МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів

НАКАЗ
від 28 квітня 2004 р. № 220 м. Київ

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
11 травня 2004 р. за № 589/9188

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918 (із змінами та доповненнями), та з метою підвищення якості підготовки спеціалістів в інтернатурі, раціонального використання навчального часу, підвищення ефективності роботи інтернів на кафедрах медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів та закладів післядипломної освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів (додається).

2. Затверджений Перелік набирає чинності з 1 серпня 2005 року.

3. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської, управлінь охорони здоров’я обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, керівникам регіональних управлінь з фармації:

3.1. Узяти даний Перелік до керівництва та виконання.

3.2. З лікарських спеціальностей, які не передбачені даним Переліком, після закінчення інтернатури забезпечити підготовку спеціалістів на циклах спеціалізації в закладах (факультетах) післядипломної освіти.

4. Управлінню освіти і науки разом з медичними (фармацевтичними) вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти до 1 січня 2005 року внести необхідні зміни в навчальні плани та програми підготовки спеціалістів в інтернатурі із затверджених спеціальностей.

5. Уважати такими, що втратили чинність з 1 серпня 2005 року, накази Міністерства охорони здоров’я України:

від 06.03.96 № 50 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.96 за № 134/1159;

від 22.11.96 № 349 «Про внесення змін до наказу від 06.03.96 № 50 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.12.96 за № 706/1731;

від 04.05.98 № 109 «Про внесення змін до наказу від 06.03.96 № 50 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.05.98 за № 309/2749;

від 14.04.2003 № 170 «Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 06.03.96 № 50 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2003 за № 328/7649.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника Управління освіти і науки Волосовця О. П.

Міністр А. В. Підаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 28 квітня 2004 р. № 220

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
11 травня 2004 р. за  № 589/9188

Перелік
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів

(витяг)

Факультет, спеціальність у навчальному закладі  Спеціаль-ності інтернатури  Тривалість інтерна-тури (років)  Тривалість навчання та стажування (місяців) 
1-й рік  2-й рік  3-й рік 
На кафед-рах  На базі стажу-вання  На кафед-рах  На базі стажу-вання  На кафед-рах  На базі стажу-вання 
Стоматологічний Стоматологія (7.110106)  Стоматологія  1,5 

Начальник Управління освіти і науки О. П. Волосовець