Поповнення стоматологічної науки України у I півріччі 2004 р.

НАУКОВИЙ СВІТ, № 1, 2004

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

медичні науки — 58, З них стоматологія — 4

Павленко Світлана Анатоліївна, асист. УМСА: «Клініко-морфологічна характеристика та лікування хронічного гіпертрофічного пульпіту» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Ковальов Є. В., докт. мед. наук (УМСА). Опоненти: Мащенко І. С., докт. мед. наук (ДнДМА); Колесова Н. А., докт. мед. наук (НМУ). Провідна установа — КМАПО.

Томіліна Тетяна Вікторівна, лікар-стоматолог Харківської обласної стоматологічної поліклініки: «Прогнозування виникнення герпетичного та кандидозного стоматиту» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Катурова Г. Ф., канд. мед. наук (ХДМУ). Опоненти: Мащенко І. С., докт. мед. наук (ДнДМА); Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ). Провідна установа — КМАПО.

Ціленко Ольга Леонідівна, асп. НМУ: «Ефективність лікування хворих З дефектами та деформаціями кісток лицевого черепа» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Маланчук В. О., докт. мед. наук (НМУ). Опоненти: Харьков Л. В., докт. мед. наук (НМУ); Малевич О. Є., докт. мед. наук (ДнДМА). Провідна установа — УМСА.

Шевченко Василь Кирилович, асист. УМСА: «Обґрунтування застосування вітчизняного фотополімерного матеріалу «Кромлайт-Р» (експериментально-клінічне дослідження)» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Скрипнікова Т. П., канд. мед. наук (УМСА). Опоненти: Ніколішин А. К., докт. мед. наук (УМСА); Куцевляк В. Ф., докт. мед. наук (ХМАПО). Провідна установа — НМУ.

НАУКОВИЙ СВІТ, № 2, 2004

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

медичні науки — 79, З них стоматологія — 10

Бублій Тетяна Дмитрівна, асп. УМСА: «Лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит з використанням нових матеріалів для обтурації кореневих каналів» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Ніколішин А. К., докт. мед. наук (УМСА). Опоненти: Ковальов Є. В., докт. мед. наук (УМСА); Педорець О. П., докт. мед. наук (ДонДМУ). Провідна установа — НМУ.

Вальда Володимир Володимирович, асп. ОДМУ: «Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики протезних стоматитів шляхом застосування змінних зубних протезів із модифікованою поверхнею» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ІС АМНУ. Науковий керівник — Чулак Л. Д., докт. мед. наук (ОДМУ). Опоненти: Лабунець В. А., докт. мед. наук (ІС АМНУ); Жадько С. І., докт. мед. наук (КрДМУ). Провідна установа — КМАПО.

Герман Світлана Іванівна, асист. ХДМУ: «Обґрунтування застосування плацентарних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Катурова Г. Ф., канд. мед. наук (ХДМУ). Опоненти: Мащенко І. С., докт. мед. наук (ДнДМА); Ярова С. П., докт. мед. наук (ДонДМУ). Провідна установа — НМУ.

Демент’єва Олена Василівна, асист. ЗМАПО: «Клініко-лабораторне обґрунтування антигомотоксичної терапії червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Бараннік Н. Г., докт. мед. наук (ЗМАПО). Опоненти: Політун А. М., докт. мед. наук (НМУ); Завєрна А. М., канд. мед. наук (ІС КМАПО). Провідна установа — УМСА.

Каладзе Кирило Миколайович, асист. КрДМУ: «Обґрунтування застосування методу біорезонансної стимуляції в сполученні З препаратом остеогенон у комплексному лікуванні хворих З переломами нижньої щелепи» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Безруков С. Г., докт. мед. наук (КрДМУ). Опоненти: Митченок В. І., докт. мед. наук (УМСА); Гулюк А. Г., докт. мед. наук (ОДМУ). Провідна установа — КМАПО.

Клочан Світлана Миколаївна, асп. ІС КМАПО: «Ортопедичні методи профілактики та лікування травматичних ушкоджень зубо-щелепної системи у спортсменів контактних силових видів спорту» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Онищенко В. С., докт. мед. наук (ІС КМАПО). Опоненти: Фліс П. С., докт. мед. наук (НМУ); Рожко М. М., докт. мед. наук (ІФДМА). Провідна установа — УМСА.

Олійник Наталія Сергіївна, асист. ОДМУ: «Клініко-функціональні особливості піднебінно-глоткового комплексу після уранопластики» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ІС АМНУ. Науковий керівник — Гулюк А. Г., докт. мед. наук (ОДМУ). Опоненти: Вакуленко В. І., докт. мед. наук (ОДМУ); Малевич О. Є., докт. мед. наук (ДнДМА). Провідна установа — УМСА.

Северинова Світлана Костянтинівна, асист. КрДМУ: «Особливості ортопедичного лікування знімними пластинковими протезами хворих на хронічний обструктивний бронхіт» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Жадько С. І., докт. мед. наук (КрДМУ). Опоненти: Павленко О. В., докт. мед. наук (ІС КМАПО); Лабунець В. А., докт. мед. наук (ІС АМНУ). Провідна установа — УМСА.

Слободяник Оксана Леонідівна, асист. ДонДМУ: «Клініко-статистичний аналіз одонтогенних запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, лікування одонтогенних запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки з використанням препарату «Біовіт» і прямої ендолімфатичної антибіотикотерапії» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Матрос-Таранець І. М., докт. мед. наук (ДонДМУ). Опоненти: Митченок В. І., докт. мед. наук (УМСА); Гулюк А. Г., докт. мед. наук (ОДМУ). Провідна установа — НМУ.

Швець Анатолій Іванович, асист. УМСА: «Хирургічна корекція протезного ложа щелеп при протезуванні знімними ортопедичними конструкціями» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Митченок В. І., докт. мед. наук (УМСА). Опоненти: Матрос-Таранець І. М., докт. мед. наук (ДонДМУ); Нідзельский М. Я., докт. мед. наук (УМСА). Провідна установа — КМАПО.

НАУКОВИЙ СВІТ, № 3, 2004

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

медичні науки — 56, З них стоматологія — 4

Алі Нанклі, асп. НМУ: «Особливості розподілу жувального тиску штифтовими конструкціями зубних протезів» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Неспрядько В. П., докт. мед. наук (НМУ). Опоненти: Фліс П. С., докт. мед. наук (НМУ); Онищенко В. С., докт. мед. наук (ІС КМАПО). Провідна установа — УМСА.

Куц Павло Валерійович, асист. НМУ: «Експериментально-клінічна оцінка факторів, які впливають на стабільність зубних протезів, що опираються на імплантати» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Неспрядько В. П., докт. мед. наук (НМУ). Опоненти: Харьков Л. В., докт. мед. наук (НМУ); Рубаненко В. В., канд. мед. наук (УМСА). Провідна установа — ІС КМАПО.

Любарець Світлана Федорівна, асист. НМУ: «Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонту у дітей З хронічним тиреоїдитом та його фармакологічна корекція» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Хоменко Л. О., докт. мед. наук (НМУ). Опоненти: Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ); Каськова Л. Ф., канд. мед. наук (УМСА). Провідна установа — ЛНМУ.

Фесенко Віктор Іванович, асист. ДнДМА: «Обґрунтування принципів профілактики та лікування генералізованого пародонтиту у хворих на хронічний вірусний гепатит В» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Гордіюк М. М., докт. мед. наук (ДнДМА). Опоненти: Петрушенко Т. О., докт. мед. наук (УМСА); Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ). Провідна установа — КМАПО.

БЮЛЕТЕНЬ ВАК УКРАЇНИ, № 3, 2004

Присуджено науковий ступінь доктора наук:

медичних — 18 (з них 1 — із стоматології: Каськовій Людмилі Федорівні).

НАУКОВИЙ СВІТ, № 4, 2004

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

медичні науки — 86, З них стоматологія — 9

Безвушко Ельвіра Валентинівна, асист. ЛНМУ: «Реабілітація дітей З флюорозом зубів, які проживають в умовах комбінованого впливу підвищеного вмісту фтору і важких металів» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ЛНМУ. Науковий керівник — Хоменко Л. О., докт. мед. наук (НМУ). Опоненти: Заболотний Т. Д., докт. мед. наук (ЛНМУ); Дичко Є. Н., докт. мед. наук (ДнДМА). Провідна установа — УМСА.

Бєлік Ольга Ігорівна, асист. ОДМУ: «Застосування добезілату кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ІС АМНУ. Науковий керівник — Косенко К. М., докт. мед. наук (ІС АМНУ). Опоненти: Куцевляк В. Ф., докт. мед. наук (ХМАПО); Дичко Є. Н., докт. мед. наук (ДнДМА). Провідна установа — КМАПО.

Гурин Петро Олексійович, асист. ІС КМАПО: «Шляхи оптимізації зубного протезування незнімними металевими конструкціями» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Онищенко В. С., докт. мед. наук (ІС КМАПО). Опоненти: Фліс П. С., докт. мед. наук (НМУ); Макеєв В. Ф., канд. мед. наук (ЛНМУ). Провідна установа — УМСА.

Канюра Олександр Андрійович, асист. НМУ: «Особливості лікування вестибулярного положення іклів у віковому аспекті» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Фліс П. С., докт. мед. наук (НМУ). Опоненти: Павленко О. В., докт. мед. наук (ІС КМАПО); Куцевляк В.  І., докт. мед. наук (ХДМУ). Провідна установа — УМСА.

Коломієць Світлана Веніамінівна, асист. УМСА: «Вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Митченок В. І., докт. мед. наук (УМСА). Опоненти: Рузін Г. П., докт. мед. наук (ХДМУ); Матрос-Таранець І. М., докт. мед. наук (ДонДМУ). Провідна установа — НМУ.

Косоверов Юрій Євгенович, м. н. с. ІС АМНУ: «Порушення мінерального обміну і метаболізму кісткової тканини при захворюваннях пародонта в осіб молодого віку та шляхи їх корекції» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ІС АМНУ. Науковий керівник — Косенко К. М., докт. мед. наук (ІС АМНУ). Опоненти: Куцевляк В. Ф., докт. мед. наук (ХМАПО); Білоклицька Г. Ф., докт. мед. наук (ІС КМАПО). Провідна установа — НМУ.

Кухта Віктор Степанович, асист. ЛНМУ: «Особливості підготовки зубів З оголенням цементу коренів до ортопедичного лікування» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ЛНМУ. Науковий керівник — Макєєв В. Ф., канд. мед. наук (ЛНМУ). Опоненти: Покровський М. М., докт. мед. наук (ЛНМУ); Лабунець В. А., докт. мед. наук (ІС АМНУ). Провідна установа — КМАПО.

Погребняк Ганна Віталіївна, асп. ІС КМАПО: «Порушення метаболізму кісткової тканини при генералізованому пародонтиті у жінок з посткастраційним синдромом та шляхи його корекції (експериментально-клінічне дослідждення)» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Білоклицька Г. Ф., докт. мед. наук (ІС КМАПО). Опоненти: Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ); Ярова С. П., докт. мед. наук (ДонДМУ). Провідна установа — УМСА.

Чаленко Юлія Володимирівна, асист. ІС КМАПО: «Комплексне лікування генералізованого пародонтиту З використанням кріодеструкції і наступним світлолікуванням» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Грохольскій А. П., докт. мед. наук (ІС КМАПО). Опоненти: Політун А. М., докт. мед. наук (НМУ); Куцевляк В. Ф., докт. мед. наук (ХМАПО). Провідна установа — УМСА.

НАУКОВИЙ СВІТ, № 5, 2004

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

медичні науки — 83, З них стоматологія — 4

Кобильник Ігор Омелянович, асист. ЛНМУ: «Результати застосування ксеноавтоостеопластики післяекстракційних зубних лунок при проведенні операції дентальної імплантації (експериментально-клінічне дослідження)» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ЛНМУ. Науковий керівник — Вовк Ю. В., докт. мед. наук (ЛНМУ). Опоненти: Ломницький І. Я., докт. мед. наук (ЛНМУ); Куцевляк В. І., докт. мед. наук (ХДМУ). Провідна установа — НМУ.

Парасочкіна Вікторія Володимирівна, асист. ОДМУ: «Діагностика і лікування переломів вилицеорбітального комплексу з застосуванням зовнішньоротового репозиційно-фіксуючого пристрою» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ІС АМНУ. Науковий керівник — Вакуленко В. І., докт. мед. наук (ОДМУ). Опоненти: Маланчук В. О., докт. мед. наук (НМУ); Матрос-Таранець І. М., докт. мед. наук (ДонДМУ). Провідна установа — ЛНМУ.

Спічка Ірина Анатоліївна, м. н. с. ІС АМНУ: «Індивідуальна профілактика рецидивів хронічного катарального гінгівіту у дітей» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ІС АМНУ. Науковий керівник — Дєньга О. В., докт. мед. наук (ІС АМНУ). Опоненти: Воскресенський О. М., докт. мед. наук (ІС АМНУ); Дичко Є. Н., докт. мед. наук (ДнДМА). Провідна установа — УМСА.

Федянович Ірина Миколаївна, асист. НМУ: «Особливості порушень метаболізму кісткової тканини пародонта при генералізованому пародонтиті та можливості їх спрямованої фармакологічної корекції» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ). Опоненти: Білоклицька Г. Ф., докт. мед. наук (ІС КМАПО); Колесова Н. А., докт. мед. наук (НМУ). Провідна установа — ЛНМУ.

НАУКОВИЙ СВІТ, № 6, 2004

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

медичні науки — 34, З них стоматологія — 8

Безсмертний Андрій Анатолійович, асист. ДонДМУ: «Сумісне застосування волоконного адгезивного шинування зубів з диференційованою остеотропною терапією в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Ярова С. П., докт. мед. наук (ДонДМУ). Опоненти: Петрушанко Т. О., докт. мед. наук (УМСА); Павленко О. В., докт. мед. наук (КМАПО). Провідна установа — НМУ.

Бугорков Ігор Веніамінович, заст. головн. лікаря Центральної міської клінічної лікарні № 1 м.  Донецька: «Клінічні особливості перебігу та корекція опортуністичних уражень полості рота у ВІЛ-інфікованих» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у ІС АМНУ. Науковий керівник — Ярова С. П., докт. мед. наук (ДонДМУ). Опоненти: Дєньга О. В., докт. мед. наук (ІС АМНУ); Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ). Провідна установа — КМАПО.

Григоров Сергій Михайлович, асп. ХДМУ: «Нове покоління антибактеріальних препаратів у лікуванні гнійно-запальних захворювань м’яких тканин щелепно-лицевої області (клініко-морфологічне досліждення)» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Рузін Г. П., докт. мед. наук (ХДМУ). Опоненти: Малевич О. Є., докт. мед. наук (ДнДМА); Гасюк А. П., докт. мед. наук (УМСА). Провідна установа — НМУ.

Заболотна Ірина Іванівна, асист. ДонДМУ: «Особливості клініки, лікування і профілактики некаріозних уражень твердих тканин зубів у робітників Лисичанського склозаводу» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Ярова С. П., докт. мед. наук (ДонДМУ). Опоненти: Ніколішин А. К., докт. мед. наук (УМСА); Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ). Провідна установа — КМАПО.

Котелевський Роман Анатолійович, асист. ДнДМА: «Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики карієсу інгібіторами глюкозидаз» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Помойницький В. Г., докт. мед. наук (ДнДМА). Опоненти: Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ); Дєньга О. В., докт. мед. наук (ІС АМНУ). Провідна установа — ІС КМАПО.

Любий Віктор Володимирович, лікар-стоматолог Харківської обласної дітячої клінічної лікарні № 1: «Лікування дітей З укушеними ранами щелепно-лицевої ділянки, які нанесені собаками (клініко-мікробіологічне дослідження)» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у УМСА. Науковий керівник — Куцевляк В. І., докт. мед. наук (ХДМУ). Опоненти: Митченок В. І., докт. мед. наук (УМСА); Малевич О. Є., докт. мед. наук (ДнДМА). Провідна установа — ІС АМНУ.

Салюк Ольга Дмитрівна, асист. ДнДМА: «Рання цитологічна діагностика гінгівіту» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Помойницький В. Г., докт. мед. наук (ДнДМА). Опоненти: Борисенко А. В., докт. мед. наук (НМУ); Куцевляк В. Ф., докт. мед. наук (ХМАПО). Провідна установа — ІС КМАПО.

Тирса Олег Вікторович, асист. НМУ: «Підвищення ефективності застосування засобів первинної профілактики карієсу зубів у дітей» (14. 01. 22 — стоматологія). Спецрада у НМУ. Науковий керівник — Хоменко Л. О., докт. мед. наук (НМУ). Опоненти: Політун А. М., докт. мед. наук (НМУ); Дєньга О. В., докт. мед. наук (ІС АМНУ). Провідна установа — УМСА.

Скорочення: ДнДМА — Дніпропетровська державна медична академія; ДонДМУ — Донецький державний медичний університет; ЗМАПО — Запорізька медична академія післядипломної освіти; ІС АМНУ — НДІ стоматології АМН України (Одеса); ІС КМАПО — Інститут стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти; ІФДМА — Івано-Франківська державна медична академія; КМАПО — Київська медична академія післядипломної освіти; КрДМУ — Кримський державний медичний університет; ЛНМУ — Львівський національний медичний університет; НМУ — Національний медичний університет ім. Богомольця (Київ); ОДМУ — Одеський державний медичний університет; УМСА — Українська медико-стоматологічна академія (Полтава); ХДМУ — Харківський державний медичний університет; ХМАПО — Харківська медична академія післядипломної освіти.

Є. Фішер