ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Про розгляд листа

ЛИСТ
від 24.03.2004 р. N 1791

Приватному підприємству «Медресурси»
вул. Фрунзе, 61/139, м. Луганськ, Україна, 91055

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув в межах компетенції лист директора приватного підприємства «Медресурси» від 12.03.2004 № 5, та по суті поставлених питань повідомляє наступне.

Роз’яснення по ряду питань, які надавались Держпідприємництвом України листом від 26.11.2003 № 6852 приватному підприємцю, стосувались сфери торговельної діяльності в частині отримання дозволів на розміщення об’єкта торгівлі, застосування касового апарату, отримання санітарно-гігієнічного висновку для дозволу на торгівлю та дозволу пожежної охорони. Питання ж, підняті у даному листі, стосуються періодичності нагляду за дотриманням санітарних норм і правил діючим підприємством у сфері медичної практики, який здійснюється установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

До питань 1 та 3 листа. Стосовно укладення договору з міжрайонною СЕС м. Луганська на проведення бактеріологічного контролю стерильності інструментів та оплати зазначених послуг.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемілогічного благополуччя населення» та пункту 9 Положення про санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.99 № 1109, поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд з контролю за дотриманням юридичними і фізичними особами санітарного законодавства здійснюється посадовими особами установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС) шляхом обстеження та перевірки об’єктів нагляду щодо дотримання і реалізації вимог безпеки для здоров’я і життя людини.

Обстеження та перевірка об’єктів нагляду проводиться вибірково за планами, що розробляються органами, установами і закладами СЕС, позапланово — залежно від санітарної та епідемічної ситуації, а також за повідомленнями підприємств, установ і організацій та за заявами граждан.

Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 № 1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату» визначено: «проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних та інших досліджень щодо безпеки сировини, продукції; об’єктів виробничого середовища та довкілля для здоров’я людини (крім планових)».

Зазначені у переліку роботи і послуги виконуються і надаються установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби за договорами з юридичними і фізичними особами.

Відповідно до вимог пункту 2 зазначеної постанови, Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 27.08.2003 № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби».

Отже, виходячи з вимог, встановлених діючим законодавством, обстеження та перевірка об’єктів нагляду проводиться вибірково за планами, що розробляються органами, установами і закладами СЕС. На безоплатній основі виконуються планові роботи і послуги СЕС, які не включені до переліку, та планові роботи і послуги, що віднесені до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 № 1544. В інших випадках, проведення робіт і послуг, згідно затвердженого переліку, виконуються і надаються СЕС за плату на підставі укладених із суб’єктом господарювання договорів.

До питання 2 листа. Стосовно періодичності проведення бакконтролю стерильності стоматологічних інструментів.

Відповідно до наведених Закону та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» періодичність обстеження та перевірки об’єктів нагляду встановлюється головним державним санітарним лікарем на підставі результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи, з урахуванням ступеня їх впливу на стан здоров’я і життя людини та за погодженням з вищим головним державним санітарним лікарем.

Як зазначається у листі, на сьогодні приватне підприємство стоматологічного профілю у практичній діяльності керується «Санитарными правилами устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала», затвердженими наказом МЗ СРСР від 28.12.83 № 2956а-83 (далі — Правила).

Зазначений наказ в нормативно-правовій базі не представлено, а виходячи із положень п. 8.6 Правил, наведених у листі, він встановлює вимоги, які відносяться до компетенції Міністерства охорони здоров’я України.

Держпідприємництво України рекомендує звернутись за належністю до Міністерства охорони здоров’я України з метою отримання роз’яснення в частині застосування п. 8.6 Правил, в рамках діючого законодавства, у листі міжрайонної СЕС Ленінського та Кам’янобрідського районів м. Луганська від 06.02.2004 № 06/186.

Разом з цим, ураховуючи, що Правила та Інструкція були затверджені наказами МЗ СРСР до прийняття вищенаведених Закону та постанов, вважаємо, що норми Правил та Інструкції повинні застосовуватись у тих частинах, що не вступають у протиріччя з діючими нормативно-правовими актами вищої юридичної сили.

Заступник Голови К. В. Ткач