Володимир Федорович, Дюмаєв Кирило Михайлович

Номер патента: 21967
Индексы МПК: 4 C07D235/28, A61K31/415
Дата подачи заявки: 13.07.83
Дата вступления в силу патента: 30.04.98

Формула изобретения: Гидрохлорид 5-этокси-2-этилтиобензимидазола формулы

patents2.gif (1398 bytes),

обладающий антигипоксической и стрессопротекторной активностью.

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика