МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Про удосконалення підготовки лікарів (провізорів) на передатестаційних циклах

НАКАЗ
від 13 квітня 2004 р. № 196 м. Київ

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918/2000 (із змінами та доповненнями), та з метою підвищення якості науково-теоретичної та практичної підготовки спеціалістів на передатестаційних циклах з лікарських (провізорських) спеціальностей на факультетах післядипломної освіти вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти НАКАЗУЮ:

1. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти:

1.1. Забезпечити проведення передатестаційних циклів з усіх лікарських (провізорських) спеціальностей відповідно до наказів МОЗ України від 22.07.93 № 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.93 за № 113, від 19.12.97 № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.01.98 за № 14/2454.

1.2. Внести зміни до навчально-виробничих планів факультетів післядипломної освіти вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти на 2004 рік, замінивши виїзні передатестаційні цикли на передатестаційні цикли, які проводяться на профільних кафедрах вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, та подати зазначені зміни на затвердження до Міністерства охорони здоров’я України до 01.05.2004.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління освіти і науки О. П. Волосовця.

Заступник Міністра В. Г. Передерій