Логотип журнала "Провизор"
Зарегистрированные Патенты в Украине

(на основании данных, опубликованных в официальном бюллетене Госпатента Украины «Промислова власність» № 1, 1998 г.)

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ З МОРСЬКИХ ОРГАНІЗМІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАСОБУ, РЕПАРУЮЧОГО МЕМБРАНИ ФУНКЦІЙНО РІЗНИХ КЛІТИН ЛЮДИНИ

Патентообладатель: Даценко Зоя Михайлівна
Авторы: Даценко Зоя Михайлівна, Комісаренко Сергій Васильович, Гула Надія Максимівна Фролькіс Володимир Веніамінович, Маргітич Віктор Михайлович, Костюков Сергій Миколайович

Номер патента: 20471 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 06.03.97
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения:
1. Спосіб одержання з морських організмів комплексного лікувального засобу, репаруючого мембрани функційно різних клітин людини, який включае подрібнення сировини, екстракцію етанолом, очищення активованим вугіллям рідкої фази та її стабілізацію вітаміном Е, який відрізняється тим, що одержаний екстракт відстоюють на холоді до повного осадження білків, а після видалення осаду та стабілізації екстракту концентрують його випарюванням у вакуумі.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково етанол підкислюють оцтовою кислотою.
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час екстракції вихідної сировини встановлюють виходячи з повноти вилучення кінцевого продукту.

 

Название изобретения ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ УРОЛІТІАЗУ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Любарцева Лариса Олександрівна, Шенгур Валентина Федорівна, Котляр Валентина Олександрівна, Комісаренко Микола Федотович, Хворост Павло Петрович, Левашова Ірина Георгіївна, Кармазін Віктор Олексійович, Шевченко Світлана Макарівна, Бєліков Володимир Володимирович

Номер патента: 20530 А
Индексы МПК: 6А61К35/78
Дата подачи заявки: 24.10.95
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Средство для лечения уролитиаза, содержащее ависан, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит экстракты хвоща полевого, зверобоя и горца птичьего при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Ависан 18,0–20,0
Экстракт хвоща полевого 18,0–20,0
Экстракт зверобоя 21,0–25,0
Экстракт горца птичьего Остальное

 

Название изобретения ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ «АНТИГРИПИН-ARN»

Патентообладатель: Сергеєва Ольга Юріївна
Авторы: Сергеєва Ольга Юріївна

Номер патента: 20616 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 12.04.96
Дата вступления в силу патента: 05.08.97

Формула изобретения: Гомеопатическое лекарственное средство, содержащее аконит и переступень, отличающееся тем, что в него дополнительно введены красавка и паслен сладко-горький, все компоненты взяты в разведении 4 СН при следующем соотношении компонентов, г.:
Аконит 10
Переступень 10
Красавка 10
Паслен сладко-горький 10
Спирт 70% До 4000

 

Название изобретения ЛІКАРСЬКИЙ ЗБІР ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

Патентообладатель: Український державний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
Авторы: Щулипенко Ігор Михайлович, Дідковська Людмила Андріївна, Гриженко Леся Ігорівна, Бульда Володимир Іванович

Номер патента: 20789 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 09.02.95
Дата вступления в силу патента: 07.10.97

Формула изобретения: Лекарственный сбор для лечения нарушений сердечного ритма, содержащий пустырник, цикорий, шандру, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цветки боярышника кроваво-красного, траву дымянки аптечной, траву мелиссы лекарственной, корневище валерианы лекарственной, плоды тмина обыкновенного, листья мяты перечной при следующем соотношении компонентов, мас. %.:
Трава пустырника сердечного 2–4
Цветки цикория обыкновенного 2–3
Трава шандры обыкновенной 2–3
Цветки боярышника кроваво-красного 3–5
Трава дымянки аптечной 3–5
Трава мелиссы лекарственной 2–4
Корневище валерианы лекарственной 2–4
Плоды тмина обыкновенного 2–3
Листья мяты перечной 1–3

 

Название изобретения БІОСТИМУЛЮЮЧИЙ ЗАСІБ «ФІТОМЕДІНА»

Патентообладатель: Куніцька Ганна Мільєвна
Авторы: Куніцька Ганна Мільєвна

Номер патента: 21123А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 28.02.97
Дата вступления в силу патента: 04.11.97

Формула изобретения: Биостимулирующее средство, включающее мед и экстракты лекарственных растений, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит биологически активные фитокомпоненты, а мед используют сотовый с натуральной вощиной, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Абрикос 1,2–7,5
Донник лекарственный 1,2–7,5
Кизил обыкновенный 1,2–7,5
Рябина обыкновенная 1,2–7,5
Грецкий орех (молочно-восковой спелости) 1,2–7,5
Софора японская 1,2–7,5
Цикорий 1,2–7,5
Яблоня лесная 1,2–7,5
Мед Остальное

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАТИВНОГО КОЛАГЕНУ

Патентообладатель: Колективне науково-виробниче підприємство «ЕЛЕКОМ», Україна
Авторы: Володіна Тетяна Терентіївна, Печенова Тетяна Миколаївна, Шимановська Алла Констянтинівна, Дзвонкевич Наталія Дмитрівна, Петрунь Людмила Михайлівна, Чуркін Володимир Олексійович

Номер патента: 20381А
Индексы МПК: 6 А61К38/00
Дата подачи заявки: 26.07.95
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Способ получения нативного коллагена из сырья животного происхождения, включающий измельчение сырья, экстракцию коллагена уксусной кислотой с добавлением пепсина и соляной кислоты, очистку коллагена путем инактивациии удаления пепсина с последующим получением конечного продукта, отличающийся тем, что измельченное сырье предварительно очищают от балластных веществ, экстракцию коллагена уксусной кислотой осуществляют при добавлении в нее 0,05–0,1 м/л формиата натрия и пепсина из расчета 1:(100–200) по отношению к сырью, после чего очистку коллагена проводят путем его осаждения в изотоническом растворе при одновременной инактивации пепсина и затем получают конечный продукт.

 

Название изобретения СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ РЕЧОВИНИ З ЛІКУВАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Патентообладатель: Марута Сергій Борисович
Авторы: Марута Сергій Борисович

Номер патента: 21243А
Индексы МПК: 6 А61К41/00
Дата подачи заявки: 20.12.94
Дата вступления в силу патента: 04.11.97

Формула изобретения:
1. Способ приготовления вещества с лечебными свойствами путем воздействия на исходный материал сигналом, несущим спектр физиологически активных частот, отличающийся тем, что на исходный материал воздействуют электротерапевтическим сигналом, применяемым для нормализации нарушенной функции пациента, а спектр частот указанного сигнала определяют по степени и скорости приближения нарушенной функции в норме при воздействии на организм пациента электромагнитными сигналами в режиме свипирования и постоянном контроле преимущественно методом пульсовой диагностики по типу обратной связи.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для определения спектра частот на организм пациента воздействуют контрольным переменным электромагнитным полем и определяют адресную частоту, при которой наблюдается изменение нарушенной дикции до ее максимального приближения к норме, затем одновременно с контрольным электромагнитным полем адресной частоты на организм воздействуют первым дополнительным электромагнитным полем и определяют первую сочетающуюся частоту, при которой наблюдается увеличение скорости нормализации нарушенной функции, затем к одновременно воздействующим контрольному и первому дополнительному электромагнитным полям последовательно добавляют второе и последующие дополнительные электромагнитные поля, частоты которых определяют аналогично, причем увеличение количества воздействующих на организм полей прекращают, когда добавление очередного дополнительного поля уже не приводит к заметному дальнейшему увеличению скорости нормализации нарушенной функции, а спектр частот электротерапевтического сигнала определяют как суммарную частоту адресной и по меньшей мере одной сочетающейся частоты одновременно воздействующих на организм электромагнитных полей.

 

Название изобретения ПОХІДНІ 1,2,4-ТРИАЗОЛІЛ-5-ТІООЦТОВОЇ КИСЛОТИ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ ПРОТИВІРУСНУ, РАНОЗАЖИВЛЮЮЧУ ТА АНАБОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Книш Євген Григорович, Панасенко Олександр Іванович
Авторы: Книш Євген Григорович, Панасенко Олександр Іванович, Лозюк Любов Василівна, Самура Борис Андрійович

Номер патента: 20387А
Индексы МПК: 6 C07D249/12, A61K31/41
Дата подачи заявки: 28.05.97
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Производные 1,2,4-триазолил-5-тиоуксусной кислоты общей формулы

patent1.gif (530 bytes),

где R — водород, Н — пропил, фенил, 4 - пиридил; R1 — водород, фенил;

X — диметиламин, диэтиламин, моноэтаноламин, диэтаноламин, пиперидин, морфолин; причем, если R1 — фенил, то R — фенил или 4-пиридил, проявляющие противовирусную, ранозаживляющую и анаболическую активность.

 

Название изобретения ДЕЗИНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ

Патентообладатель: Інститут фармакології та токсикології Академії медичних наук України
Авторы: Сергеєв Валентин Сергійович, Овруцький Владислав Матвійович, Аркадьєв Вячеслав Георгійович, Овруцький Олексій Владиславович, Рибалко Світлана Леонтіївна, Максимов Юрій Миколайович

Номер патента: 21210А
Индексы МПК: 6 А61L2/16, С01В11/22
Дата подачи заявки: 05.02.93
Дата вступления в силу патента: 04.11.97

Формула изобретения: Применение 1–10%-ного йод У оксида в воде или в физиологическом растворе в качестве дезинфицирующего средства.

 

Название изобретения МОРФОЛІНІЙ 3-(4-ПІРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛІЛ-5-ТІОАЦЕТАТ, ЩО ВИЯВЛЯЄ АНТИГІПОКСИЧНУ, ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНУ ТА КАРДІОПРОТЕКТОРНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Книш Євген Григорович, Панасенко Олександр Іванович
Авторы: Візір Анатолій Дмитрович, Візір Вадим Анатолійович, Дроговоз Світлана Мефодіївна, Зайченко Ганна Володимирівна, Лозюк Любов Василівна, Головкін Вячеслав Олександрович, Філімонов Володимир Іванович, Кечін Ігор Леонідович, Книш Євген Григорович, Панасенко Олександр Іванович, Мартиновський Олексій Олексійович, Краснов Євген Іванович

Номер патента: 20388A
Индексы МПК: 6 C07D249/12, A61K31/41
Дата подачи заявки: 28.05.97
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Морфолиний 3-(4-пиридил)-1,2,4-триазолил-5-тиоацетат формулы

patent2.gif (1025 bytes),

проявляющий антигипоксическую, церебропротекторную и кардиопротекторную активность.

 

Название изобретения 3-(4-ДИФТОРМЕТОКСИ-3-МЕТОКСИФІНІЛ) ПРОПЕНОАТ 3b-ГІДРОКСИАНДРОСТ-5-ЕН-17-ОНА, ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ПРОТИПУХЛИННУ ДІЮ

Патентообладатель: Український науково-дослідний інститут фармакотерапії ендокринних захворювань (УкрНДІФЕЗ)
Авторы: Натаров Валерій Володимирович, Скачек Ірина Борисівна, Воловельський Лев Натанович, Ягупольський Лев Мойсейович, Демченко Олександр Миколайович, Кремльов Михайло Михайлович, Кустова Світлана Петрівна, Петрук Василь Іванович, Коренева Євгенія Михайлівна, Божко Тетяна Степанівна

Номер патента: 20875 А
Индексы МПК: 6 C07J1/00, A61K31/565
Дата подачи заявки: 27.02.96
Дата вступления в силу патента: 07.10.97

Формула изобретения: 3-(4-Дифторметокси-3-метоксифенил)пропеноат 3b-гидроксиандрост-5-ен-17-она формулы

patent3.gif (723 bytes),

проявляющий противоопухолевое действие.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕДИЧНОЇ ВАТИ

Патентообладатель: Амбросов Сергій Станіславович, Платонов Микола Олександрович, Тіманов Віктор Миколайович
Авторы: Амбросов Сергій Станіславович, Амбросов Олександр Станіславович, Яремченко Олег Юрійович, Тіманов Віктор Миколайович, Платонов Микола Олександрович

Номер патента: 20311А
Индексы МПК: 6 А611L15/20
Дата подачи заявки: 21.02.95
Дата вступления в силу патента: 15.07.97

Формула изобретения: Способ получения медицинской ваты, включающий обработку растительного сырья, отличающийся тем, что в качестве растительного сырья используют волокно льна.

 

Название изобретения ЕТИЛОВИЙ ЕФІР (8-БЕНЗИЛ-1-МЕТИЛ-6,7-ДИГІДРОІМІДАЗО[1,2-f]КСАНТИНІЛ-3) ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ, ЩО МАЄ ДІУРЕТИЧНУ ТА АНАЛЕПТИЧНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Запорізький державний медичний університет
Авторы: Романенко Микола Іванович, Федулова Ірина Валеріївна, Самура Борис Андрійович, Прийменко Борис Олександрович, Переверзєва Тетяна Анатоліївна

Номер патента: 21238 А
Индексы МПК: 5 C07D473/08, A61K31/52
Дата подачи заявки: 21.01.94
Дата вступления в силу патента: 04.11.97

Формула изобретения: Этиловый эфир (8-бензил-1-метил-6,7-гидроимидазо[1,2-f] ксантинил-3) уксусной кислоты формулы

patent4.gif (1359 bytes),

обладающей диуретической и аналептической активностью.

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика