Логотип журнала "Провизор"
Зарегистрированные патенты в Украине

(на основании данных, опубликованных в официальном бюллетене Госпатента Украины «Промислова власність» № 6, 1997 г.)

Название изобретения ПРОТИБЛЮВОТНИЙ ТА ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗАСІБ ПРИ МОРСЬКІЙ ХВОРОБІ

Патентообладатель: Хінін Дьодьсер Еш Ведьєсеті Термекек Д’яра РТ (HU)
Авторы: Дьордь Бодо (HU), Йожеф Крелл (HU), Єва Шомфаі (HU). Ференц Зак (HU), Шандор Віраг (HU)

Номер патента: 19281
Индексы МПК: 5 А61К31/135, А61К9/00
Дата подачи заявки: 18.08.88
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Применение гидрохлорида N-метил-N- пропаргил-(2-фенил-1-метил)-этиламина или N-метил-N-пропаргил-[2-(4-фторфенил)-1-метил 1-этиламина в качестве противорвотного и успокаивающего средства при морской болезни.

 

Название изобретения ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФІКОВАНИХ РАН

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Ляпунов Микола Олександрович, Калініченко Микола Федорович, Блатун Леонід Олександрович (RU), Башура Геннадій Степанович, Малякова Нінель Фатеховна, Осолодченко Тетяна Павлівна, Георгієвський Віктор Петрович, Хованська Наталія Петрівна, Павлова Валерія Володимирівна, Кошелєв Юрій Антонович (RU), Фадейкіна Алевтіна Григоріївна, Старобінець Зоя Григоріївна

Номер патента: 18433
Индексы МПК: 5 А61К31/18, А61К31/045, А61К31/425
Дата подачи заявки: 01.03.91
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Средство для лечения инфицированных ран, содержащее антибактериальное вещество и гидрофильную мазевую основу, отличающееся тем, что в качестве антибактериального вещества оно содержит стрептоцид и нитазол, а основа содержит проксанол-268 (продукт конденсации окисей пропилена и этилена с м. м. 13000), 1,2-пропиленгликоль и ПЭО-400 при соотношении компонентов (мас. %): стрептоцид 4-6, нитазол 1-3, проксанол-268 20-30,1,2-пропиленгликоль 37,5-42,7, ПЭО-40018,3-37,5.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІН’ЄКЦІЙНОГО РОЗЧИНУ 5-ЕТОКСИ- 2-ЕТИЛТІОБЕНЗІМІДАЗОЛУ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Сухінін Валерій Миколайович, Шило Тетяна Миколаївна, Болотова Ганна Олександрівна, Столяров Володимир Дмитрович, Ковальова Зоя Яківна, Крупська Ніна Володимирівна, Федюкіна Наталія Василівна, Лосєв Олександр Семенович (RU)

Номер патента: 18765
Индексы МПК: 5 А61К31/415
Дата подачи заявки: 14.06.91
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения инъекционного раствора 5-этокси-2-этилтиобензимидазола путем смешивания активного вещества с растворителем и доведения до выпускной формы, отличающийся тем, что смесь хлоргидрата 5-этокси-2-этилтиобензимидазола с крахмалом при соотношении 1:19-1:21 растворяют в воде, полученный раствор смешивают при 70-72°С с раствором полиэтиленгликоля, охлаждают до комнатной температуры со скоростью 2-3 град./мин. и образовавшуюся гелевую структуру обрабатывают этанолом при соотношении крахмал-этанол 1:18-1:21.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКУ ЛІОФІЛІЗОВАНОГО АНТРАЦИКЛІН ГЛІКОЗИДУ

Патентообладатель: Фарміталіа Карло Єрба С. Р. Л. (IT)
Авторы: Гаетано Гатті (IT), Дієго Олдані (IT), Карло Конфалонієрі (ІТ), Лучано Гамбіні (IT)

Номер патента: 19169
Индексы МПК: 5 A61K31/715
Дата подачи заявки: 18.10.85
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения порошка лиофилизированного антрациклин гликозида путем смешения активного вещества с вспомогательным веществом и лиофилизации, отличающийся тем, что антрациклин гликозиды, выбранные из доксорубицина, 4-эпиддоксорубицина, даунорубицина, 4-деметокси даунорубицина и их гидрохлоридов, растворяют их в солюбилизирующем растворе, таком, как раствор пара-гидроксибензойной кислоты, метилового эфира пара-гидроксибензойной кислоты, пара-аминобензойной кислоты, салициловой кислоты, З-метил-4-хлорфенола, 3,5-диметил-4-хлорфенола, глицина, цистеина, фенилаланина или пролина в воде для инъекций, затем после осветления раствора его фильтруют в стерильных условиях и замораживают до (-40)-(-50) °С в течение 4-5 час., сушат при 40-50 °С в течение 6-7 час.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКУ ЗАЛІЗА ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Патентообладатель: Акціонерне товариство «ФЕРРОВІТ»
Авторы: Земляк Нелла Анатоліївна

Номер патента: 20085
Индексы МПК: 6 А61К33/26
Дата подачи заявки: 10.11.93
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: 1. Способ получения порошка железа фармакологического назначения на основе сформированных частиц железа размером 0,15-0,35 мкм, отличающийся тем, что порошок железо обрабатывают физиологически активным полимером, растворимым в воде и органическом растворителе.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что физиологически активный полимер используют в виде раствора в органическом растворителе или воде концентрации 0,1-1,0 мас. %.

 

Название изобретения ЗАСІБ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВІВ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Патентообладатель: Катеренчук Іван Петрович
Авторы: Катеренчук Іван Петрович

Номер патента: 20123 А
Индексы МПК: 6 А61К33/38
Дата подачи заявки: 02.03.95
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Засіб для профілактики рецидивів виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, що включає бактерицидну речовину, який відрізняється тим, що як бактерицидну речовину містить 0,0025% електролітичний розчин срібла та 10% спиртовий розчин прополісу при співвідношенні компонентів, мас. %:
0,0025%-ний електролітичний розчин срібла 64-70
10%-ний спиртовий розчин прополісу 30-36

 

Название изобретения ДІУРЕТИЧНИЙ І ДЕМІНЕРАЛІЗУЮЧИЙ ЗАСІБ

Патентообладатель: Мамчур Франц Іванович
Авторы: Мамчур Франц Іванович

Номер патента: 18928 А
Индексы МПК: 6 А61К35/68
Дата подачи заявки: 02.12.93
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Діуретичний і демінералізуючий засіб, в якому міститься спиртовий екстракт насіння дикої моркви, який відрізняється тим, що він додатково містить ефірну олію шишок хмелю і спиртові екстракти трав вересу та споришу, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:
Спиртовий екстракт насіння дикої моркви 32-33
Ефірна олія шишок хмелю 8-10
Спиртовий екстракт трави вересу 30-29
Спиртовий екстракт трави споришу 30-28

 

Название изобретения ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВЕГЕТОСУДИННОЇ ДИСТОНІЇ У ДІТЕЙ

Патентообладатель: Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Київський державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України
Авторы: Антипкін Юрій Геннадійович, Колос Валерій Іванович, Іванов Констянтин Олександрович, Гриценко Олена Миколаївна, Кобзар Ала Яківна

Номер патента: 18208 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 31.10.95
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Сбор лекарственных растений для лечения вегетососудистой дистонии у детей, включающий траву пустырника, лист мяты перечной, траву сушеницы болотной, плоды шиповника, отличающийся тем, что сбор дополнительно содержит траву астрагала шерстистоцветкового, цветки бессмертника, лист подорожника большого, лист березы, корень солодки, цветки липы, траву тысячелистника, корень девясила, траву золототысячника, при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:
Трава пустырника 0,5-1,0
Лист мяты перечной 0,5-1,0
Трава сушеницы болотной 0,5-1,0
Плоды шиповника 2,0-3,0
Трава астрагала шерстистоцветкового 0,5-1,0
Цветки бессмертника 0,5-1,0
Лист подорожника большого 0,5-1,0
Лист березы 0,5-1,0
Корень солодки 0,5-1,0
Цветки липы 0,5-1,0
Трава тысячелистника 2,0-3,0
Корень девясила 4,0-5,0
Трапа золототысячника 0,5-1,0

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОЄВОГО ЛЕЦИТИНУ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Деркач Анатолій Іванович, Комісаренко Микола Федотович, Зінченко Володимир Васильович, Ковальов Іван Петрович, Зінченко Олександр Анатольович, Маругін Ігорь Олексійович (RU)

Номер патента: 18430
Индексы МПК: 5 A61K35/78, A61K37/22
Дата подачи заявки: 03.05.90
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения соевого лецитина путем обезжиривания фосфатидного концентрата ацетоном, экстрагирования его этанолом и сорбционной очистки экстракта, отличающийся тем, что фосфатидный концентрат после обезжиривания растворяют в низкокипящем неполярном алифатическом или циклическом углеводородном растворителе при соотношении (масса/объем), равном 1: (4-6), а экстрагирование целевого продукта осуществляют 80-85 % этанолом.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФІТОГЕМАГЛЮТИНІНУ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів, Харківський державний університет
Авторы: Діхтярьов Сергій Іванович, Коваленко Зінаїда Федорівна, Кашкарова Наталія Георгіївна, Чорнобай Володимир Тимофійович, Сухінін Валерій Миколайович, Конєв Федір Андрійович, Шахбазов Валерій Гайович, Чепель Любов Максимівна, Стрижельчик Ніна Георгіївна

Номер патента: 18432
Индексы МПК: 5 А61К35/78
Дата подачи заявки: 18.07.90
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения фитогемагглютинина путем экстракции измельченных семян фасоли в кислой среде с последующим осаждением экстракта, стерилизующей фильтрации и сублимационной сушки, отличающийся тем, что экстракцию проводят буфером Мак-Ильвейна при рН 2,6-3,2 и соотношении сырье:экстрагент 1: (4-6), а осаждение экстракта проводят трехкратно ацетоном при соотношении экстркт : осадитель 1:0.4-0.6:0.75-1,5:0,75-1,75 соответственно.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСУ РОМАШКИ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобі
Авторы: Хворост Павло Петрович, Зінченко Володимир Васильович, Горін Анатолій Георгійович, Оболєнцева Галина Володимирівна, Чушенко Валентина Миколаївна, Тимченко Микола Михайлович, Котов Андрій Георгійович

Номер патента: 18434
Индексы МПК: 5 A61K35/78
Дата подачи заявки: 27.06.91
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения полисахаридного комплекса ромашки путем предварительной очистки сырья, его экстракции горячей водой, осаждения целевого продукта, его промывки и сушки, отличающийся тем, что в качестве сырья используют шрот ромашки, предварительную очистку проводят обработкой сырья острым паром в течение 4-5 часов при температуре 100-110° C, водный экстракт упаривают до объема 0,4-0,6 к массе сухого сырья, а осаждение проводят при соотношении упаренный концентрат : осадитель 1:1,6-2.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ, ЯКИЙ МАЄ РАНОЗАГОЮЮЧУ ТА АНТИМІКРОБНУ ДІЮ

Патентообладатель: Фармацевтична фірма «Здоров’я»
Авторы: Просвірнін Володимир Володимирович, Заболотний Вадим Олександрович, Рогожин Борис Анатолійович, Набока Юрій Маратович, Коломоєць Олександр Віталійович, Ковязіна Людмила Григорівна, Мартинюк Микола Михайлович

Номер патента: 18492
Индексы МПК: 5 А61К35/78
Дата подачи заявки: 06.02.91
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения средства, обладающего ранозаживляющим и антимикробным действием, включающий экстракцию листьев ореха грецкого (Juglans rеglal.) 70-75% этанолом, упаривание полученного экстракта, отличающийся тем, что перед экстракцией сырье обрабатывают хлороформом дробно в соотношении 1:5-6 и высушивают при комнатной температуре, а экстракцию проводят дважды в соотношении 1:6-8 и после упаривания экстракт высушивают.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ НЕФРОКАЛЬЦИНОЗУ

Патентообладатель: Мамчур Франц Іванович
Авторы: Мамчур франц Іванович

Номер патента: 18930 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 18.11.93
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Спосіб одержання засобу для лікування нефрокальцинозу шляхом настоювання подрібненої трави вересу, який відрізняється тим, що настоювання проводять 70% етанолом при співвідношенні 1:10-1:20 на протязі 20-24 год., настойку екстрагують методом перколяціЇ на протязі 4 діб, екстракти центрифугують при 300-3500 об./хв. на протязі 600-900 сек і ліофільно висушують.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ РІДКОГО ЕКСТРАКТУ РОМАШКИ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Хворост Павло Петрович, Зінченко Володимир Васильович, Тимченко Микола Михайлович, Комісаренко Микола Федотович, Столяров Володимир Дмитрович, Бєліков Володимир Володимирович, Воробйов Микола Єгорович, Котов Андрій Георгійович

Номер патента: 19081
Индексы МПК: 5 А61К35/78
Дата подачи заявки: 29.10.90
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения жидкого экстракта ромашки, включающий экстракцию высушенного сырья водным спиртом, отличающийся тем, что экстракцию проводят 50%-ным этанолом, содержащим насыщенный эфирным маслом водный отгон из отработанного сырья, а полученный экстракт выдерживают при температуре — 10+10 °С в течение 5-15 суток.

 

Название изобретения ФІТОНАПІЙ

Патентообладатель: Ужгородський державний університет
Авторы: Ганич Оксана Миколаївна, Желтвай Віктор Вікторович, Фелді Річард Міланович

Номер патента: 19089
Дата подачи заявки: 02.07.90
Индексы МПК: 5 А61К35/78
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Фитонапиток, обладающий гепатотропным действием, на основе растительного сырья, отличающийся тем, что он содержит траву зверобоя, цветки бузины черной, лист крапивы, лист мяты перечной, траву череды трехраздельной, корни и корневища девясила, корень лопуха, плоды шиповника, плоды аниса, цветки липы в следующих соотношениях компонентов, вес. %:
Траву зверобоя 4,5- 5,5
Цветки бузины черной 16,0-18,0
Лист крапивы 1,8-3,0
Лист мяты перечной 8,0-9,0
Траву череды трехраздельной 0,5-0,8
Корни и корневища девясила 0,8-1,2
Корень лопуха большого 2,2-2,7
Плоды шиповника 8,0-12,0
Плоды аниса 2,2-3,1
Цветки липы Остальное

 

Название изобретения РЕЧОВИНА, ЩО МАЄ РАДІОПРОТЕКТОРНУ ДІЮ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів, Харківський державний університет
Авторы: Оболєнцева Галина Володимирівна, Вєтров Петро Прокопович, Товстяк Володимир Васильович, Древаль Владислав Іванович, Гарная Світлана Василівна, Брюзгінова Людмила Петрівна

Номер патента: 19231
Индексы МПК: 5 А61К35/78
Дата подачи заявки: 27.06.91
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Применение липофильного комплекса из рябины черноплодной (Aronia mellanacarpa Elliot) качестве вещества, обладающего радиопротекторным действием.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ

Патентообладатель: Мамчур Франц Іванович
Авторы: Мамчур Франц Іванович

Номер патента: 19563 А
Индексы МПК: 6 А61К35/78
Дата подачи заявки: 18.11.93
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Спосіб одержання засобу для лікування сечокам’яної хвороби шляхом заливання подрібленої трави гірчака пташиного кип’яченою водою проціджування, який відрізняється тим, що заливання проводять холодною водою при співвідношенні 1:5-1:10 з наступним чотирикратним екстрагуванням при температурі кипіння на протязі 1800-3600 сек і двократним екстрагуванням 40% етанолом при співвідношені 1:5-1:7 на протязі 1800-3600 сек., екстракти об’єднують і упарюють до 1/4-1/5 об’єму, центрифугують при 2500-3000 об./хв. і ліофільно висушують.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПЛАНТАГЛЮЦИДУ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Литвиненко Василь Іванович, Попова Тетяна Павлівна, Аммосов Олексій Серафимович, Нечипоренко Ігор Олександрович, Чушенко Валентина Миколаївна, Карамова Ольга Євгеніївна

Номер патента: 19827
Индексы МПК: 5 А61К35/78
Дата подачи заявки: 13.12.90
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения плантаглюцида путем экстракции листьев подорожника большого (Рlantago major L) горячей водой, упаривания экстракта, осаждения этиловым спиртом, отделения осадка, его сушки и измельчения, отличающийся тем, что тонкоизмельченные листья подорожника большого экстрагируют в суспензионном непрерывном режиме при соотношении сырье — экстрагент 1 : 25-30 и экстракт упаривают до соотношения концентрат: сырье 0,87-1,12 : 1.

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛЕЦИТИНОВОГО КОМПЛЕКСУ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Улєсов Олексій Васильович, Макаревич Іван Хомич, Мокроуз Маріанна Василівна, Краснопольський Юрій Михайлович, Мілько Валерій Павлович

Номер патента: 19232
Индексы МПК: 5А61К37/22, А61К35/78
Дата подачи заявки: 13.11.89
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения лецитинового комплекса путем экстракции растительных фосфатидов и очистки, отличающийся тем, что экстракцию проводят с использованием в качестве экстрагента низкокипящего алифатического растворителя с последующим добавлением C1-С3-спирта при соотношении сырья, растворителя и спирта 1: (0,4-1,0):(1,0-3,0), далее смесь перемешивают, после расслоения отделяют верхний слой, его упаривают, выдерживают при -5-15 °С, экстрагируют образовавшийся осадок этанолом, а очистку проводят пропусканием спиртового экстракта через макропористый кремнезем при соотношении фосфатидов и сорбента, равном (2-6):1

 

Название изобретения СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛЕЦИТИНУ

Патентообладатель: Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів «Біолік»
Авторы: Швец Віталій Іванович (RU), Орлова Гітана Львівна, Петров Василь Іванович, Краснопольський Юрій Михайлович, Сеннікова Ірина Георгіївна, Теміров Юрій Павлович, Іванова Ніна Миколаївна

Номер патента: 19697
Индексы МПК: 6 A61K37/22, A6lK35/54
Дата подачи заявки: 16.03.93
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Способ получения лецитина из желтков куриных яиц, включающий обработку их ацетоном, экстракции, этанолом, осаждение хлоридом кадмия, переосаждение этанолом и обработку 30%-ным раствором этанола, отличающийся тем, что обработку ацетоном проводят при температуре от -20 до -25 °С, а экстракцию этанолом — при температуре 24-28 °С.

 

Название изобретения СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ СЕРОЛОГІЧНОЇ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Патентообладатель: Лонич Лариса Іллівна, Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
Авторы: Лонич Лариса Іллівна

Номер патента: 18970 А
Индексы МПК: 6 А61К39/04
Дата подачи заявки: 15.11.94
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: Спосіб виготовлення тест-системи для серологічної експрес-діагностики туберкульозу, що включає культивування мікобактерій туберкульозу штамів Dt/St і Uallee, виділення фосфатидного антигену і його сенсибілізацію на носіїв, який відрізняеться тим, що додатково культивують мікобактерії з вакцинного штаму BCG, потім одержані антигени висушують і розчиняють їх в буфері 0,75%-ного розчину гліцину в 1%-ному розчині хлористого натрію з рН 8,1, після чого одержані розчини антигенів змішують з 3%-ною суспензією карбоксильованого латекса, модифікованого метакріловою кислотою, у вказаному буфері з розрахунку того, що в готовому препараті концентрація туберкулінових і полісахаридного антигенів має складати 500 мкг/мл, а фосфатидного — 250 мкг/мл, потім проводять сенсибілізацію антигенів при перемішуванні при 38° до досягнення необхідної активності діагностичних препаратів тест-системи.

 

Название изобретения КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ОБРОБКИ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ

Патентообладатель: Ацієнде Кіміке Ріуніте Анджеліні Франческо А.К.Р.А.Ф.С.п.А.(ІТ)
Авторы: Мауро де Грегоріо (ІТ)

Номер патента: 19674
Индексы МПК: 5 A61L2/16
Дата подачи заявки: 31.07.81
Дата вступления в силу патента: 25.12.97

Формула изобретения: 1. Композиция для обработки контактных линз, содержащая активное вещество и воду, отличающаяся тем, что в качестве активного вещества используют бендазак, или 5-гидроксибендазак, или натриевая соль бендазак, или бендазаклизинат, или натриевая соль 5-гидроксибендазака, или 5-гидроксибендазаклизинат при следующем количественном соотношении компонентов, вес. %:
Бендазак или 5-гидроксибендазак, или натриевая соль бендазака, или бендазаклизинат, или натриевая соль 5-гидроксибендазака или 5-гидроксибендазаклизинат 0,05-2,0
Вода Остальное

2. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит поверхностно-активное вещество полисорбат-80 или октилфеноксиэтанол в количестве 0,05-0,35 и антибактериальное средство тиомерсал или хлоргексинглюконат в количестве до 0,01.

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика