Логотип журнала "Провизор"
Зарегистрированные Патенты в Украине

(на основании данных, опубликованных в официальном бюллетене Госпатента Украины «Промислова власність» № 5, 1997 г.)

Название изобретения:
ІЗОМЕРНА СУМІШ 2-(1-АМІНОЕТИЛ) НОРБОРНАНУ ТА ЇЇ ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРИЙНЯТНІ СОЛІ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ АНТИВІРУСНУ, ІМУНОСТИМУЛЮЮЧУ ТА ІНГІБІРУЮЧУ ФЕРМЕНТИ ДІЮ.

Патентообладатель: Інститут органічної хімії Національної академії наук Украіїни.
Авторы: Даниленко Георгій Іиванович, Вотяков Веніамін Іосіфовіч (BY), Рибалко Світлана Леонтіївна, Шарикіна Надія Іванівна, Максимов Юрій Миколайович, Русяєв Вячеслав Анатолієвіч (BY), Гужова Світлана Василівна, Бухтірова Тетяна Анатоліївна, Аркад’єв Вячеслав Георгієвич, Нестерова Надія Віталіївна.

Номер патента: 17832 А
Индексы МПК: 6 С07С13/40, С08F8/32
Дата подачи заявки: 20.04.95
Дата вступления в силу патента: 03.06.97

Формула изобретения:
Изомерная смесь 2-(1-аминоэтил) норборнана и ее фармацевтически приемлемые соли общей формулы

1.gif (609 bytes), где НХ

1. HCl 2. HBr 3. 1/2 H2SO4 4. H2PO4 5. 1/2 HPO4

6. 2.gif (473 bytes) 7. 3.gif (458 bytes)

8. HOCH2COOH 9. 4.gif (664 bytes)

10. C6H5-COOH

11. 5.gif (945 bytes)

n (n=50—300)

обладающие антивирусным, иммуностимулирующим и ингибирующим ферменты действием.

 

Название изобретения:
[4-(N’-БУТИЛУРЕЇДОСУЛЬФОНІЛ) ФЕНІЛ] ПІРОЛІДИН-2, 5-ДІОН, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ ЦУКРОЗНИЖУЮЧУ, ПРОТИЗАПАЛЬНУ, АНТИОКСИДАНТНУ, ІМУНОМОДУЛЮЮЧУ АКТИВНІСТЬ ТА СТИМУЛЮЄ РЕГЕНЕРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ПАНКРЕАТИЧНИХ БЕТА-КЛІТИНАХ

Патентообладатель: Український науково-дослідний інститут фармакотерапії ендокринних захворювань
Авторы: Чувурін Олександр Вікторович, Мороз Віра Василівна, Ліпсон Вікторія Вікторівна, Горбенко Наталія Іванівна, Полторак Вікторія Віталіївна, Кириченко Олександр Анатолійович, Божко Тетяна Степанівна, Петрук Василь Іванович, Овсяннікова Тетяна Миколаївна

Номер патента: 17634 А
Индексы МПК: 6 С07D207/404, А61К31/40
Дата подачи заявки: 28.04.93
Дата вступления в силу патента: 06.05.97

Формула изобретения:
1[4-(N’-бутилуреидосульфонил) фенил] пирролидин-2,5-дион, формулы:

6.gif (994 bytes)

проявляющий сахароснижающую, противовоспалительную, антиоксидантную, иммуномодулирующую активность и стимулирующий регенеративные процессы в панкреатических бета-клетках.

 

Название изобретения:
ІНГІБІТОР ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧУ ДІЮ

Патентообладатель: Інститут органічної хімії Національної Академії наук України, Інститут фармакології і токсикології Академії медичних наук України
Авторы: Даниленко Георгій Іванович, Рибалкі Світлана Леонтіївна, Максимов Юрій Миколайович, Шарикіна Надія Іванівна, Аркад’єв Вячеслав Георгійович, Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, Гужова Світлана Василівна, Дядюн Світлана Терентіївна, Грицак Тетяна Федорівна, Максименюк Олена Валентинівна, Ченцова Неля Павлівна

Номер патента: 17267 А
Индексы МПК: 5 С07D213/16, С07С243/28
Дата подачи заявки: 01.02.96
Дата вступления в силу патента: 01.04.97

Формула изобретения:
Применение в качестве ингибитора вируса иммунодефицита человека, обладающего иммуностимулирующим действием, 1-адамантоил-2-изо- , никотиноилгидразина следующей структуры:

7.gif (852 bytes)

 

Название изобретения:
4- ДІАЛКОКСИФОСФОРИЛ- 5-ДИМЕТИЛ-АМІНО- 2-ФЕНІЛОКСАЗОЛИ, ЩО ПРОЯВЛЯЮТЬ АНТИБЛАСТИЧНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії АН України
Авторы: Броварець Володимир Сергійович, Шарикіна Надія Іванівна, Кудрявцева Ірина Георгіївна, Овруцький Владислав Матвійович, Степко Ольга Павлівна, Драч Борис Сергійович

Номер патента: 17144 A
Индексы МПК: 5 С07D263/30, А61К31/42
Дата подачи заявки: 30.07.93
Дата вступления в силу патента: 18.03.97

Формула изобретения: 4-Діалкоксифосфорил- 5-диметиламіно- 2-фенілоксазоли загальної формули:

8.gif (846 bytes)

де Аlk = СНз (1), С2H5 (2), що проявляють антибластичну активність.

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика